Tikkuurila

Kovai su nelegaliomis statybomis vis dažniau pasitelkiami bepiločiai orlaiviai

Nelegalios statybos tikrinamos dronais

Nuo 2022 m. kovai su savavališkomis statybomis Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pasitelkė modernias technologijas –  bepilotes skraidykles (dronus), taip pat specialų įrankį, apdorojantį Lietuvos erdvinės informacijos portalo (LEI), 3D modelių, Nekilnojamojo turto registre įregistruotus ir kadastro žemėlapyje pažymėtus pastatų taškus (GIS duomenys), Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“) bei kitus duomenis. Šių priemonių naudojimas leidžia operatyviau nustatyti galimus statybos pažeidimus ir jų pobūdį.  

Statybos inspekcija bepiločius orlaivius naudoja rengiant teritorijos skaitmeninius rastrinius ortofotografinius planus (sudaryto skaitmeninio vaizdo iš oro), erdvinius duomenų rinkinius savavališkai statybai nustatyti ir atliekant statinio stebėjimą iš oro. 

Dronų naudojimas kartu su tradicinėmis priemonėmis (planiniais ir neplaniniais patikrinimais) pasiteisino – pernai buvo užfiksuoti  536 savavališkos statybos atvejai (iš jų 69,4 proc. sudarė naujų statinių statyba), kai 2021 metais nustatyti 474 analogiški pažeidimai (64,56 proc. sudarė naujų statinių statyba). Pavyzdžiui, vieno patikrinimo metu, pasitelkus bepiločius orlaivius Vilniuje, Grinapolio gatvėje užfiksuota net 16 savavališkos statybos atvejų, o Kauno raj. savivaldybės Padainupio kaime – 11 savavališkų statinių. 

Statybos inspekcija yra įsigijusi keturis bepiločius orlaivius: trys iš jų skirti fiksuoti nedideles teritorijas ir / arba objektus, vienas – didelių teritorijų aerokartografavimui. Normaliomis oro sąlygomis per valandą orlaivis gali apskristi iki 220 ha plotą. Bepiločiai orlaiviai skrydžio tikslumą nustato iki 1 cm, o tai leidžia sudaryti tikslius 3D pastatų modelius, kuriuos įvertinus galima nustatyti neteisėtų statinių vietas, jų dydžius bei mastą, detaliau išnagrinėti teritorijas bei palyginti pasikeitimus su skaitmeniniais rastriniais ortofotografiniais žemėlapiais.

Apdoroti filmavimo metu iš bepiločio orlaivio gautus duomenis leidžia speciali programinė įranga, kuria nustatomas objektų dydis, forma, paviršius ir reljefas bei vieta Lietuvoje naudojamoje valstybinėje koordinačių sistemoje.

Tikrinant statinius ir planuojant savavališkos statybos reidus 2022 m. pradėti naudoti statinių 3D modeliai ir GIS duomenys. Sukurtu duomenų analitikos įrankiu analizuojant teritorijų ortofotografinius duomenis, išskraidytų teritorijų 2D ar 3D duomenų modelius, GIS duomenis apie išduotus SLD ir užregistruotus statinius, patogiau ir greičiau nustatomi galimai savavališkai statomi statiniai.

Statybos inspekcija daug dėmesio skiria asmens duomenų apsaugai, todėl bepiločiais orlaiviais nerenkami tiesiogiai su patikrinimo objektu nesusiję duomenys.

TAIP PAT SKAITYKITE

Rehau
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu