Tikkuurila

Reikalavimai mėšlo ar srutų talpyklos (statinio) statybai

Reikalavimai mėšlo ar srutų talpyklos (statinio) statybai

Ūkininkams neretai kyla klausimų dėl keliamų reikalavimų mėšlinių ir srutų kauptuvų statybai. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) informuoja, kuriais atvejais reikalingi leidimai norint įrengti organinių trąšų (mėšlo ir srutų) laikymui skirtą rezervuarą (statinį). 

Statybos įstatyme nustatyta, kad statinys – nekilnojamasis daiktas (pastatas arba inžinerinis statinys), turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus.Laikančioji konstrukcija – konstrukcinis statinio elementas, kurio svarbiausia paskirtis – laikyti apkrovas (konstrukcijų, įrenginių, sniego, vėjo, žmonių, grunto ir pan.) ir užtikrinti statinio mechaninį atsparumą ir pastovumą, o neypatingasis statinys – statinys, nepriskiriamas prie ypatingųjų ir nesudėtingųjų statinių.

Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342, (Aprašas) 4.3 ir 4.5 punkte apibrėžta: mėšlidė – statinys ar įrenginys mėšlui kaupti ir laikyti; srutų kauptuvas– statinys srutoms kaupti ir laikyti. 

Vadovaujantis statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (STR 1.01.03:2017) nustatytu statinių klasifikavimu pagal paskirtį ir jų parametrus, mėšlidė ar skysto mėšlo (srutų) kauptuvas iki 4 metrų gylio (aukščio) ir užimanti iki 1500 kvadratinių metrų ploto yra priskiriami prie II grupės nesudėtingųjų statinių. Leidimas statyti naują II grupės nesudėtingąjį statinį (mėšlidę ar skysto mėšlo (srutų) kauptuvą) privalomas, jeigu naujas statinys statomas bent vienoje iš šių teritorijų: mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje (jei pagal Saugomų teritorijų įstatymą šioje teritorijoje statyba galima), Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje), kurortuose, Kuršių nerijoje; magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose, esančiose 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies.

Didesnės talpyklos priskiriamos neypatingiesiems statiniams. Vadovaujantis Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu,  naujo neypatingojo statinio statybai  privalomas statybą leidžiantis dokumentas (SLD) – leidimas statyti naują statinį. 

Taigi, jeigu mėšlidė ar srutų kauptuvas atitinka statinio požymius, nurodytus Statybos įstatymo 2 straipsnio 84 dalyje, ir jo statybai reikalingas SLD. tai privaloma statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka parengti statinio projektą ir iš savivaldybės administracijos gauti SLD. Kartu su prašymu išduoti SLD bendruoju atveju pateikiami dokumentai, išvardyti Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalyje. Užbaigus mėšlidės ar skysto mėšlo (srutų) kauptuvo ), kurių statybai privalomas SLD, statybą surašoma deklaracija apie statybos užbaigimą, statinio (dalies) ekspertizės rangovas patvirtina deklaraciją apie statybos užbaigimą ir ši deklaracija registruojama Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“

Užbaigus mėšlidės ar skysto mėšlo (srutų) kauptuvo (II grupės nesudėtingųjų statinių), kurių statybai neprivalomas SLD, deklaracija apie statybos užbaigimą gali būti surašoma ir registruojama Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ statytojo (užsakovo) ar jo teises ir pareigas perėmusio asmens pageidavimu.

Jeigu mėšlidė ar srutų kauptuvas pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 84 dalyje nurodytus požymius nepriskiriami statiniams, jų įrengimui statybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos netaikomos. Tuo atveju pakaktų laikytis Aprašo reikalavimų.

Kiti temos straipsniai

Nuo ko pradėti sienos mūro darbus?

Nuo ko pradėti sienos mūro darbus?

Statybinės ir apdailos medžiagos Moderni izoliacija Medžiagos statybai, sodo, daržo prekės Langai ir durys Oficialus “Forbuild”, “Conecto”, “Kraso” ir “Bela”

karkasiniai namai

Karkasiniai namai – nepelnyti mitai

Statybinės ir apdailos medžiagos Moderni izoliacija Medžiagos statybai, sodo, daržo prekės Langai ir durys Oficialus “Forbuild”, “Conecto”, “Kraso” ir “Bela”

Karkasinės statybos istorija

Karkasinės statybos istorija

Statybinės ir apdailos medžiagos Moderni izoliacija Medžiagos statybai, sodo, daržo prekės Langai ir durys Oficialus “Forbuild”, “Conecto”, “Kraso” ir “Bela”

Statinio statybos rūšys

Statinio statybos rūšys

Statybinės ir apdailos medžiagos Moderni izoliacija Medžiagos statybai, sodo, daržo prekės Langai ir durys Oficialus “Forbuild”, “Conecto”, “Kraso” ir “Bela”

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu