Anza

Statytojai vis dar pamiršta: pirmiausia reikia gauti leidimą, tik tada pradėti statybos darbus

Statybų leidimas

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) gautų pranešimų pagrindu atliko du neplaninius patikrinimus Kaune. Abiem atvejais įtarimai dėl galimos savavališkos statybos pasitvirtino – nustatyta, kad statybos darbai vykdyti savavališkai. 

2022-11-24 Statybos inspekcija gauto gyventojo skundo pagrindu atliko patikrinimą Raudondvario pl. Kaune. Nustatyta, kad  valstybinėje žemėje rekonstruotas gyvenamasis namas – perstatytos priestato  konstrukcijos ir taip padidintas gyvenamojo namo plotas. Šiuo atveju statybos darbai atlikti neturint statybą leidžiančio dokumento (SLD) ir parengto projekto. 

Statybos įstatymo 2 straipsnio 72 dalyje nurodoma, kad statinio rekonstravimas – statyba, kurios tikslas – perstatyti statinį: pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, pakeičiant statinio išorės matmenis (ilgį, plotį, aukštį ir pan.). Vadovaujantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 28 dalimi, rekonstruotas gyvenamasis namas pagal savo parametrus priskiriamas neypatingosios kategorijos statiniams, tad statinio rekonstravimui privalomas SLD. Statinio ar jo dalies statyba (rekonstravimas) neturint galiojančio SLD arba jį turint, bet pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius laikoma savavališka statyba.  

Statytojui surašytas savavališkos statybos aktas bei privalomasis nurodymas nevykdyti statybos darbų. Administracinis nusižengimo kodeksas (ANK) už neypatingojo statinio savavališką rekonstravimą numato baudą nuo 1 200 iki 2 300 Eur. 

Dar vienas savavališkos statybos atvejis buvo nustatytas iš Kauno miesto savivaldybės gavus informaciją, kad pastarajai patikrinus Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“) užregistruotą prašymą ir projektą, kilo įtarimų, jog statytojas galimai siekia įteisinti jau atliktus savavališkus statybos darbus. 

Statybos inspekcija 2022-11-21 atliko patikrinimą ir nustatė, kad vienbučių ir dvibučių teritorijoje – M. ir P. Šalčių g., Kaune, neturint SLD, pastatytas neypatingasis statinys – gyvenamasis namas. Vadovaujantis Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalimi, neypatingų statinių statybai privalomas SLD. Statytojui surašytas savavališkos statybos aktas; už savavališką neypatingojo statinio statybą gresia bauda nuo 800 iki 2 400 Eur. 

Statytojai savavališkai pastatytus statinius, remiantis galiojančiu teisiniu reglamentavimu, galės įteisinti gaudami SLD, jei tokio statinio statyba toje vietoje pagal galiojančius teisės aktus yra galima, sumokant įmoką, kurios dydis kinta iki 70 proc. atsižvelgiant į savavališkai atliktų statybos darbų, įskaitant panaudotus statybos produktus, sąnaudų vertę.

Siekdama užtikrinti saugius ir darnius statybos procesus, užkardyti galimus piktnaudžiavimo atvejus bei apsaugoti  nuosavybę ir aplinką nuo pavojingų veiksnių ir žalos teritorijų planavimo ir statybos srityse, Statybos inspekcija skatina gyventojus būti sąmoningais ir pranešti apie pastebėtas galimai savavališkas statybas. 

Apie galimai savavališkas neypatingųjų ar ypatingųjų statinių statybas ar rekonstravimą saugomose teritorijose, kultūros paveldo vietovėse, miško ar valstybinėje žemėje galima pranešti gyventojams patogiausiu būdu ir anonimiškai: Pasitikėjimo linijos telefonu (8 5) 272 1072 (įdiegtas automatinis atsakiklis), Statybos inspekcijos interneto svetainėje „Pasitikėjimo linija“, užpildžius nurodytą elektroninę formą.  

Visais kitais atvejais apie galimai savavališkas statybas galima pranešti pateikus skundą Statybos inspekcijos elektroniniu paštu info@vtpsi.lt,paštu, adresu A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius. Taip pat skundus galima teikti vieno langelio svetainėje E. pilietis, užpildžius elektroninę formą  bei kitais būdais, nurodytais Vyriausybės asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo taisyklėse.

Kiti temos straipsniai

Kompensacija už servitutą

Kaip nustatoma kompensacija už servitutą?

Vaikų žaidimų aikštelės Statybinės ir apdailos medžiagos Želdinimo projektai, konsultacijos Tabariškių žaluma, UAB Protingi namai Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) dažnai

Jung Lietuva
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu