Franke

Projektuotojo draudimas

Projektuotojo draudimas

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) dažnai sulaukia klausimo – ar privalo projektuotojas turėti galiojantį statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą? Projektuotojų klaidos gali būti labai skaudžios: nuo netinkamai suprojektuoto statinio iki statinio griūties ar net žmonių gyvybių. Todėl statinio projektuotojo civilinės atsakomybės draudimu įpareigoti draustis visi fiziniai ir juridiniai projektuotojai, išskyrus atvejus, kai projektuojami nesudėtingieji statiniai.  

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių, patvirtintų 2012 m. spalio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-225 (taisyklės), 11 punkte nurodyta, kad statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo objektas yra draudėjo turtiniai interesai, susiję su draudėjo civiline atsakomybe už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir šalių nustatytu laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis už Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą garantinį terminą, dėl draudimo sutarties galiojimo metu netinkamai suprojektuoto statinio, kai draudimo sutartis sudaryta pagal atskirą statinio projektą, arba dėl netinkamai suprojektuoto statinio, kurio projektai ar jų dalys buvo perduoti užsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir kurių projektavimo darbų rangos sutartys buvo pasirašytos po statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos, kai draudimo sutartis sudaryta atsižvelgus į projektavimo įmonės atliktų projektavimo darbų mastą per metus.

Draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpį:

1) nuo statinio projektavimo pradžios iki Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos, kai draudimo sutartis sudaroma dėl atskiro statinio projekto. Draudimo sutartis dėl atskiro statinio projekto sudaroma nuo statinio projektavimo pradžios iki statinio projektavimo pabaigos arba statinio projekto įgyvendinimo priežiūros pabaigos, jeigu su draudėju statytojas (užsakovas) sudaro atitinkamą sutartį;

2) nuo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos iki Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos – draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu perduotų užsakovams statinio projektų ar jų dalių, kurių projektavimo darbų rangos sutartys buvo pasirašytos po statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos, kai draudimo sutartis sudaryta atsižvelgus į projektavimo įmonės projektavimo darbų mastą per metus. Draudimo sutartis, sudaroma atsižvelgus į projektavimo įmonės projektavimo darbų mastą per metus, sudaroma vieniems metams.

Jei draudimo sutartis pasibaigė anksčiau, negu nustatyta Taisyklių 27 punkte, draudėjas per 10 dienųprivalo sudaryti naują draudimo sutartį ir užtikrinti, kad kiekvienam iš atliekamų projektavimo darbų būtų taikoma draudimo apsauga.

Draudimo sutarties termino pradžia ir pabaiga nurodoma kalendorine data draudimo liudijime.

Tuo pačiu atkreipiame dėmesį, kad jei statybą leidžiančio dokumento išdavimo proceso metu tektų taisyti (keisti) statinio projektą pagal projektą tikrinančių institucijų pastabas, tai projektuotojas neturėdamas galiojančio statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo to daryti negalėtų.

Žinotina, kad Statybos įstatyme nustatyta, kad veiklos vykdymas (statinio projekto rengimas) be draudimo sutarties laikomas veiklos vykdymu neturint teisės verstis šia veikla.

Kiti temos straipsniai

Kompensacija už servitutą

Kaip nustatoma kompensacija už servitutą?

Vaikų žaidimų aikštelės Statybinės ir apdailos medžiagos Želdinimo projektai, konsultacijos Tabariškių žaluma, UAB Protingi namai Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) dažnai

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu