Franke

Ar statant tentinį angarą reikalingas statybos leidimas?

Tentiniai angarai leidimas

Tentiniai angarai yra gana populiarūs dėl daugiafunkcio pritaikymo – jie gali būti naudojami įvairioms veikloms: gamybai, sandėliavimui, žemės ūkiui, sportui ir kt. Nors tokį angarą galima gana lengvai išardyti ir perkėlus į kitą vietą vėl surinkti, tačiau vien mobilumo požymio nepakanka, kad daiktas būtų laikomas kilnojamuoju ir jo statyba būtų galima be statybą leidžiančio dokumento (SLD).

Primename, kad nekilnojamųjų ir kilnojamųjų daiktų sąvokos yra apibrėžtos Civiliniame kodekse (CK). Remiantis CK 1.98 straipsniu, nekilnojamieji daiktai yra žemė ir kiti daiktai, kurie susiję su žeme ir kurių negalima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties bei iš esmės nesumažinus jų vertės (pastatai, įrenginiai, sodiniai ir kiti daiktai, kurie pagal paskirtį ir prigimtį yra nekilnojamieji). Daiktai, kuriuos galima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės, laikomi kilnojamaisiais, jeigu įstatymai nenustato ko kita.

Atsižvelgiant į šiuos išaiškinimus, galima manyti, kad tentinis angaras atitinka kilnojamojo daikto sąvoką, tačiau sprendžiant dėl objekto mobilumo ir galimybės jį lengvai perkelti į kitą vietą, nepakanka remtis vien gamintojo techninių dokumentų nuorodomis, būtina įvertinti ir kitus požymius: galimybę jį naudoti pagal paskirtį išmontavus, perkėlimo į kitą vietą sąnaudas ir kt. 

Jei tentinį angarą išardžius prarandama jo paskirtis, išardyto jo negalima naudoti pagal buvusią paskirtį ir jis turi būti montuojamas iš naujo, toks angaras laikytinas nekilnojamuoju daiktu. O remiantis Statybos įstatymu, nekilnojamasis daiktas (pastatas arba inžinerinis statinys), turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus, yra laikomas statiniu.

Naujo statinio statybos atveju SLD privalomumas priklauso nuo statinio kategorijos. Jei tentinis angaras priskiriamas ypatingajam ar neypatingajam statiniui, norint jį statyti SLD privalomas visais atvejais. Jei angaras – nesudėtingasis statinys, SLD privalomas statant tam tikrose teritorijose ir priklauso nuo to, kuriai grupei – I ar II – jis priskiriamas. 

SLD statyti naują I grupės nesudėtingąjį statinį privalomas, jei žemės sklypas patenka į šias teritorijas: kultūros paveldo objekto teritoriją ar jo apsaugos zoną, kultūros paveldo vietovę, kurortą, Kuršių neriją, magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijas, esančias 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies. Taip pat SLD reikalingas statant I grupės nesudėtingąjį pastatą Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje, jeigu jis statomas ne sodyboje.

SLD statyti naują II grupės nesudėtingąjį statinį privalomas, jei žemės sklypas patenka į šias teritorijas: miestą, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinę saugomą teritoriją, kultūros paveldo objekto teritoriją ar jo apsaugos zoną, kultūros paveldo vietovę, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zoną, magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijas, esančias 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies. Taip pat SLD reikalingas statant II grupės nesudėtingąjį pastatą Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje, jeigu jis statomas ne sodyboje.  

Pasitikrinti, ar konkreti statybos teritorija (žemės sklypas) patenka į teritorijų, kuriose privalomas SLD ribas, galite naudodamiesi Lietuvos erdvinės informacijos portalo žemėlapiais https://www.geoportal.lt/geoportal/ arba regionų geoinformacinės aplinkos „Regia“ žemėlapiais https://www.regia.lt/lt/. Informacija apie žemės sklypo patekimą į nurodytas teritorijas nurodoma ir Nekilnojamojo turto registro išraše.

Greitai ir paprastai išsiaiškinti, ar planuojamų naujų statinių statybai privalomas SLD, galima šiuo elektroniniu įrankiu: https://apklausos.vtpsi.lt/index.php/291423?lang=lt.

Taip pat primename, kad konsultacijas statybų klausimais galima gauti šiais būdais:

– Statybos inspekcijos interneto svetainėje http://vtpsi.lrv.lt/lt/konsultacijos/elektroninis-paklausimas;

– žinute socialiniame tinkle „Facebook“ https://www.facebook.com/statybosinspekcija;

– elektroniniu paštu info@vtpsi.lt;

– telefonu (8 5) 207 3333.

Svarbias teisės aktų nuorodas rasite interneto svetainėje http://vtpsi.lrv.lt/tiesiogines-konsultacijos-internetu-del-teises-aktu-aktualiu-redakciju-nuorodu.

Kiti temos straipsniai

Kompensacija už servitutą

Kaip nustatoma kompensacija už servitutą?

Vaikų žaidimų aikštelės Statybinės ir apdailos medžiagos Želdinimo projektai, konsultacijos Tabariškių žaluma, UAB Protingi namai Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) dažnai

Jung Lietuva
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu