Tikkuurila

Pesticidai

Pesticidai

Pesticidai, cheminės nuodingosios medžia­gos, vartojamos kenkėjams, augalų ligų sukė­lėjams, piktžolėms naikinti arba jų vystymuisi sustabdyti. Pagal paskirtį jie skirstomi į gru­pes, pvz., akaricidai naikina erkes, bakteri-cidai — bakterijas, defoliantai šalina lapus, fungicidai naikina grybus, herbicidai — pikt­žoles, insekticidai — vabzdžius, limacidai — šliužus, nematocidai — nematodus, zooci-dai — graužikus.

Kolektyviniuose ir sodybiniuose sklypuose individualiai (1986—87 metais) leidžiama vartoti šiuos pesticidus (nurodyta, kiek reikia cheminės medžiagos į 10 1 vandens).

Akaricidas keltanas (chloretanolis), 20% emulsijos koncentratas. Vaismedžiai, uoga­krūmiai, agurkai ir pomidorai purškiami nuo voratinklinių erkių — 20 g.

Akarofungicidai. Izofenas (akreksas), 10% emulsijos koncentratas ir 10% drėgs-tantys milteliai. Obelims, kriaušėms, agras­tams, serbentams, avietėms, agurkams (šil­tadaržiuose), gvazdikams ir chrizantemoms nuo voratinklinių erkių ir nuo miltligės — 60 g. Uogakrūmius galima purkšti tik iki žydėjimo ir nuėmus derlių.

Siera (koloidinė), 70% pasta, 70%, 80% drėgstantys milteliai ir 80% smulkios granu­lės. Visiems augalams, išskyrus agrastus, nuo erkių — 50—100 g. Obelims, kriaušėms nuo rauplių ir miltligės — 80 g, serbentams nuo valkčio — 30—40 g, agurkams nuo milt­ligės: lauke — 20 g, šiltadaržiuose — 40 g.

Siera (koloidinė), 35% pasta. Obelims ir serbentams nuo erkių, obelims ir kriaušėms nuo rauplių ir miltligės, agurkams šiltadar­žiuose nuo miltligės ir antraknozės — 50— 100 g.

Fungicidai. Bordo mišinys arba jo skystis. Obelims ir kriaušėms — nuo rauplių, moni­liozės, uogakrūmiams — nuo šviesmargės ir kitų ligų sukėlėjų. Purškiant pavasarį iki pumpurų sprogimo ir pumpurams sprogs­tant, imama 300 g vario sulfato ir 400 g kal­kių. Vegetacijos metu, purškiant vaismedžius ir uogakrūmius (avietes ir braškes leidžiama purkšti tik iki žydėjimo ir nurinkus uogas),

bulves ir pomidorus nuo ligų sukėlėjų, imama po 100 g vario sulfato ir kalkių.

Geležies sulfatas, 53% milteliai. Nuo samanų, kerpių ir iš dalies nuo grybinių ligų sukėlėjų obelims ir kriaušėms — 500 g, sly­voms, vyšnioms, agrastams ir serbentams — 300 g. Purškiama iki vegetacijos pradžios arba jai pasibaigus.

Natrio sulfatas. Nuo miltligės vaisme­džiams ir uogakrūmiams — 100 g, agur­kams — 50 g.

Polichomas, 80% drėgstantys milteliai. Vartojamas obelims, kriaušėms nuo rauplių, bulvėms, pomidorams nuo fitoftorozės — 40 g.

Polikarbacinas, 75% ir 80% drėgstantys milteliai. Vartojamas obelims, kriaušėms nuo rauplių ir moniliozės, bulvėms ir pomidorams nuo fitoftorozės ir kai kurių kitų ligų sukė­lėjų — 40 g.

Vario oksichloridas, 80% drėgstantys milteliai. Obelims, kriaušėms nuo rauplių, moniliozės, slyvoms, vyšnioms nuo kokomi­kozės

, moniliozės ir kai kurių kitų ligų sukė­lėjų — 30—40 g, bulvėms, pomidorams nuo fitoftorozės — 40 g.

Vario sulfatas (mėlynasis akmenėlis), 98% tirpstantys milteliai. Vartojamas Bordo skysčiui rengti, vaismedžiams, agrastams ir serbentams pavasarį iki pumpurų sprogimo nuo grybinių ligų — 50—100 g.

Vario sulfatas, 50% su kalcinuota soda, „Medekšas”. Bulvėms ir pomidorams nuo fitoftorozės — 100—150 g.

Insekticidai. Benzofosfatas (fazalolas), 10% emulsijos koncentratas ir 10% drėgs­tantys milteliai. Vaismedžiams, bulvėms, pomidorams nuo lapus graužiančių kenkėjų (ir nuo kolorado vabalų) — 60 g.

Chlorofosas, 80% smulkiai granuliuoti

drėgstantys milteliai. Vaismedžiams ir bul­vėms nuo lapus graužiančių kenkėjų (ir nuo kolorado vabalų): obelims, kriaušėms ir bul­vėms — 20—30 g, slyvoms ir vyšnioms — 15-20 g.

Dibromas, 10% emulsijos koncentratas. Bulvėms nuo kolorado vabalo — 70—140 g.

Diloras, 80% drėgstantys milteliai. Bul­vėms nuo kolorado vabalų lervų ir peržie­mojusių suaugėlių — 3—6 g.

Foksimas (insektofoksimas, volatonas), 5% emulsijos koncentratas arba 5% drėgs­tantys milteliai. Bulvėms, pomidorams nuo kolorado vabalų, kopūstams nuo baltukų, pelėdgalvių ir kandies vikšrų — 100—150 g.

Karbofosas, 10% emulsijos koncentratas ir 10% drėgstantys milteliai. Lapus graužian­tiems ir čiulpiantiems kenkėjams naikinti. Obelims, kriaušėms — 70—90 g, kaulavai-siams ir uogakrūmiams — 75 g (avietes ir braškes galima purkšti tik iki žydėjimo ir nu­rinkus uogas), agurkams, pomidorams, ko­pūstams, burokėliams — 60 g.

Mezoksas, 25% emulsijos koncentratas. Bulvių pasėliams nuo kolorado vabalų — 60 g.

Nitrafenas, 60% pasta. Vaismedžiams ir uogakrūmiams pavasarį iki pumpurų sprogi­mo nuo žiemojančių kenkėjų ir kai kurių ligų sukėlėjų — 200—300 g, braškėms iki atžėlimo — 200 g.

Rovikurtas (kilzaras), 5%, 10% ir 25% emulsijos koncentratai, 5% ir 10% drėgstan-tys milteliai. Obelims, vyšnioms, agrastams, serbentams, bulvėms, kopūstams, agurkams ir pomidorams {šiltadaržiuose) nuo lapus graužiančių kenkėjų (ir kolorado vabalų) bei čiulpiančių kenkėjų. 5% preparato — 50 g, 10%  25 g, 25% – 10 g.

Trichlormetafosas 3 (trifosas), 10% emulsijos koncentratas. Vaismedžiams, uogakrūmiams (išskyrus avietes ir braškes), kopūstams, agurkams ir pomidorams nuo graužiančių ir čiulpiančių kenkėjų — 50—100 g. Agrastus ir serbentus galima purkšti tik prieš žydėjimą ir nuėmus derlių.

Trichlorolis 5 ir 5m, 5% trichlormeta-foso 3 emulsijos koncentratas. Vaismedžiams nuo kenkėjų — 200—300 g. Purškimo lai­kas — nuo pumpurų sprogimo iki žiedpum­purių pasirodymo.

Žaliasis muilas. Vaismedžių ir uogakrū­mių čiulpiantiems kenkėjams naikinti — 200—400 g.

Insektoakaricidai. Preparatai Nr. 30, 30a, 30s, 30ss, 30m, 76% mineralinės alyvos emulsija. Vaismedžiams ir uogakrūmiams, išskyrus braškes, nuo amarų, erkių, blakių ir kai kurių kitų žiemojančių kenkėjų, pava­sarį prieš pumpurų sprogimą, kai oras ne šaltesnis kaip 4°C. Vaismedžiams — 300— 400 g, uogakrūmiams — 300 g. Vasarą, pasi­rodžius ant obelų ir kriaušių skydmarių ler­voms,— 200—250 g.

Insektofungicidai. Chlorochomas, 80% smulkios granulės. Bulvių pasėliams nuo kolorado vabalų ir fitoftorozės — 40—60 g.

Oleokupritas, naftinės alyvos preparatas. Obelims pavasarį iki pumpurų sprogimo nuo amarų, obelinių blakių ir kai kurių kitų žiemojančių kenkėjų bei ligų sukėlėjų — 400 g.

Limacidas metaldehidas, 5% smulkios granulės. Preparatas nuo šliužų barstomas braškių, daržovių, gėlių tarpueiliuose, tarp lysvių, takeliuose, ant dirvos paviršiaus. 10 m2 išbarstoma 30—40 g.

Nematocidas tiazonas, 40% milteliai. Bulviniams nematodams ir kai kuriems ki­tiems dirvų patogenams naikinti. Nemato­dams naikinti į 10 m2 lygiai išbarstoma 0,5 kg preparato ir perkasama arba suariama (15— 20 cm gyliu), kad išsimaišytų. Taip daroma pavasarį 1 mėnesį iki bulvių sodinimo arba rudenį, po bulviakasio. Kitiems dirvų patoge­nams naikinti į 10 m2 išbarstoma 3,2 kg tia-zono. Tada žemė perkasama arba suariama. Po mėnesio taip įdirbtoje dirvoje galima so­dinti gėles.

Graužikai (žiurkės, pelės), kurkliai naiki­nami užnuodytais masalais, išdėliojant juos graužikų laikymosi vietose. Žiurkėms ir pe­lėms geriausiai tinka cinko fosfidas, krysidas,

bario karbonatas arba zookumarinas. Jais apliejami grūdai, duona, sėlenos.

Plačiau apie pesticidų vartojimo būdus, laiką ir normas nurodoma preparato įpaka­vime arba taros etiketėje.

Cheminės medžiagos yra nuodingos žmo­gui ir visiems gyviams, todėl jas reikia vartoti labai apdairiai ir tik pagal paskirtį. Pvz., keltanas vartojamas erkėms naikinti, todėl vabzdžių kenkėjų nenaikina. Pesticidai so­duose ir daržuose dažniausiai purškiami. Kad jie būtų efektyvūs, reikia laikytis tam tik­rų reikalavimų. Preparatams rengti reikia žinoti veiklios medžiagos kiekį, kad tirpalas ir suspensija būtų reikalingos koncentracijos. Purškiamas preparatas turi vienodai,’ smul­kiais lašeliais pasklisti ant augalo. Negalima purkšti vėjuotą dieną, kaitinant saulei, nes pesticidai smarkiai garuoja ir gali apdeginti augalus. Geriausiai purkšti rytą, nukritus rasai arba po vidurdienio. Jei po purškimo praėjus 4 h, palyja, purškiama pakartotinai. Lietingu laikotarpiu purškiama kas 7—10 dienų.

Negalima purkšti ir dulkinti žydinčių augalų, kad neišmirtų bitės. Purškiant svarbu laikytis šių normų: jaunam vaismedžiui (iki 6 metų) reikia imti iki 2 1 tirpalo, deran­čiam — iki 10 1. Agrastų ir serbentų krū­mai — iki 1 —1,5 1, aviečių — iki 2 1, o 10 m2 braškių ploto iki 1,5 1 tirpalo. Svarbu insekti­cidais nupurkšti sodus iki žydėjimo, o vėliau kenkėjus galima naikinti biologinėmis prie­monėmis.

Kiti temos straipsniai

Rehau
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu