Franke

Tikslinama, kada statybos užbaigimo aktas išduodamas nelaukiant termino pabaigos, nustatoma pranešimo apie statybos pradžią pateikimo tvarka

Statybų užbaigimo aktas

Aplinkos ministerija teikia derinti statybos techninio reglamento „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ pataisas, kurios įgyvendina nuo lapkričio 1 d. įsigaliosiančias naujas Statybos įstatymo nuostatas.

Šie pokyčiai palengvins ir sutrumpins statybą leidžiančio dokumento išdavimo procesą: įtvirtinama, kad statybą leidžiantis dokumentas išduodamas pagal projektinius pasiūlymus, kurių sudėtį nustato aplinkos ministras, atsisakoma savivaldybės pritarimo projektiniams pasiūlymams etapo, taip sumažinant administracinę naštą ir išvengiant pakartotinių projektų tikrinimų. Kartu padidins statybos proceso efektyvumą ir skaidrumą, padės užkardyti galimus piktnaudžiavimo atvejus.

Minėtame statybos techniniame reglamente apibrėžiama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos kompetencija išduodant statybą leidžiančius dokumentus Lietuvos teritoriniuose vandenyse, jos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe (įskaitant atvejus, kai projektuojami statiniai (jų dalys) yra ir jūrinėje dalyje, ir sausumoje).

Nustatoma pranešimo apie statybos pradžią pateikimo tvarka, šio pranešimo turinys ir forma. 

Įtvirtinama, kad išduodant statybos užbaigimo aktą ypatingiesiems statiniams nebebus reikalaujama pateikti statytojo, statybos vadovo, techninio prižiūrėtojo, projekto vykdymo priežiūros vadovo pasirašytos pažymos, kad statybos darbai atlikti nenukrypstant nuo statinio projekto sprendinių, statinio (jo dalies) kokybė, panaudotų statybos produktų ir įrenginių kokybė atitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių bei statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

Patikslinama, kad statybos užbaigimo aktas išduodamas nelaukiant procedūros termino pabaigos, jei visi komisijos narių atstovai yra jį pasirašę kvalifikuotais elektroniniais parašais.

Keičiamame statybos techniniame reglamente nustatoma, kokius dokumentus reikia pateikti, norint užbaigti iki 2010 m. sausio 1 d. pradėtus statyti statinius, kuriems statybą leidžiantys dokumentai nebegalioja.

Taip pat patikslinama, kad prašant išduoti statybos užbaigimo aktą ir pateikiant ne per statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ išduotą statybą leidžiantį dokumentą, privaloma pateikti patvirtinimą dėl šio dokumento tikrumo.

Kitas svarbus pakeitimas – nustatoma, kad statybos užbaigimo procedūrų metu ar tvirtinant pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, būtų privaloma patikrinti, ar buvo pateiktas pranešimas apie statybos pradžią ir su juo pateikti visi privalomi dokumentai. Be to, nustatoma, kokiais atvejais deklaracijos apie statinių užbaigimą tvirtinti neprivaloma.

Patikslinama, kad užbaigiant atskirų pastatų ar jų dalių statybą iki statybos užbaigimo procedūrų pradžios turi būti užbaigta statinio projekte suprojektuotų šių pastatų ar jų dalių funkcionavimui reikalingų kitų statinių (inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir pan.) statyba.

Prašymo statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir statybą leidžiančio dokumento formos papildomos nauja statinio projekto rūšimi – formuoti nekilnojamojo turto kadastro objektus. Taip pat jose atsiras papildoma informacija apie tai, ar projektas užtikrina neatidėliotinus valstybės saugumo ir gynybos poreikius, informacija apie valstybinės žemės sklypą, kultūros paveldo objekto ar vietovės apsaugos zonas, žemės sklypo ir statinių unikalius numerius.

Pastabas ir pasiūlymus statybos techninio reglamento „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ pakeitimo projektui galima teikti iki liepos 10 d. Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

Kiti temos straipsniai

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu