Tikkuurila

Statybos inspekcija: valstybės saugoma vila nugriauta savavališkai

valstybės saugoma vila

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) atlikusi patikrinimą Kultūros ministerijos pranešimo pagrindu, nustatė pažeidimus vykdant statybos darbus valstybės saugomame statinyje – viloje Druskininkuose. Statytojui surašyti savavališkos statybos aktas ir privalomasis nurodymas atstatyti (atkurti) vilą nekeičiant statinio išorės matmenų ir konstrukcijų į padėtį buvusią iki kapitalinio remonto

Kultūros ministerija, gavusi informaciją apie nugriautą valstybės saugomą vilą Druskininkuose, kreipėsi tarnybinės pagalbos į Statybos inspekciją, prašydama įvertinti galimus statybos darbų pažeidimus. Atlikusi K. Dineikos g. Druskininkuose esančio vilos pastatų komplekso (Vila) patikrinimą Statybos inspekcija nustatė, kad pastatas pilnai išrinktas-išardytas, t. y. išardytos visos pastato konstrukcijos (stogo konstrukcijos, sienos (rąstinės ir mūrinės), perdangos, kaminai, pamatai, priestato rūsys). Buvo nustatyta, kad pastato konstrukcijos iš statybvietės išgabentos. 

Patikrinimo metu statytojas pateikė 2022 metais parengtą statinio projektą „Vilos pastato komplekso vilos K. Dineikos g., Druskininkuose, tvarkybos (remonto, restauravimo) projektas“ (Projektas), taip pat 2021-08-23 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (KPD) leidimą atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus (tvarkybos leidimas). 

Atlikus patikrinimą buvo nustatyta, kad atlikti kultūros paveldo statinio tvarkybos darbai neatitinka Projekto sprendinių: išardyti pamatai (Projekte buvo numatytas pamatų remontas, restauravimas), išardytas kaminas (Projekte – remontavimas), išardytas priestato silikatinių ir molio plytų mūras bei betoninių blokų rūsys su laiptais (Projekte šie ardymo darbai nenumatyti). 

Siekdama išnagrinėti padarytus pažeidimus, Statybos inspekcija 2023-05-08 surašė privalomąjį nurodymą KPD pagal kompetenciją pateikti išvadas. KPD informavo, kad 2016 m. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba yra nustačiusi Vilos vertingąsias savybes, viena iš  jų – saugomas tūris. 

Statybos inspekcija išanalizavusi gautą informaciją ir dokumentus, nustatė, kad Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“) 2023-06-26 pateiktas statytojo prašymas išduoti leidimą statinio kapitaliniam remontui (pridėtas statinio projektas „Administracinio pastato K. Dineikos g., Druskininkuose, paskirties keitimo į gyvenamosios (vieno buto) pastatą, kapitalinio remonto projektas“, kuriame numatyti statinio kapitalinio remonto darbai, taip pat pateikta 2022-12-14 projektavimo užduotis (t. y. statytojo užsakomi darbai)). Statybą leidžiantis dokumentas (SLD) neišduotas.

Vadovaujantis esamu teisiniu reguliavimu, pastato perrinkimas (išardymas ir vėl surinkimas tokių pačių matmenų) pagal specialias technologijas, užtikrinančias autentiškumo išsaugojimą, kai pastatas vėl surenkamas naudojant tas pačias (buvusias) laikančiąsias konstrukcijas, išlaikant buvusį jų išdėstymą, priskirtinas tvarkomiesiems paveldosaugos darbams. Jeigu išardyto statinio laikančiosios konstrukcijos, siekiant užtikrinti statinio mechaninį atsparumą ir pastovumą, keičiamos naujomis (to paties ar kito tipo laikančiosiomis konstrukcijomis) ir/ar keičiamas jų išdėstymas, nekeičiant statinio išorės matmenų, tokiems darbams taikytinos Statybos įstatymo nuostatos – darbai laikytini statybos darbais ir priskirtini statinio kapitaliniam remontui, kuriam buvo būtina gauti SLD. 

Atsižvelgdama į tai, Statybos inspekcija statytojui surašė savavališkos statybos aktą ir privalomąjį nurodymą atstatyti (atkurti) vilą nekeičiant statinio išorės matmenų ir konstrukcijų į padėtį buvusią iki kapitalinio remonto, derinant atstatymo darbus su KPD.

Kiti temos straipsniai

Ledo arenos vizualizacija

Ledo arenos projektavimas įsibėgėja

Įsibėgėja Klaipėdoje planuojamos statyti ledo arenos projektavimas. Jau įvyko viešas projektinių pasiūlymų pristatymas, kurio metu visi besidomintys šiuo objektu turėjo

Rehau
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu