Anza

Planuojant naujas statybas siūloma dažniau konsultuotis su visuomene

Naujos statybos

Aplinkos ministerija parengė Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo pataisas, leisiančias į statybų planavimo procedūras įtraukti ir visuomenės atstovus. 

Šios pataisos parengtosįgyvendinant pasikeitusias Statybos įstatymo nuostatas, reglamentuojančias specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimą. 

Aprašo pataisose tikslinami specialiųjų reikalavimų privalomumo atvejai, atsisakoma tiesioginio prašymo juos išduoti, paliekama galimybė prašymą teikti tik elektroninėmis priemonėmis, detalizuojamas viešosios konsultacijos procedūros vykdymas bei jos terminai, nebelieka prievolės pateikti projektinius pasiūlymus, nes specialieji reikalavimai bus išduodami prieš projektinių pasiūlymų rengimą. Taip pat tikslinami atvejai, kuomet specialieji reikalavimai neišduodami.

Pataisose siūloma įteisinti, kad savivaldybės vyriausiasis architektas, specialiųjų architektūros reikalavimų rengimo metu nustatęs papildomos informacijos, kurią gali suteikti visuomenė, poreikį, gali su ja konsultuotis. Konsultuojantis su visuomene, specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimo terminas būtų pratęsiamas ne ilgiau kaip 20 darbo dienų, o apie priimtą sprendimą statytojas (užsakovas) informacinėje sistemoje „Infostatyba“ informuojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. 

Specialiųjų architektūros reikalavimų projektas kartu su informacija apie konsultavimosi tvarką, susirinkimo vietą ir laiką  būtų skelbiami IS „Infostatyba“ ir savivaldybės interneto svetainėje, taip pat ši informacija išsiunčiama seniūnijos, į kurios teritoriją patenka projektuojamas statinys  seniūnams ir seniūnaičiams. Specialiųjų architektūros reikalavimų projekto viešinimas vyktų 10 darbo dienų nuo jo paskelbimo IS „Infostatyba“ ir savivaldybės interneto svetainėje. 

Siūloma, kad ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po specialiųjų architektūros reikalavimų projekto viešinimo pabaigos organizuojamas susirinkimas, kuriame pristatomas specialiųjų architektūros reikalavimų projektas ir konsultuojamasi su visuomenės atstovais dėl jame išdėstytų reikalavimų, planuojamos statybos vietos ypatybių ir kitų aspektų. Susirinkimo metu gauti visuomenės atstovų pasiūlymai  būtų protokoluojami. 

Parengtas protokolas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas būtų perduodamas savivaldybės vyriausiajam architektui, kuris išnagrinėja susirinkimo metu gautus pasiūlymus ir, esant poreikiui, koreguoja  specialiuosius architektūros reikalavimus.

Specialiuosiuose architektūros reikalavimuose nurodomi statinių aukštis, aukštų skaičius, žemės sklypo užstatymo tankis, automobilių stovėjimo vietos, žaidimų ir kitos aikštelės, priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype bei kiti duomenys. 

Pastabas ir pasiūlymus dėl Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo pataisų galima teikti Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) iki balandžio 29 d.

TAIP PAT SKAITYKITE

Rehau
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu