Anza

Patikslinta vandenviečių apsaugos zonų apskaičiavimo metodika

Vandenviečių apsaugos zonos

Gegužės 4 d. įsigaliojo Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo pakeitimai, kurie sudaro daugiau galimybių varijuoti vandenviečių apsaugos zonų (VAZ) dydžius atsižvelgiant į išgaunamą vandens kiekį. Šias zonas keisti bus paprasčiau ir aiškiau, mažės administracinė našta gręžinių savininkams.

Metodikų pakeitimai

Pakeistos VAZ 2-osios juostos ir VAZ 3-iosios juostos b sektoriaus apskaičiavimo metodikos. Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos sudarytos tarpinstitucinės darbo grupės surinkta informacija VAZ 2-ajai juostai apskaičiuoti dabar nustatytas 400 parų laikotarpis gruntiniam vandeniui ir 200 parų laikotarpis tarpsluoksniniam vandeniui yra perteklinis.

Iš naujausių tyrimų duomenų ir užsienio šalių praktikos matyti, kad mikroorganizmai ir bakterijos, patekę į požeminį vandenį, negali išlikti gyvybingi ilgiau kaip 200 parų, o gilesniuose sluoksniuose, kuriuose deguonies kiekis dar mažesnis, ilgiau nei 100 parų.

VAZ 3-iosios juostos b sektoriui apskaičiuoti taikomas laikotarpis sutrumpintas iki 15 metų vietoje 25 metų. 

Šie pakeitimai leis atsisakyti galimai perteklinių žemės naudojimo apribojimų, nustatomų patvirtintus VAZ 2-ąją ir VAZ 3-iąją juostas. Taip pat patikslinus metodiką sumažės VAZ 2-osios juostos ir VAZ 3-osios juostos b sektoriaus dydžiai, tačiau požeminio vandens vandenvietės apsauga išliks nepakitusi – rizikos žmonių sveikatai dėl mikrobinės ir cheminės taršos nekils.

VAZ keitimo tvarka

Apraše patikslinta VAZ juostų keitimo tvarka. Individualiai apsirūpinančiųjų geriamuoju vandeniu VAZ 1-osios juostos keitimo ir visų kitų ūkio subjektų, naudojančių požeminį vandenį, VAZ keitimo tvarka bus diferencijuojama.

Supaprastintas VAZ tikslinimas individualiai apsirūpinant geriamuoju vandeniu, kadangi šiuo atveju VAZ sudaro tik 1-oji juosta, o jos dydis yra konkretus – 3 m. VAZ 1-osios juostos dydis bus mažinamas asmeniui pateikus prašymą ir sutikimus asmenų, į kurių sklypus patenka VAZ.

Visais kitais atvejais, kai VAZ dydžio nustatymui reikalingi analitiniai ir matematiniai skaičiavimai, VAZ juostos bus tikslinamos pateikus naują VAZ projektą. Nustatyta aiški VAZ keitimo procedūra ūkio subjektams padės sklandžiai ir greitai atlikti pakeitimus.

Papildomai nustatytos sąlygos, kuriomis esant gali būti keičiama jau patvirtinta VAZ.

Patvirtinta VAZ keičiama, kai iš naujo atliekamas požeminio vandens išteklių įvertinimas ir VAZ nebeatitinka nustatytų sąlygų, kurios įvardintos Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos apraše. Taip pat kai sumažinami ar lengvinami apraše numatyti VAZ nustatymo reikalavimai arba kai nustatomi nauji arba panaikinami esami leidimų naudoti angliavandenilių išteklių (naftos) plotai arba kai požeminio vandens vandenvietė nepatenka į nustatytus leidimų naudoti minėtų išteklių plotus.

Dar vienas svarbus pakeitimas – nustatyta, kad naujos VAZ rengimą ir patvirtintos VAZ keitimą inicijuoti galės požeminio vandens vandenvietės savininkas.

Kiti temos straipsniai

Jung Lietuva
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu