Ekoklima

Paskutinis mėnuo savivaldybėms teikti paraiškas paramai miestų miškų sklypams suformuoti

Miesto miškų sklypų formavimas

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) ragina savivaldybių administracijas teikti paraiškas paramai gauti, suprojektuoti, suformuoti ir užregistruoti miestų miškų sklypus Nekilnojamojo turto registre. 2024 m. šiai priemonei įgyvendinti bus skiriama apie 46,7 tūkst. Eur. Dotacijos suma – 190 Eur/ha. 

Pažymėtina, kad veikla turi būti įgyvendinama dotaciją gauti norinčios savivaldybės teritorijoje esančiuose valstybinės reikšmės miškams priskirtuose miestų miškų plotuose, kuriuose nesuformuoti žemės sklypai ir bendrajame plane nenumatytas miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis. 

Visi miestuose esantys miškai yra valstybinės reikšmės ir laikomi išimtine valstybės nuosavybe. Nemažai miestų miškų daliai nėra atlikti kadastriniai matavimai ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos vykdo jų patikėtinio funkciją. Dėl šios priežasties savivaldybės negali tinkamai įgyvendinti miško administratoriaus teisių, sudėtingiau tinkamai pritaikyti miestų miškus gyventojų poreikiams, vykdyti viešosios rekreacijos organizavimo funkcijas.  

Šios priemonės veiklos įgyvendinimas padės savivaldybėms suformuoti miestų miškų sklypus ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre Lietuvos Respublikos vardu. Vyriausybės nutarimu miškų ūkio paskirties žemės sklypai būtų perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti kadastrinius matavimus atlikusiai savivaldybei. Savivaldybė, atlikdama valstybinę funkciją, galėtų prižiūrėti, saugoti ir tvarkyti tik jai viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui patikėjimo teise perduotus valstybinės miško žemės sklypus. 

Paraiškos priimamos nuo 2024 m. balandžio 22 d. iki 2024 m. birželio 21 d. 16.00 val. arba kol bus paskirstyta visa šiam kvietimui numatyta suma. 

Reikalavimai paramai gauti, būtini pateikti dokumentai ir kita informacija – apraše.  

Paraiškos teikiamos per APVIS sistemą. 

Paraiškų teikimo klausimais, prašome kreiptis į atsakingus APVA specialistus tel. nr. +37060289477 ir +37060289450 arba el. p.: miskai@apva.lt 

Aplinkos projektų valdymo agentūros informacija

Kiti temos straipsniai

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu