Tikkuurila

Paraiškos daugiabučiams modernizuoti ir atsinaujinantiems energijos šaltiniams įrengti – iki gruodžio 31 d.

Paraiškos daugiabučiams modernizuoti ir atsinaujinantiems energijos šaltiniams įrengti – iki gruodžio 31 d.

Aplinkos ministerija, atsižvelgusi į karantino apribojimus, pusmečiui pratęsia terminą teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti ir kompensacinėms išmokoms atsinaujinantiems energijos šaltiniams juose įrengti. Dėl COVID-19 pandemijos buvo draudžiama organizuoti gyventojų susirinkimus, balsavimas raštu ne visuomet vyko sklandžiai, todėl projektų rengėjams pritrūko laiko parengti reikiamus dokumentus.

Paraiškų daugiabučiams namams modernizuoti teikimo sąlygos ir reikalavimai nesikeičia. Jas gali teikti savivaldybės, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas, asmuo, administruojantis daugiabučio atnaujinimo projektą, savivaldybės paskirtas energinio efektyvumo didinimo programos administratorius.

Paraiškų atrankos kriterijai lieka tie patys. Prioritetas taikomas, jeigu kartu pateikiamas statybą leidžiantis dokumentas daugiabučiam namui atnaujinti ar iki paraiškų teikimo termino pabaigos paskelbiamas pirkimas jo atnaujinimo techniniam projektui parengti. Kiti kriterijai –kvartalų energinio efektyvumo didinimas, aukštesnė nei C pastato energinio naudingumo klasė, energetinio nepritekliaus bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo į atmosferą mažinimas.

Nesikeičia ir numatytas finansavimas – 150 mln. eurų investicijos atnaujinimo (modernizavimo) projektams įgyvendinti ir 50 mln. eurų suma valstybės paramai suteikti. Paraiškas priima Būsto energijos taupymo agentūra (BETA).

Paraiškas atsinaujinančių energijos šaltinių – saulės energijos technologijų, šilumos siurblių bei šilumos saugyklų – įrengimui daugiabučiuose, kurie neprijungti prie centralizuotų šilumos tinklų, arba yra gavę savivaldybės pritarimą, kad atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas juose neprieštarauja savivaldybės šilumos ūkio specialiajam planui, taip pat priima BETA.

Jas gali teikti namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, asmenys, teikiantys daugiabučio namo atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai, asmenys, įgalioti butų ir kitų patalpų savininkų.

Pagal šį kvietimą planuojantiems diegti atsinaujinančios energijos priemones numatyta papildoma 30 proc. parama šilumos ir karšto vandens, elektros gamybos įrenginių iš atsinaujinančių išteklių (saulės, vėjo, vandens, geotermijos, aerotermijos ar kt.) diegimui, alternatyvios šiluminės ar elektros energijos apsirūpinimo priemonėms, tokioms kaip biokuro katilai ir kt. iš Klimato kaitos programos.

Paraiškos šiems kvietimams  teikiamos iki 2021 m.  gruodžio 31  d. arba iki tol, kol nebus viršyta šioms priemonėms numatytų lėšų suma.

Kiti temos straipsniai

Jung Lietuva
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu