Franke

Miškų savininkai raginami stebėti savo miškų sanitarinę būklę

Išgraužos miškas

Šiemet kaip niekada anksti prasidėjus žievėgraužio tipografo aktyvumui, prognozuojama, kad šio vabalo populiacija plis dar sparčiau ir darys dar daugiau žalos Lietuvos eglynams. Valstybinė miškų tarnyba ragina miškų savininkus apžiūrėti ir stebėti savo miškus, ypač, jei juose gausu eglių.

Žievėgraužis tipografas pastaruoju metu yra minimas kaip didžiausias eglynų kenkėjas. Visi miške augantys 40 metų ir vyresni eglynai yra tinkami žievėgraužiui tipografui apsigyventi. Retais atvejais jis apninka ir šalia eglių augančias pušis, tačiau dažniausiai tik nedidelius jų kiekius.

Žievėgraužis tipografas eglynams pakenkia kasmet, skiriasi tik jo nudžiovintų eglių kiekis. Daugiamečių stebėjimų duomenys rodo, kad masinio pobūdžio žievėgraužio tipografo židiniai kildavo bei pasikartodavo kas keliolika metų ir tęsdavosi 2 – 4 metus. Kilimą įtakoja susidarę kenkėjui plisti tinkami orai – sausros ir kaitros. 2023 metais didžiausius eglių kiekius žievėgraužis tipografas nudžiovino Šalčininkų, Vilniaus, Trakų, Panevėžio ir Rokiškio savivaldybėse, kuriose dėl kenkėjo išplitimo buvo paskelbta stichinė nelaimė.

Veiksmingiausias žievėgraužio tipografo naikinimo būdas yra surasti šviežiai kenkėjo apniktas žalias egles ir jas pašalinti iš miško, kol kenkėjo naujoji karta vystosi po tų eglių žieve. Išvežus daugiau kaip 2 kilometrus iš miško eglių medieną kartu su ten esančiais kenkėjais, joje išsivystę vabalai nebesugrįžta atgal į mišką ir negali apnikti bei nudžiovinti naujų eglių.

Valstybinė miškų tarnyba ragina miškų savininkus ir valdytojus kuo anksčiau apžiūrėti savo valdas ir, jei reikia, pasirūpinti būtinais suderinimais ir leidimais. Įprastai leidimų išdavimo procedūra trunka iki 5 – 10 darbo dienų, o laikas, per kurį žievėgraužio tipografo apniktus medžius reikia pašalinti iš miško turi būti kuo trumpesnis.

Pasitikrinti, ar Jūsų miškas patenka į potencialiai pavojingų eglių medynų zoną, galite šiame interaktyviame Kenkėjų pažeistų miško medynų žemėlapyje, pasirinkę matyti „Potencialiai pavojingų eglės medynų“ žemėlapio sluoksnį.

Taip pat Valstybinė miškų tarnyba kviečia žmones, besilankančius miškuose, pastebėti kenkėjų pažeidimus ir juos užfiksuoti interaktyviame žemėlapyje www.tvarkaulietuva.lt.

Valstybinė miškų tarnyba yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, kuri įgyvendina valstybės politiką gamtos išteklių (miškų, augalų nacionalinių genetinių išteklių) valdymo srityje.

Nuotr.: ar eglėje įsiveisė žievėgraužis, galima matyti pagal iškritusias į kavos tirščius panašias išgraužas.

Kaip surasti šviežiai kenkėjo apniktas žalias egles, parodyta čia:

https://amvmt.lrv.lt/uploads/amvmt/documents/files/MSAS/Patarimai/Zievegrauzis_tipografas_ATMINTINE_VMT_2021.pdf

Interaktyvusis Kenkėjų pažeistų miško medynų žemėlapis yra čia:

https://aad-am.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=255e7fc354d649abaf537848963bf865

TAIP PAT SKAITYKITE

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu