Franke

Joniškio savivaldybė pažeidė Konkurencijos įstatymą

Joniškio savivaldybė pažeidė Konkurencijos įstatymą

Joniškio rajono savivaldybė, vienašališkai suteikusi išskirtinę teisę bendrovei „Joniškio komunalinis ūkis“ vykdyti viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą savivaldybės teritorijoje, neleido kitoms įmonėms siūlyti konkuruojančių paslaugų ir teikti tokias paslaugas.

Taip Savivaldybė pažeidė Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį, draudžiantį viešojo administravimo subjektams priimamais sprendimais teikti privilegijas ar diskriminuoti įmones ir taip joms sudaryti skirtingas konkurencijos sąlygas, nutarė Konkurencijos taryba.

Konkurencijos taryba įpareigojo Savivaldybę ne vėliau kaip per tris mėnesius ištaisyti padėtį – Konkurencijos įstatymą pažeidžiančius Savivaldybės tarybos sprendimus panaikinti, o sudarytą sutartį – nutraukti.

Atlikusi tyrimą Konkurencijos taryba nustatė, kad Joniškio savivaldybė, nusprendusi ne konkurso tvarka pavesti savo kontroliuojamai bendrovei „Joniškio komunalinis ūkis“ teikti komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas ir su ja sudariusi neterminuotą sutartį, diskriminavo kitas tokias pat paslaugas galinčias teikti įmones. Konkurentų galimybės veikti atitinkamoje rinkoje buvo apribotos neribotam laikotarpiui.

Apie tai, kad nesudaromos galimybės lygiomis sąlygomis konkuruoti su Savivaldybės įsteigta bendrove, Konkurencijos tarybai skundėsi AB „Specializuotas transportas“.

Konkurencijos taryba pažymi, kad įgyvendindama savo pareigą tinkamai organizuoti komunalinių atliekų surinkimą ir išvežimą, Savivaldybė turėjo įvertinti, kad komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų rinka yra konkurencinga ir paslaugas teiksiančią įmonę privalėjo pasirinkti ne visiškai konkurenciją pašalinusiu, o konkurenciją užtikrinančiu būdu. Tam tikslui, pasak Konkurencijos tarybos pranešimo, galėjo būti organizuotas komunalinių atliekų tvarkytojų atrankos ar atliekų tvarkymo paslaugų viešojo pirkimo konkursas, kuris užtikrintų skaidrumą, nediskriminavimą ir konkurenciją tarp įmonių.

Tokios galimybės Savivaldybei neribojo jokie teisės aktų reikalavimai. Konkurencijos taryba nenustatė, kad Joniškio rajono savivaldybė, priimdama atitinkamus sprendimus ir 2010 m. gruodį sudarydama paslaugų teikimo sutartį su UAB „Joniškio komunalinis ūkis“ ir VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centru, neišvengiamai būtų vykdžiusi kituose įstatymuose nustatytus reikalavimus.

TAIP PAT SKAITYKITE

Jung Lietuva
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu