Anza

Gyventojai galės aktyviau įsitraukti į teritorijų planavimą

teritorijų planavimas

Trečiadienį Vyriausybė pritarė, kad būtų suvienodinta kompleksinių ir specialiųjų teritorijų planavimo dokumentų viešinimo tvarka ir viešinimo procedūros. Nuo šiol gyventojai, bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos galės aktyviau įsitraukti į jų aplinkoje vykstančius teritorijų planavimo procesus, teikti pasiūlymus. 

Pagal teritorijų planavimo lygmenį, suinteresuoti asmenys turės nuo 10 dienų iki 2 mėnesių susipažinti su parengtais specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, galės dalyvauti baigiamojoje konferencijoje ar viešajame svarstyme jiems aptarti. 

Specialieji teritorijų planavimo dokumentai apima svarbius kiekvienam žmogui gatvių, vandens ir nuotekų infrastruktūros, atsinaujinančios energetikos, kultūros paveldo, saugomų teritorijų plėtros planus, tačiau jie buvo nepakankamai viešinami. Visuomenė turėjo mažai laiko susipažinti su jais, nebuvo organizuojami viešieji susirinkimai, kuriuose piliečiai galėtų pasidalinti savo įžvalgomis.

Šiuos trūkumus ištaisys Aplinkos ministerijos parengta nauja Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų redakcija, kuri išplečia galimybes gauti aktualią informaciją minėtais klausimais visiems besidomintiems.

Sukurti geresnes sąlygas visuomenei įsitraukti į jų aplinkoje vykstančius teritorijų planavimo procesus numatyta atnaujintame Teritorijų planavimo įstatyme, kuris įsigaliojo 2021 m. liepos 1 d., o minėtųjų nuostatų pakeitimais siekiama, kad tai vyktų kuo sklandžiau ir racionaliau. 

Šiame teisės akte numatyta, kad registruotus laiškus viešojo administravimo subjektams ir kitiems asmenims bus galima siųsti naudojantis elektroninių siuntų – E. pristatymo sistema. Tai leis sumažinti administracinę naštą planavimo organizatoriui.

Įvertinus ir savivaldos institucijų pastabas dėl kaimyninių žemės sklypų valdytojų ar naudotojų informavimo, kai tarp jų yra daugiabutis gyvenamasis pastatas, numatyta tokiais atvejais registruotais laiškais informuoti tik daugiabučio gyvenamojo namo administratorių, įtvirtinant jo pareigą informuoti butų savininkus bei naudotojus. 

Be to, pakeista nuostatų struktūra, atsisakoma perteklinių, dubliuojančių Teritorijų planavimo įstatymą nuostatų, atskiriama ir detalizuojama bendroji bei supaprastinta viešinimo tvarka. 

Visi šie procesai stiprina žmonių pasitikėjimą savivaldos institucijomis, pagerina bendrą teritorijų planavimo kultūrą ir kokybę. Kartu taip įgyvendinami Orhuso konvencijos reikalavimai Lietuvoje.

TAIP PAT SKAITYKITE

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu