Anza

Architektūros kokybės vertinimo sistema bus aiškesnė ir skaidresnė

Architektūros vertinimo kokybė

Aplinkos ministras patvirtino Architektūros kokybės vertinimo metodiką, kuri leis sukurti aiškesnę ir skaidresnę architektūros kokybės vertinimo sistemą, iš anksto žinomą visiems, dalyvaujantiems statinių projektavimo ar teritorijų planavimo procesuose. Tai sudaro dar palankesnes sąlygas kokybiškai architektūrai atsirasti, o kartu stiprina architektūros svarbą. Metodika įsigalios nuo gegužės 1 d.

„Prieš kurį laiką tiek visuomenėje, tiek valstybinėse institucijose vyravo skeptiškas požiūris, kad architektūrą galima vertinti tik remiantis kriterijais „gražu-negražu“ ir tai neverta didesnio valstybės dėmesio. Šiandien noriu pasidžiaugti, kad jau yra įvykęs lūžis ir atsiradęs suvokimas, kad architektūra, architektas ir jo sprendimai didele dalimi lemia aplinkos ir žmonių gerovę. Šioje metodikoje išdėstyti vertinimo aspektai dar geriau atskleidžia, kas yra architektūros kokybė ir kuo ji reikšminga visuomenei“, – pažymi aplinkos viceministrė dr. Daiva Matusevičė.

Architektūros įstatymo pakeitimuose, kurie įsigalios nuo šių metų gegužės 1 d., buvo patikslintas nustatytų architektūros kokybės kriterijų sąrašas, paliekant 8 iš 10, kurių vertinimo aspektai detalizuojami metodikoje. 

Metodikoje kiekvienam kokybės kriterijui parengtas jo vertinimo klausimynas. Pagal atsakymus į pateiktus klausimus bus nustatomas konkretaus kriterijaus kokybės reikalavimų įvykdymo laipsnis. 

Architektūros įstatymo pakeitimai įgalioja savivaldybių tarybas iki 2024 gruodžio 31 d. parengti gaires dėl metodikos taikymo konkrečioje savivaldybėje, atsižvelgiant į jos teritorijoms ar jų dalims būdingus urbanistinių struktūrų ypatumus, architektūros objektų savitumus, laikantis teritorijų planavimo dokumentų sprendinių ir teisės aktų reikalavimų.

Architektūros kokybės vertinimo metodikoje pateiktos nuostatos, pagal kurias turi būti rengiamas gairių projektas ir teikiamas visuomenei susipažinti, bei atitinkamai Regioninei architektų tarybai rekomendacijai gauti.

Patvirtinus metodiką savivaldybės turės papildomą įrankį, kuris padės užtikrinti kokybiškos aplinkos formavimą. Kartu bus gilinamas tiek šios srities profesionalų, tiek visos visuomenės supratimas apie architektūros kokybės svarbą, jos reikšmę mūsų gyvenamajai aplinkai.

Aplinkos ministerija primena, kad parengti ir patvirtinti Architektūros kokybės vertinimo metodiką įpareigojo Architektūros įstatymo pakeitimai, kurie patikslina nustatytus architektūros kokybės kriterijus, apibrėžia jų reikšmes. 

Kartu jie numato, kad turi būti nustatyti vertinimo būdai bei priemonės, kuriuos taikant būtų vertinama architektūros kokybė. Taip siekiama išvengti iki šiol praktikoje pasitaikančių atvejų, kai kyla neaiškumų dėl minėtų kriterijų taikymo.

Kiti temos straipsniai

Rehau
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu