Anza

Statyba be „Infostatybos“ jau neįsivaizduojama

Infostatyba

Šiandien turbūt nerasime statybą pradėti ar jau pastatyto statinio užbaigimą įforminti planuojančio žmogaus, negirdėjusio apie Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“). Fiziniai ir juridiniams asmenims atstovaujantys fiziniai asmenys vis dažniau naudojasi sudaryta galimybe, prisijungus prie interneto svetainės www.planuojustatyti.lt nuotoliniu būdu pateikti prašymus dėl su statyba susijusių dokumentų išdavimo bei stebėti jų nagrinėjimo eigą.

Šiuo metu IS „Infostatyba“ įdiegta 12 paslaugų – nuotoliniu būdu galima pateikti šiuos dokumentus:

– prašymą išduoti leidimą statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius) / atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us);
– prašymą raštu pritarti statinio projektui;
– prašymą išduoti statybos užbaigimo aktą;
– prašymą išduoti leidimą tęsti sustabdytą statybą;
– prašymą leisti atlikti statinio konservavimo darbus;
– prašymą perregistruoti statybą leidžiantį dokumentą;
– prašymą užregistruoti / patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą;
– prašymą išduoti pažymą apie statinio statybą (rekonstravimą, kapitalinį remontą) be esminių nukrypimų nuo projekto;
– prašymą išduoti pažymą apie statinio nugriovimą;
– prašymą pratęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą;
– pranešimą apie rangovo, pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą;
– prašymą pratęsti leidimo statyti naują / rekonstruoti statinį galiojimo terminą.

Šioje interneto svetainėje taip pat galima atlikti statybą leidžiančių, statybos užbaigimo ir  statybos sustabdymo dokumentų, kurie buvo išduoti naudojantis IS „Infostatyba“, paiešką, pranešti apie galbūt savavališkas statybas, rasti su prašymais privalomų pateikti dokumentų sąrašus.

2012 metais IS „Infostatyba“ priemonėmis apdorota 46530 prašymų, iš jų 16126 buvo pateikti elektroniniu būdu. IS „Infostatyba“ užregistruoti visų 60 savivaldybių darbuotojai. Šia informacine sistema naudojasi ne tik apie 350 savivaldybių specialistų, bet ir statinių projektus tikrinančios institucijos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Inspekcija) tarnautojai. Per IS „Infostatyba“ statytojams išduotų statybą leidžiančių dokumentų skaičius išaugo nuo 8760 vnt. 2011 metais iki 16091 vnt. 2012 metais.

Ryški ir Inspekcijos per IS „Infostatyba“ išduotų statybos užbaigimo aktų skaičiaus dinamika atskirais 2012 metų ketvirčiais: jeigu per I ketvirtį buvo išduota 318 statybos užbaigimo aktų, tai per IV ketvirtį – jau 803.
Dauguma statytojų, besinaudojančių elektroniniais statybos dokumentais (statinių projektai, sąmatos ir kt.), internetu, pageidauja operatyviau tvarkyti visus statybai reikalingus dokumentus. Statytojai, kurie šiuo metu elektroniniu būdu tekia prašymus dėl su statyba susijusių dokumentų išdavimo, pageidauja, kad ir pati paslauga jiems būtų suteikta elektroniniu būdu. Todėl būtina pakelti IS „Infostatyba“ brandos lygį iki bendradarbiavimo lygio. Siekiant sudaryti galimybes fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems su statyba susijusią veiklą, gauti ne mažiau nei 14 bendradarbiavimo lygiu numatytų teikti elektroninių paslaugų, numatyta modernizuoti informacinę sistemą ir elektroninėms paslaugoms sudaryti būtiną informacinių technologijų infrastruktūrą.

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirta lėšų IS „Infostatyba“ paslaugoms plėtoti iki bendradarbiavimo lygio. Informacinės sistemos vystymo projekto įgyvendinimo metu iki 2015 m. vasario mėn. numatoma sukurti ir naujas paslaugas: prisijungimo sąlygų poreikių pateikimo bei statytojų informavimo apie atestuotų asmenų, susijusių su statyba, veiklą.

Be to, planuojama užtikrinti modernizuojamos IS „Infostatyba“ sąsajas su kitų institucijų informacinėmis sistemomis, sukurti statytojų informavimo apie pateiktų prašymų nagrinėjimo būsenos pasikeitimą el. paštu, SMS žinute funkciją ir kt.

IS „Infostatyba“ nuolat tobulinama ir atnaujinama pagal besikeičiančius teisės aktus,  atsižvelgiant į sistemos tvarkytojų (savivaldybių administracijų, Inspekcijos specialistų), naudotojų (statinių projektus tikrinančių subjektų) ir prašymų pateikėjų pastebėjimus ir pageidavimus. Tuo užtikrinamas paslaugų funkcionalumas.

Pastebimas ir naudingas grįžtamasis ryšys. Realizavus įvairių teisės aktų reikalavimus IS „Infostatyba“, galima paprasčiau ir greičiau pastebėti jų trūkumus, numatyti kai kurių teisės aktų tobulinimą, taisymą. Taip pat daug paprasčiau atlikti Lietuvoje vykdomų statybos darbų masto apskaitą, duomenys yra patikimesni, o informacija apie išduotus statybą leidžiančius ir kitus dokumentus yra laisvai prieinama visuomenei internete.

Visi, kuriems tenka naudotis IS „Infostatyba“, netrukus pripažįsta šios informacinės sistemos naudą: duomenys nedubliuojami, naujų duomenų įvedimas kontroliuojamas, sumažėja žmogaus klaidos faktorius, duomenų tvarkymo sąnaudos, taupomas vartotojų laikas, iki minimumo sumažėja valstybės tarnautojų piktnaudžiavimas (korupcijos galimybės) ir kt. Prisijungti prie sistemos ir pateikti prašymą, o taip pat  stebėti prašymo nagrinėjimo eigą galima bet kuriuo patogiu laiku (pvz., sekmadienį,  bet kuriuo paros metu) be papildomų skambučių į savivaldybės administraciją, projektą tikrinančias institucijas, Inspekciją.

Primename, kad, asmuo, norėdamas naudotis IS „Infostatyba“ išorine svetaine, turi būti komercinių bankų internetinės bankininkystės sistemos vartotojas arba turėti asmeninį skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo. Jungiantis prie šios svetainės, reikia autentifikuotis per Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt. Naudojantis elektroninėmis paslaugomis, prašymas ir kiti dokumentai pateikiami nuotoliniu būdu (internetu), www.planuojustatyti.lt užpildant atitinkamus laukus, nurodytose vietose pridedami nustatyta tvarka suformuoti privalomi pateikti dokumentai. Pridedamas projektas turi būti pasirašytas projektą privalančių pasirašyti asmenų elektroniniais parašais. Projekto ir kitų dokumentų popierinio  varianto šiuo atveju savivaldybės administracijai pateikti nereikia.

Daugiau informacijos IS „Infostatyba“ naudotojams yra šios sistemos išorinės svetainės naudotojo vadove, vaizdo instrukcijose ir skiltyje „Pagalba“ interneto adresu www.planuojustatyti.lt.

Kiti temos straipsniai

Terasos įrengimas

Terasos – Jūsų asmeninė oazė

Statybinės ir apdailos medžiagos Moderni izoliacija Medžiagos statybai, sodo, daržo prekės Langai ir durys Oficialus “Forbuild”, “Conecto”, “Kraso” ir “Bela”

Jung Lietuva
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu