Ekoklima

Ką svarbu žinoti norint statyti voljerą ar kitą nesudėtingąjį statinį

voljero statyba

Voljerai, tvoros, aptvarai, diendaržiai ir kiti panašūs statiniai bendrai vadinami užtvaromis. Priklausomai nuo aukščio ir jų dalių akytumo, užtvaros iki 5 m aukščio priskiriamos I arba II grupės nesudėtingiesiems statiniams. 

I grupei priskirtinos nuo 1 iki 2 metrų aukščio užtvaros, o II grupei – nuo 2 iki 5 metrų. Pastarųjų užtvarų, t. y. aukštesnių kaip 2 metrai, dalių akytumas turi būti ne mažesnis kaip 80 proc.

Svarbu žinoti, kad statybą leidžiantis dokumentas statyti naują I grupės nesudėtingąjį statinį (užtvarą) privalomas, jei žemės sklypas patenka į bent vieną iš šių teritorijų: kultūros paveldo objekto teritoriją, kultūros paveldo objekto apsaugos zoną, kultūros paveldo vietovę, kurortą, Kuršių neriją, magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritoriją, esančią 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies.

Statybą leidžiančio dokumento statyti naują II grupės nesudėtingąjį statinį (užtvarą) reikia, jei žemės sklypas yra bent vienoje iš šių teritorijų: mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje (jei pagal Saugomų teritorijų įstatymą šioje teritorijoje statyba galima), Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje), magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose, esančiose 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies.

Primintina, kad užtvaroms viršijant aukščio ar akytumo parametrus, lemiančius šio statinio priskyrimą nesudėtingųjų statinių kategorijai, statybos leidimas būtinas visais atvejais (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomus naujus statinius).

Supaprastinti statybos projektai naujų nesudėtingųjų statinių statybai rengiami tuomet, kai privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą, taip pat kai krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomiems statiniams leidimo nereikia. Kitais atvejais supaprastintas statybos projektas gali būti rengiamas statytojui pageidaujant.

Norint statyti aklinas ar akytumo reikalavimų neišlaikančias užtvaras zonoje, kurioje privaloma laikytis užtvarų akytumo reikalavimų, būtina gauti rašytinį besiribojančių žemės sklypų savininkų sutikimą. Be sutikimo tokius statinius galima statyti išlaikant  ne mažesnį nei 1 metro atstumą iki sklypo ribos arba taip, kad į gretimą sklypą (teritoriją) statmenai metamas užtvarų šešėlis būtų nukreiptas pietų (tarp 90 laipsnių ir 270 laipsnių) kryptimis. Jei statmenai užtvarų į gretimą sklypą (teritoriją) metamas šešėlis nukreiptas šiaurės kryptimi, tai užtvaros akytumas turėtų būti ne mažesnis kaip 50 proc. (tarp 330 laipsnių ir 30 laipsnių – šiaurės kryptis), rytų ir vakarų kryptimis – ne mažesnis kaip 25 proc. (tarp 30 laipsnių ir 90 laipsnių – rytų kryptis; tarp 270 laipsnių ir 330 laipsnių – vakarų kryptis). 

Akytumo reikalavimus atitinkančias užtvaras be besiribojančio sklypo savininko rašytinio sutikimo galima statyti savo žemės sklype arčiau negu 1 metras iki sklypo ribos (ir prie sklypo ribos), tačiau statinio konstrukcijos negali peržengti sklypo ribos.

Pažymėtina, kad akytumo plotas skaičiuojamas nuo bendro užtvaros ploto, įskaitant ir stulpų bei užtvaros cokolinės dalies, nuo kurios krinta šešėlis į gretimą sklypą (teritoriją), plotą.

Kiti temos straipsniai

Kaip sutaupyti namo statybų metu?

Kaip sutaupyti namo statybų metu?

Statybinės ir apdailos medžiagos Moderni izoliacija Medžiagos statybai, sodo, daržo prekės Langai ir durys Oficialus “Forbuild”, “Conecto”, “Kraso” ir “Bela”

Restauracija

Jų darbas – prikelti naujam gyvenimui

Statybinės ir apdailos medžiagos Moderni izoliacija Medžiagos statybai, sodo, daržo prekės Langai ir durys Oficialus “Forbuild”, “Conecto”, “Kraso” ir “Bela”

Nuo ko pradėti sienos mūro darbus?

Nuo ko pradėti sienos mūro darbus?

Statybinės ir apdailos medžiagos Moderni izoliacija Medžiagos statybai, sodo, daržo prekės Langai ir durys Oficialus “Forbuild”, “Conecto”, “Kraso” ir “Bela”

Rehau
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu