Tikkuurila

Elektroninė pastatų ir patalpų apsauga

Elektroninė pastatų ir patalpų apsauga

Paskutiniais dešimtmečiais elektroninė objektų, nutolusių nuo stebėjimo ir kontrolės centro, apsauga plačiai paplito tiek mūsų šalyje, tiek ir užsienyje.

Kaip dirba elektroninės apsaugos sistema?

Schematiškai tokią apsaugą būtų galima pateikti taip:

 • objekto signalizacijos sistema apdoroja sukeltą kritinę situaciją (įsilaužimas į patalpą, dūmų atsiradimas ir t. t.) ir suformuoja pranešimą apie pažeidimą ar technologinį įvykį, kuris pasiunčiamas ryšio kanalu į centrinio stebėjimo pultą;
 • centriniame stebėjimo punkte priimtas pranešimas analizuojamas, fiksuojamas ir registruojamas;
 • centrinio stebėjimo punkto operatorius imasi visų būtinų ir įstatymais leidžiamų veiksmų kliento turto, gyvybės ir sveikatos išsaugojimui, numatytų paslaugų teikimo sutartyje;
 • esant poreikiui, iškviečiamos specialiosios ir/ar komunalinės tarnybos;
 • užsakovas ar jo įgalioto asmuo (patikėtinis) informuojamas apie gautą pranešimą ir objekto apžiūros rezultatus, apie objekte esančią situaciją;
 • paruošiama ir pateikiama ataskaita apie objekto apsaugos sistemos suveikimą ir objekto apžiūros rezultatus užsakovui ir/ar įgaliotoms institucijoms.

Elektroninės apsaugos sistemos apibūdinimas

Elektroninė apsauga – tai nuolatinis saugomame objekte įrengtos signalizacijos sistemos siunčiamų signalų stebėjimas centrinio stebėjimo pulto kompiuteryje ir atitinkamas reagavimas (apsaugos darbuotojų siuntimas prie saugomo objekto, pranešimas užsakovui, specialiųjų tarnybų iškvietimas ar panašiai), gavus signalizacijos sistemos signalus.

Saugomame objekte įrengiama apsaugos signalizacijos sistema susideda iš šių komponentų:

 • jutiklių;
 • objekto apsaugos pulto;
 • signalizuojančių įrenginių.

Objekte įrengti įsilaužimo, užpuolimo ir gaisro kontrolės jutikliai laidinėmis ar nelaidinėmis linijomis (spinduliai) pajungiami į objekto apsaugos pultą.

Jutikliai reaguoja į bet kurią sukeltą kritinę situaciją (įsilaužimas į patalpą, dūmų atsiradimas ir t. t.) ir suformuoja atitinkamą elektrinį signalą, kurį perduoda objekto apsaugos pultui.

Objekto apsaugos pultas yra objekto signalizacijos „smegenų“ centras, kuris  apdoroja iš jutiklių gaunamą elektrinį signalą, įjungia ar išjungia vidinius ir išorinius signalizatorius: sirenas, blykstes, skaitmeninius pranešėjus ar kitokius įrenginius, priklausomai nuo jutiklių signalų ir programavimo algoritmo, formuoja pranešimą apie pavojų ir jį ryšio linijomis perduoda į apsaugos tarnybos, specialiosios tarnybos (policijos, priešgaisrinės tarnybos ar kt.) centrinio stebėjimo punktą ar tiesiogiai objekto valdytojui.

Objekto signalizacijos sistema į centrinį stebėjimo pultą jungiama įvairiomis ryšio linijomis:

 • laidinio telefono ryšio linijomis;
 • išskirtomis laidinėmis linijomis;
 • radijo ryšio kanalais: *vienpusio ryšio (objektas -> centrinio stebėjimo pultas, be patvirtinimo apie priimtą signalą); *dvipusio ryšio (objektas <-> centrinio stebėjimo pultas, su patvirtinimu apie priimtą signalą);
 • GSM telefoninio ryšio linijomis;
 • per internetą.

Objekto signalizacijos sistemos pajungimo į centrinį stebėjimo pultą ryšio dubliavimas laidinio telefonu ir radijo ryšio kanalu leidžia užtikrinti kokybišką ir labai aukšto patikimumo signalizacijos pranešimų perdavimą į centrinio stebėjimo pultą. GSM telefoninis ryšys taip pat gali būti panaudotas kartu su laidinėmis telefono linijomis patikimumo padidinimui arba pranešimų apie laidinėmis telefono linijos gedimą perdavimui.

Radijo ryšio kanalo ar GSM telefoninio ryšio panaudojimas leidžia saugoti patalpas, kuriose nėra laidinio telefono ryšio.

Centrinio stebėjimo punktas yra struktūrinis apsaugos sistemos padalinys, skirtas:

 • priimti, apdoroti, fiksuoti ir registruoti saugomo objekto signalizacijos pavojaus ir servisinius pranešimus;
 • pranešimų apie gautus pavojaus signalus perdavimui mobilioms reagavimo grupėms ir jų valdymui;
 • pranešimų apie gautus pavojaus signalus perdavimui specialiosioms tarnyboms ir susijusioms įmonėms;
 • klientų ar jo įgaliotinių informavimui apie pranešimus, gautus iš objekto.

Centrinio stebėjimo punkto operatorius, gavęs iš saugomo objekto apsaugos sistemos suveikimo signalą, radijo ryšio pagalba nedelsiant informuoja arčiausiai esantį saugos tarnybos greito reagavimo ekipažą, suteikia jam išsamią informaciją: objekto pavadinimą, adresą, signalo pobūdį, suveikusios zonos ir spindulio vietą ir siunčią jį įvykio vietos apžiūrai ir piktavalių sulaikymui.

Reagavimo grupė prie(į) saugomą objektą mieste paprastai atvyksta per 3-6 minutes.

Ekipažas, atvykęs prie(į) objektą,  imasi visų būtinų ir įstatymais leidžiamų priemonių kliento turto ir(ar) gyvybės ir sveikatos  išsaugojimui.

Centrinio stebėjimo punkto operatorius esant poreikiui iškviečia specialiųjų ir/ar komunalinių tarnybas bei informuoja objekto signalizacijos sistemą prižiūrinčią įmonę, užsakovą ar jo įgaliotą asmenį apie gautą pranešimą, objekto apžiūros rezultatus ir apie objekte esančią situaciją.

Užsakovui ir/ar įgaliotoms institucijoms paruošiama ir pateikiama ataskaita apie saugomo objekto apsaugos sistemos suveikimo signalą ir objekto apžiūros rezultatus.

Elektroninės apsaugos sistemos formuojami pranešimai

Kontrolės signalai:

 • objekto apsaugos įjungimas ir išjugimas;
 • objekto antisabotažinės kontrolės signalai.

Pavojaus signalai:

 • įsilaužimas;
 • užpuolimas ir/ar priverstinis objekto apsaugos atjungimas;
 • gaisras.

Тechnologiniai signalai:

 • dujų nuotėkis;
 • užpylimas vandeniu;
 • elektros maitinimo įtampos kritimas;
 • kiti.

Sistemos darbingumo signalai:

 • periodiniai testai;
 • testai pagal kliento poreikį;
 • testai pagal centrinio stebėjimo punkto užklausimą;
 • elektros maitinimo įtampos dingimas ar kritimas žemiau nustatytos normos  ir akumuliatoriaus išsikrovimas.

Kiti temos straipsniai

Vagys per šventes

Kaip apsaugoti savo namus?

Protingi namai NIBE – daugiau nei 40 metų patirtis kuriant šilumos siurblių technologijas Infraraudonųjų spindulių šildymas Vandens filtrai Kalėdiniu laikotarpiu

Kompiuteriniai, telefoniniai tinklai

Kompiuteriniai, telefoniniai tinklai

Protingi namai NIBE – daugiau nei 40 metų patirtis kuriant šilumos siurblių technologijas Infraraudonųjų spindulių šildymas Vandens filtrai Naujai atidarytiems

Įeigos kontrolė

Įeigos kontrolė

Protingi namai NIBE – daugiau nei 40 metų patirtis kuriant šilumos siurblių technologijas Infraraudonųjų spindulių šildymas Vandens filtrai Praėjimo kontrolės

Apsaugos sistemos

Apsaugos sistemos

Protingi namai NIBE – daugiau nei 40 metų patirtis kuriant šilumos siurblių technologijas Infraraudonųjų spindulių šildymas Vandens filtrai Dažniausiai žmonės

Vaizdo kameros

Vaizdo kameros

Protingi namai NIBE – daugiau nei 40 metų patirtis kuriant šilumos siurblių technologijas Infraraudonųjų spindulių šildymas Vandens filtrai Nespalvotos vaizdo

Rehau
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu