Ekoklima

Ar keičiant statinio laikančiųjų konstrukcijų išdėstymą statinio viduje privaloma gauti naują statybos leidimą ir apie tai informuoti visuomenę?

Statybos leidimo keitimas

Pasitaiko atvejų, kai jau turint statybą leidžiantį dokumentą (SLD) prireikia keisti statinio laikančiųjų konstrukcijų išdėstymą nekeičiant statinio išorės ir jo kategorijos. Tuomet kyla klausimas, ar apie šiuos pakeitimus privaloma informuoti visuomenę ir gauti naują SLD, jei keičiami esminiai projekto sprendiniai, bet statinio išorė ir jo kategorija nesikeičia? 

Primename, kad esminiai statinio projekto sprendiniai yra statinio projekto sprendiniai, kuriais nustatoma statinio vieta žemės sklype (teritorijoje), statinio ar jo dalių paskirtis, statinio laikančiosios konstrukcijos ir jų išdėstymas, statinio išorės matmenys (aukštis, ilgis, plotis ir pan.) ir įgyvendinami specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai ir (ar) specialieji paveldosaugos reikalavimai (Statybos įstatymas, 2 str. 11 d.).

Statybos techniniame reglamente STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodyta, kad jei po SLD išdavimo keičiami anksčiau minėti Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir rengiamas naujos laidos projektas, turi būti atlikta pakeisto projekto ekspertizė, kai ji privaloma, pakeistas projektas patvirtintas, pakeistam projektui gautas naujas SLD, jei jis privalomas, (43 p.).

Atkreipiame dėmesį, kad jeigu jau turint SLD keičiami esminiai statinio projekto sprendiniai, norėdami tęsti statybą, Statybos įstatymo 37 straipsnyje nustatyta tvarka apie numatomą statinių projektavimą (kai jis privalomas) privalėsite informuoti visuomenę ir gauti naują SLD (kai jis privalomas), išskyrus atvejus, kai nepažeidžiant teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, teritorijų planavimo dokumentų, SLD, specialiųjų reikalavimų, esminių statinio architektūros reikalavimų ir esminių statinio reikalavimų:

1) dėl objektyvių priežasčių keičiama inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų trasa ar jos dalis ir dėl to keičiasi inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų ilgis;

2) iki 1 m keičiama statinio vieta žemės sklype (teritorijoje);

3) iki 1 m keičiami statinio ar jo dalių išorės matmenys;

4) keičiamos statinio laikančiosios konstrukcijos ar jų išdėstymas statinio viduje ir nesikeičia statinio kategorija.

Apibendrinant, norint keisti esminius statinio projekto sprendinius, t. y. statinio laikančiųjų konstrukcijų išdėstymą statinio viduje, nekeičiant jų išdėstymo išorinėse atitvaruose ir nekeičiant statinio kategorijos, kai SLD jau turimas, informuoti visuomenę apie numatomą statinio projektavimą nereikia. Taip pat nereikia gauti naujo SLD, jei nepažeidžiami teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai, statybą leidžiantys dokumentai, specialiųjų reikalavimai, esminiai statinio architektūros reikalavimai ir esminiai statinio reikalavimai bei kiti esminiai statinio projekto sprendiniai, kurie nepatenka į anksčiau nurodytas išimtis.

Kiti temos straipsniai

Rehau
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu