Tikkuurila

Viešasis derinimas: Švarios energijos paketo elektros rinkos modelis ir nepriklausomų elektros tiekėjų pasirinkimo proceso efektyvinimas

Viešasis derinimas: Švarios energijos paketo elektros rinkos modelis ir nepriklausomų elektros tiekėjų pasirinkimo proceso efektyvinimas

Energetikos ministerija pateikė derinti dėl Elektros energetikos įstatymo ir lydinčiųjų įstatymų siūlomus pakeitimų, kuriais į nacionalinę teisę perkeliami Europos Sąjungos (ES) elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių pakeitimai, taip pat atliekami pakeitimai reikalingi efektyvesniam nepriklausomų elektros tiekėjų pasirinkimo procesui ir sklandesniam elektros liberalizavimo antrajam etapui.

„Projektais siekiame, kad elektros rinka taptų lankstesnė, būtų įteisinti nauji rinkos dalyviai, pavyzdžiui aktyvieji vartotojai, piliečių energetikos bendrijos. Daugėtų rinkoje teikiamų paslaugų, būtų pritraukti nauji investuotojai“, – sako energetikos viceministrė Inga Žilienė.

Siūloma Lietuvoje, kaip ir visoje ES, įtvirtinti modernų elektros energijos rinkos modelį, kuris bus pritaikytas rinkos naujovėms, lankstesnis, labiau pagrįstas rinkos veikimu bei sudarantis sąlygas į rinką labiau integruoti atsinaujinančių išteklių energetiką. Tai pritrauktų naujų investuotojų, kurie šalyje diegtų pažangias technologijas.

Siūlomais pakeitimais nustatomas teisinis pagrindas besivystančioms ir naujoms veikloms elektros energetikos sektoriuje, tarp jų platesnės apimties balansavimo paslaugų teikimui, energijos kaupimui, elektros energijos telkimui ir vartotojų paklausos pokyčio valdymui. Tai lems didesnį Lietuvos elektros energijos rinkos konkurencingumą ir darys teigiamą įtaką vartotojų gaunamų paslaugų kokybei.

Priėmus įstatymų projektus būtų skatinamas didesnis vartotojų įgalinimas veikti elektros energijos rinkoje ne tik pasyviai vartojant elektros energiją, bet ir aktyviai prisidedant prie jos gamybos, kaupimo, telkimo ir realizavimo rinkoje.

Numatoma, kad Lietuvoje bus vystomos ir kuriamos naujos paslaugos elektros energetikos sektoriuje, kurios skatins naujų rinkos produktų ir paslaugų segmentų plėtrą. Tai didins Lietuvos elektros energetikos sistemos darbo saugumą ir patikimumą, skaitmenizavimą ir pažangiųjų technologijų diegimą.

Įstatymų pakeitimais siūloma įtvirtinti nuostatas dėl vartotojų teisės sudaryti kintamosios elektros energijos kainos sutartis, galimybes naudotis nemokama tiekėjų pasiūlymų palyginimo priemone, įtvirtinti nuostatas dėl elektromobilumo integravimo į elektros energijos tinklą, paskatinti lankstumo priemonių naudojimą skirstymo tinkluose.

Taip pat siūloma paankstinti buitinių vartotojų duomenų (didesne apimtimi) atvėrimo procesą elektros energijos nepriklausomiems tiekėjams tam, kad nepriklausomi tiekėjai galėtų anksčiau pateikti pasiūlymus vartotojams bei užtikrinti vienodas konkurencines sąlygas elektros tiekėjams, numatomos lankstesnės elektros tiekėjo keitimo procedūros, galimybė sudaryti sutartį nuotoliniu būdu. Sklandesnis mažmeninės elektros energijos tiekimo namų ūkiams rinkos liberalizavimo procesas užtikrins didesnę konkurenciją tarp elektros energijos nepriklausomų tiekėjų ir daugiau vartotojų pasirinks nepriklausomą tiekėją.

Susipažinti su pateiktu įstatymų pakeitimų paketu galite paspaudus šią nuorodą.

Kiti temos straipsniai

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu