Franke

Savavališkos statybos įteisinimas kainuoja

Savavališkos statybos įteisinimas kainuoja

Šių metų pradžioje įsigaliojus Statybos įstatymo nuostatoms dėl įmokos už savavališkos statybos įteisinimą (Įmoka), Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Inspekcija) gauna nemažai tiek statytojų, tiek ir statybą leidžiančius dokumentus (SLD) išduodančių savivaldybių administracijų prašymų paaiškinti, ar ir šiemet galima pasinaudoti galimybe įteisinti savavališkai statomą ar pastatytą statinį, kokiu atveju mokama Įmoka, kas ir kaip ją apskaičiuoja, kokia tvarka išduodamas SLD savavališkos statybos atveju.

Savavališkos statybos įteisinimo principai nuo š. m. sausio 1 d. nepasikeitė – tebegalioja 2010 m. Statybos įstatyme numatyta galimybė gauti SLD savavališkos statybos atveju. Asmuo, kuriam dėl statinio statybos surašytas savavališkos statybos aktas (Aktas) ir pateiktas reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius (Reikalavimas), turi teisę parengti projektinę dokumentaciją teisės aktų nustatyta tvarka ir gauti SLD. Taip pat lieka galioti principas, kad „gali būti tik tai, kas gali būti“. SLD gali būti išduodamas tik tais atvejais, kai žemės sklype, kuriame nustatyta savavališka statyba, tokia statyba yra galima pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. Tačiau dabar kartu su prašymu išduoti SLD ir prie jo pridedamais privalomaisiais dokumentais savivaldybės administracijai turi būti pateiktas ir dokumentas, patvirtinantis Įmokos sumokėjimą, bei Įmokos apskaičiavimo dydį pagrindžiantys dokumentai.

Vadovaujantis Statybos įstatymo nuostatomis, Įmoka turi būti mokama tik tais atvejais, kai surašytas Aktas ir Reikalavimas. Įmokos dydis kinta priklausomai nuo savavališkai atliktų statybos darbų, įskaitant panaudotus statybos produktus, sąnaudų vertės. Ji nustatoma atliekant statinio ar statinio projekto ekspertizę pagal Akto surašymo metu galiojančius statybos darbų įkainius ir statybos produktų kainas. Ekspertizę atlieka atestuotos ekspertizės įmonės asmens, kuriam pateiktas Reikalavimas, iniciatyva ir lėšomis (šių įmonių sąrašas paskelbtas Statybos produkcijos sertifikavimo centro interneto svetainėje www.spsc.lt). Statybos įstatyme nustatyta tvarka statytojo apskaičiuotos ir sumokėtos Įmokos dydį patikrina (apskaičiuoja) savivaldybės administracija pagal statytojo pateiktą statinio ar statinio projekto ekspertizės aktą.

Statytojui kreipiantis į savivaldybės administraciją ir prašant išduoti SLD, ši turi įsitikinti, ar dėl prašyme nurodytų statinių nėra surašyti Aktai ir Reikalavimai. Reikalavimų paieška galima interneto adresu www.planuojustatyti.lt. Jei Aktas ir Reikalavimas yra surašyti, prie prašymo išduoti SLD privaloma pridėti atitinkamą dokumentą, patvirtinantį, kad Įmoka sumokėta, taip pat prašyme nurodyti „savavališka statyba“.

Savivaldybės administracija, įtarusi, kad statinys, dėl kurio prašoma išduoti SLD, galbūt statomas ar pastatytas savavališkai, tačiau neturėdama informacijos apie Akto ir Reikalavimo surašymą, negali reikalauti iš statytojo pateikti dokumentą, patvirtinantį Įmokos sumokėjimą, ir prašyme nurodyti „savavališka statyba“. Šiuo atveju projekto patikrinimo ir SLD išdavimo procedūros vykdomos teisės aktų nustatyta tvarka, o apie galimą savavališką statybą informuojamas Inspekcijos teritorinis padalinys, tačiau tik tuomet, jei prašomas išduoti tokio statinio SLD negali būti išduotas.

Savivaldybės administracija, turinti informacijos, kad dėl prašyme išduoti SLD nurodyto statinio yra surašytas Aktas ir Reikalavimas, negali užregistruoti prašymo, jei nepateiktas dokumentas, patvirtinantis Įmokos sumokėjimą, ir prašyme nenurodyta „savavališka statyba“.

Nors savavališkos statybos įteisinimas kainuoja, vis dėlto vertėtų pasinaudoti šia įstatymo suteikta galimybe, nelaukiant, kol Inspekcija kreipsis į teismą dėl Reikalavimo nevykdymo.

www.vtpsi.lt

Kiti temos straipsniai

Terasos įrengimas

Terasos – Jūsų asmeninė oazė

Statybinės ir apdailos medžiagos Moderni izoliacija Medžiagos statybai, sodo, daržo prekės Langai ir durys Oficialus “Forbuild”, “Conecto”, “Kraso” ir “Bela”

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu