q Teismo sprendimas: Vilniaus miesto savivaldybė antrą kartą išdavė neteisėtą leidimą statyti tą patį daugiabutį
Tikkuurila

Teismo sprendimas: Vilniaus miesto savivaldybė antrą kartą išdavė neteisėtą leidimą statyti tą patį daugiabutį

Statybos leidimas Vilnius

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2023-05-24 atmetė uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų projektas“ apeliacinį skundą ir paliko galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2022-03-01 sprendimą, kuriuo panaikintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (VMSA) 2018-07-10 išduoto statybos leidimo (SLD) statyti daugiabutį gyvenamąjį namą, atraminę sienutę, privažiavimo kelią bei lietaus nuotekynę Zarasų g. 15, Vilniuje galiojimas

Primintina, kad civilinėje byloje pagal Užupio bendruomenės ir Paplaujos bendruomenės ieškinį, Vilniaus miesto apylinkės teismas dar 2017-01-09 sprendimu patenkino Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) savarankiškus reikalavimus byloje ir panaikino VMSA šiuo metu dėl bankroto likviduojamai UAB „HQ Development“ (statytojas) 2015-10-08 išduoto leidimo bei jo versijų Nr. 2 ir Nr. 3 galiojimą. Taip pat teismas buvo įpareigojęs statytoją per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pagal reikiamai pertvarkytą projektinę dokumentaciją, gavus naują SLD, pertvarkyti pastatytą statinį taip, kad jis atitiktų teisės aktų reikalavimus ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinius. Sprendimas įsiteisėjo, kai Vilniaus apygardos teismas 2017-12-12 nutartimi civilinėje byloje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-01-09 sprendimą paliko nepakeistą. Statytojui nevykdant teismo sprendimo, Statybos inspekcija 2018-06-26 prašymu kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo, kurį perdavus priverstinai vykdyti antstoliui, 2018-09-03 pradėta vykdomoji byla.

2018-07-10 VMSA statytojui išdavė naują SLD, kuriuo leido Zarasų g. 15, Vilniuje, statyti neypatingosios kategorijos gyvenamosios (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai) paskirties pastatą – daugiabutį gyvenamąjį namą, nesudėtingosios kategorijos kitų inžinerinių statinių paskirties statinį – atraminę sienutę, tiesti nesudėtingosios kategorijos vidaus kelią – privažiavimo kelią bei neypatingosios kategorijos nuotekų šalinimo tinklus – lietaus nuotekynę.  

Statybos inspekcijai patikrinus naujai išduoto SLD teisėtumą ir vėl buvo nustatyta, kad VMSA SLD išdavė neteisėtai: projekto sprendiniai neatitiko žemės sklypo detaliajame plane reglamentuoto aukštų skaičiaus ir pastato aukščio, statytojas neatliko visuomenės informavimo apie parengtus projektinius pasiūlymus ir pritarimo projektiniams pasiūlymams procedūrų, taip pat nepateikė statybos techninių reglamentų reikalavimus atitinkančių duomenų apie cokoliniame aukšte suprojektuotų butų norminę insoliaciją, o statinių projektavimas turėjo būti vykdomas pagal 2017 m. galiojusius teisės aktų reikalavimus (o ne pagal 2012 m. išduotus specialiuosius architektūros reikalavimus) ir kt. Statybos inspekcija kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti VMSA 2018-07-10 išduotą SLD. Pastarasis tenkino Statybos inspekcijos prašymą ir 2022-03-01 sprendimu panaikino VMSA 2018-07-10 išduotą SLD. 

2023-02-02 statytojo ir UAB „Zarasų projektas“ sudaryto turto priėmimo–perdavimo akto pagrindu visas statytojo teises ir pareigas pagal teisme nuginčytą 2018-07-10 SLD perėmė UAB „Zarasų projektas“. Pastarųjų apeliacinis skundas, kaip minėta, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2023-05-24  sprendimu buvo atmestas.   

Statybos inspekcija pažymi, kad 2023-04-04 antstolės patvarkymu vykdomojoje byloje, kurioje priverstinai vykdomas 2017 m. teismo sprendimas, skolininkas iš statytojo pakeistas į UAB „Zarasų projektas“, todėl priverstinio vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje toliau bus tęsiami  naujojo skolininko atžvilgiu.

TAIP PAT SKAITYKITE

Rehau
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu