q Statytojų įmoka bus skirta savivaldybės infrastruktūros plėtrai
Franke

Statytojų įmoka bus skirta savivaldybės infrastruktūros plėtrai

statytojų įmokos

Nuo šiol visi nekilnojamojo turto vystytojai, prieš pateikdami prašymą gauti statybos leidimą, turės sumokėti įmokas už infrastruktūros plėtrą miesto teritorijoje. Įmokos bus kaupiamos specialiose sąskaitose ir naudojamos tik savivaldybės infrastruktūros plėtrai vystyti.

Tai numatyta nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojusiame Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatyme. Jo tikslas – užtikrinti savivaldybės reikmes atitinkančią savivaldybės infrastruktūros plėtrą.

Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką turės mokėti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę prašymą gauti statybą leidžiantį dokumentą statiniui statyti ar rekonstruoti, ir planuojantys statyti ar rekonstruoti statinį, kuriam statybos leidimo vadovaujantis galiojančiais teisės aktais nereikia. Asmenys, jau turintys statybą leidžiančius dokumentus, arba prašymus jiems gauti pateikę iki 2021 m. sausio 1 d., šios įmokos mokėti neturės.

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba – pirmoji šalyje – 2020 m. gruodžio 22 d. posėdyje patvirtino Klaipėdos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų nustatymo bei infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašą.

Pagal minėtą sprendimą patvirtintas socialinės infrastruktūros plėtros įmokos tarifas, taikomas gyvenamiesiems pastatams, negyvenamiesiems viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto, religinės paskirties pastatams ir sporto paskirties inžineriniams statiniams, – 5,41 Eur už kvadratinį metrą; inžinerinės infrastruktūros plėtros įmokos tarifas, taikomas visiems statiniams, – 5,15 Eur už kvadratinį metrą.

Tarifai buvo apskaičiuoti įvertinus 2017-2019 m. laikotarpyje patirtas inžinerinės ir socialinės infrastruktūros plėtros išlaidas Klaipėdos miesto savivaldybėje ir atsižvelgiant į esamą savivaldybės teritorijos užstatymo intensyvumą.

Vadovaujantis šiuo sprendimu patvirtintais tarifais, Klaipėdos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos sudaro:

  • gyvenamiesiems pastatams, negyvenamiesiems viešbučių, administracinės, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto, religinės paskirties pastatams ir sporto paskirties inžineriniams statiniams – 10,56 Eur/m²;
  • prekybos paskirties pastatams – 21,12 Eur/m²;
  • garažų, gamybos, pramonės, sandėliavimo, specialiosios, pagalbinio ūkio, kitos (fermų), kitos (ūkio), kitos (šiltnamių), kitiems (sodų), kitos paskirties pastatams ir visiems inžineriniams statiniams, išskyrus sporto paskirties – 5,15 Eur/m².

Prekybos paskirties pastatams taikomas inžinerinės ir socialinės savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų diferencijavimo koeficientas, lygus 2.

Klaipėdos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos apraše, kuris parengtas vadovaujantis LR savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo nuostatomis, yra numatyti atvejai, kuriais įmokų mokėtojai atleidžiami nuo Klaipėdos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo.

Nustatyta, kad įmokos mokėtojas įmoką sumoka iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos arba iki statybos ir (ar) įrengimo darbų pradžios, kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, išskyrus atvejus, kai įmoka nemokama ar mokama dalimis (įmoka dalimis gali būti mokama, jei sudaroma savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis).

Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos bus kaupiamos specialiose sąskaitose. Jose sukauptos lėšos bus skirtos tik savivaldybės infrastruktūros plėtrai (naujų gatvių, inžinerinių tinklų, mokyklų ir darželių statyba, želdynų įrengimas ir kt.) vystyti, iš šių lėšų taip pat bus kompensuojama vystytojams, įrengusiems savivaldybės infrastruktūrą.

Prognozuojama, kad savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokų pajamos per metus galėtų sudaryti apie 1,2 mln. Eur.

TAIP PAT SKAITYKITE

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu