Ekoklima

Statybos inspekcijos išvada: Vilniaus rajono savivaldybė neteisėtai išdavė leidimą statyti radijo ryšio bokštą

Ryšio bokštai statybų leidimai

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija), reaguodama į pilietiškų Vilniaus rajono Skaidiškės kaimo gyventojų skundą, patikrino statybą leidžiančio dokumento (SLD) teisėtumą. Patikrinus dokumentus paaiškėjo, kad išduodama SLD statyti ryšių (telekomunikacijų) tinklų paskirties statinį Skaidiškės kaime, Nemėžio seniūnijoje, Vilniaus rajono savivaldybė padarė šiurkščių pažeidimų.

Statybos inspekcijos pareigūnai, vadovaudamiesi Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymu ir siekdami objektyviai įvertinti skunde nurodytas aplinkybes, atliko statomo ryšių (telekomunikacijų) tinklų paskirties statinio (radijo ryšio bokšto) patikrinimą adresu Senasis Minsko pl., Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav. Vizualiai apžiūrėję ir atlikę matavimus inspektoriai nustatė, kad bokštas pastatytas pagal projektą. Tačiau kilo pagrįstų įtarimų, kad pažeidimų gali būti padaryta išduodant SLD, todėl buvo nuspręsta patikrinti dokumentų teisėtumą. 

Atlikus SLD teisėtumo patikrinimą paaiškėjo, kad bokštas statomas sklype, kurio pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio. Remiantis Žemės naudojimo būdų turinio aprašu, perdavimo bokštai, radijo ryšio statiniai, ryšio retransliatoriai ir kiti inžineriniai statiniai gali būti statomi kitos paskirties sklypuose, kurių naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų sklypai. 

Be to, projekto, pagal kurį išduotas SLD,  sprendiniai prieštarauja vietovės lygmens, Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies bendrajam planui. Pagal bendrojo plano teritorijų plėtros funkcinio zonavimo brėžinio sprendinius žemės sklypas patenka į paslaugų bei vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas, o jose nėra numatytos susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, t. y. tokiose teritorijose statyti ryšių bokštą galimybės nenumatytos.

Įvertinusi visas tyrimo metu nustatytas aplinkybes, Statybos inspekcija artimiausiu metu kreipsis į teismą dėl SLD galiojimo panaikinimo, o dėl statybos dalyvių kvalifikacijos įvertinimo – į Lietuvos architektų rūmus ir Statybos sektoriaus vystymo agentūrą.

TAIP PAT SKAITYKITE

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu