Ekoklima

Statybos inspekcija: leidimas statyti poilsio paskirties pastatus prie Masčio ežero – neteisėtas

Masčio ežeras poilsio pastatai nelegalios statybos

Pilietiškas asmuo informavo apie tai, kad vandens pakrančių apsaugos juostoje planuojamos statybos gali būti neteisėtos, – ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pareigūnai nustatė, kad Telšių rajono savivaldybės administracija neteisėtai išdavė statybą leidžiantį dokumentą (SLD) statyti tris poilsio paskirties pastatus prie pat Masčio ežero, sklype Išdegos Pušies g., Telšių m

Nustačiusi, kad aukščiau minėtu adresu Telšių rajono savivaldybės administracija yra išdavusi SLD, Statybos inspekcija patikrino išduoto  dokumento teisėtumą, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi sąlygas.

Atlikus tyrimą nustatyta, kad pagal išduotą SLD neleistinose vietose, pažeidžiant detaliojo plano sprendiniussuprojektuoti trys I grupės nesudėtingos kategorijos poilsio paskirties pastatai, nors projekto „Poilsio paskirties pastato, adr. Išdegos Pušies g., Telšių m., naujos statybos projektas“ (Projektas)  sprendiniais žemės sklype suprojektuotų pastatų vietoje statybos zona detaliajame plane nėra pažymėta.

Taip pat nustatyta, kad suprojektuotų pastatų paskirtis neatitinka detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje nurodytos galimos statinių paskirties. Tai reiškia, kad SLD išduotas pastatams, kurie pagal parengtame Projekte nurodytą naudojimo paskirtį nėra skirti infrastruktūros aptarnavimui.

Be to, pagal detaliojo plano sprendinius sklype numatytas servitutas buvo pakeistas statinio projekto brėžinyje nurodant servituto dalį kitoje vietoje. Remiantis Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalies nuostatomis, servituto korekcijos turi būti atliekamos ne statinio projektu, o teritorijų planavimo dokumentus tvirtinančio subjekto sprendimu.

Apibendrinusi nustatytus pažeidimus, Statybos inspekcija konstatavo, kad Telšių rajono savivaldybės administracija SLD trijų pastatų statybai žemės sklype Išdegos Pušies g., Telšiuose, išdavė neteisėtai.Artimiausiu metu Statybos inspekcija kreipsis į teismą dėl neteisėtai išduoto SLD panaikinimo.

Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos darbuotojo ir projektuotojo padarytų teisės aktų pažeidimų Statybos inspekcijoje atliekamas  administracinių nusižengimų tyrimas. 

Telšių rajono savivaldybės administracijos darbuotojui už statinių projektų patikrinimo tvarkos pažeidimą gresia administracinė atsakomybė – Administracinių nusižengimų kodekso 362 straipsnio 1 dalyje numatyta bauda nuo 140 eurų iki 600 eurų. Projektuotojui MB „Projekto vizijos“ už statinio projekto, kurio sprendiniai prieštarauja teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams, pateikimą statinio projekto užsakovui gali būti taikoma administracinė atsakomybė, numatyta Statybos įstatymo 55 straipsnio 1 dalyje – bauda nuo 868 eurų iki 4 344 eurų.

Informaciją apie projektuotojo padarytus pažeidimus Statybos inspekcija perduos viešajai įstaigai Statybos sektoriaus vystymo agentūrai  – institucijai, išdavusiai projekto vadovui kvalifikacijos atestatą, projekto vadovo veiklai įvertinti.

TAIP PAT SKAITYKITE

Jung Lietuva
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu