Ekoklima

Siūlomi Statybos ir Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymų pakeitimai: laukiame pastabų ir pasiūlymų

Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymų pakeitimai

Aplinkos ministerija siūlo praplėsti ratą galinčiųjų tvirtinti deklaracijas apie statybos užbaigimą ar pažymas apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių. Taip pat patikslinti ekspertizės rangovų pareigas ir teises, statinio ekspertizės vadovo bei statinio projekto ekspertizės vadovo nusišalinimo pagrindus, griežtinti jų atsakomybę.

Siūloma apibrėžti pastatų rekonstravimo sąvokos taikymo sąlygas ir patikslinti įmokos už savavališkos statybos įteisinimą apskaičiavimo formulę. Planuojama atsisakyti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai pavestos statybą leidžiančio dokumento išdavimo funkcijos, kai to nustatytais terminais ir sąlygomis neatlieka savivaldybės administracija. 

Jei tikrinant statinio projektą savivaldybės administracija nustato kitos statinio paskirties požymių, nei nurodyta statinio projekte, ji galėtų kreiptis į Regioninę architektūros tarybą ir prašyti įvertinti, ar statinio projektas atitinka Statybos įstatymo reikalavimus.

Siūloma VŠĮ „Statybos sektoriaus vystymo agentūrai“ suteikti įgaliojimus koordinuoti Lietuvos veiksmus,  įgyvendinant paramos nuo karo ir kitų nelaimių nukentėjusių valstybių atstatymo iniciatyvas – šiuo metu imtis lyderystės atstatant karo nuniokotą Ukrainos infrastruktūrą.  

Agentūra įgyvendins ir statybos sektoriaus pažangos bei plėtros skatinimo politiką, efektyviau prižiūrės, ar statybos dalyviai, pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertai atitinka kvalifikacinius reikalavimus.

Šie pokyčiai numatyti ministerijos parengtuose Statybos įstatymo ir Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo pakeitimuose. Jais siekiama statybos sektoriuje mažinti korupcijos pasireiškimo riziką, didinti skaidrumą, griežtinti atsakomybę, suteikti daugiau teisinio aiškumo. Taip pat išplėsti konkurenciją rinkoje ir subalansuoti su statybos užbaigimu susijusių procedūrų kainas.

Rengiant įstatymų pakeitimus atsižvelgta į Specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio vertinimo išvadas dėl statybos užbaigimo surašant deklaraciją procedūrą reglamentuojančių teisės aktų ir dėl korupcijos rizikos analizės Vilniaus miesto savivaldybėje statybą leidžiančių dokumentų išdavimo srityje. Taip pat įvertintos Šešėlinės ekonomikos mažinimo koordinavimo komisijos, Finansinių nusikaltimų tarnybos, Valstybinės mokesčių inspekcijos bei kitų institucijų išsakytos pastabos ir siūlymai.

Su Statybos įstatymo ir Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo pakeitimais galite susipažinti čia. Pastabas ir pasiūlymus galima teikti Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) iki rugsėjo 12 d.

TAIP PAT SKAITYKITE

Rehau
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu