Ekoklima

Pristatoma nauja energijos geografinė informacinė sistema

Energetikos geografinė sistema

Stebėti pokyčius, efektyviai planuoti atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą ir analizuoti valstybei bei savivaldybėms aktualius iššūkius leis Energetikos ministerijos ir Lietuvos energetikos agentūros baigiama kurti energijos geografinė informacinė sistema EnerGIS.

Ši duomenų platforma skirta kaupti, apdoroti ir vizualizuoti informaciją apie energijos gamybą, vartojimą, pastatų energetinę būklę. Interaktyviame žemėlapyje galima analizuoti kiekvienai savivaldybei aktualius energetinius duomenis – energijos suvartojamą konkrečioje teritorijoje pagal naudojamas kuro rūšis, šilumos, elektros, dujų, biokuro poreikį bei atliekinės šilumos šaltinius ir kitą svarbią informaciją. Taip pat žemėlapyje galima matyti informaciją apie atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių elektrinių pasiskirstymą teritorijoje.

Europos Sąjungai siekiant tapti pirmuoju klimatui neutraliu žemynu, Lietuvoje vyksta sparti žaliosios energetikos plėtra visuose sektoriuose. Lietuva ne vėliau kaip 2050 m. siekia užtikrinti poveikio klimatui neutralumą, atsižvelgiant į konkrečias nacionalines aplinkybes ir savo energijos tiekimo bei vartojimo ekosistemos struktūrą.

Šiems tikslams pasiekti ypatingai svarbu išnaudoti subalansuotas energetikos duomenų skaitmeninimo galimybes, kurios leidžia  įvairiais pjūviais stebėti bei analizuoti šalies apskričių, savivaldybių ir gyvenviečių pažangą, analizuoti energetinius rodiklius bei neišnaudotą potencialą įvairiuose sektoriuose. 

Siekiant tapti energetiškai nepriklausomiems, sparčiai auga įvairių atsinaujinančių energijos išteklių technologijų pajėgumai, tuo pačiu mažėja taršaus ar iškastinio kuro pajėgumai, dėl klimato kaitos bei vartotojų didėjančio sąmoningumo pokyčių keičiasi energijos poreikis tam tikroje geografinėje teritorijoje.

Energijos geografinė informacinė sistema užtikrins, kad atsinaujinančiųjų išteklių elektros energijos bei šilumos ir vėsumos energijos pajėgumų plėtra ir toliau didėtų tinkamu tempu, atitinkančiu kintančią energijos paklausą. Skaitmenizuota informacija ne tik prisidės prie efektyvesnio politikos formavimo, tačiau bus naudinga ir teikiant pažangos ataskaitas Europos Komisijai.

Su EnerGIS sistema galima susipažinti šiuo metu VšĮ Lietuvos energetikos agentūros organizuojamuose renginiuose savivaldybėse. Susitikimai jau vyko Alytuje, Marijampolėje ir Kaune. Artimiausias EnerGIS pristatymas numatomas 2024 m. vasario 14 d. Panevėžyje 9.30–12.00 val.

Organizuojami renginiai ypač aktualūs savivaldybių darbuotojams, kurie rengia su energetika susijusius ilgalaikio planavimo dokumentus, tokius kaip savivaldybių specialiuosius šilumos ūkio planus, savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planus ir kitus strateginius dokumentus. Duomenų platformos EnerGIS informacija suteikia galimybių savivaldai, verslui ir gyventojams vertinti esamą situaciją konkrečiose vietovėse, planuoti pastatų modernizavimą, investicijas ar racionalią sistemos plėtrą. Naujoms šiluminei energijai imlioms įmonėms atsiranda galimybės efektyviai įvertinti vietovės investicijoms pasirinkimą.

Daugiau informacijos apie VšĮ Lietuvos energetikos agentūros renginius bei pačią energijos geografinę informacinę sistemą galima rasti VšĮ Lietuvos energetikos agentūros interneto svetainėje www.ena.lt arba energis.lt.

TAIP PAT SKAITYKITE

Jung Lietuva
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu