Anza

Patvirtinti rinkliavos nuostatų pakeitimai suteiks daugiau aiškumo ir lankstumo siekiant patenkinti atliekų turėtojų poreikius Vilniaus mieste

Patvirtinti rinkliavos nuostatų pakeitimai suteiks daugiau aiškumo ir lankstumo siekiant patenkinti atliekų turėtojų poreikius Vilniaus mieste

Vakar, gruodžio 9 d., Vilniaus miesto savivaldybės taryba pritarė vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų pakeitimo projektui. Patvirtinti pakeitimai tiksliau apibrėžia vietinės rinkliavos apskaičiavimą bei mišrių komunalinių atliekų konteinerių kontrolę. Nuostatuose pateikti ir 2021 metų rinkliavos dydžiai pagal nekilnojamojo turto objektų kategorijas, detalizuotos kitos tvarkos.

Visi pakeitimai, kurie įsigalios nuo 2021 m. sausio 1 d., kitų metų rinkliavos apskaičiavimo modeliui ir tarifams esminės įtakos neturės, tarifai nežymiai mažės.

„Rinkliavos nuostatų pakeitimus inicijavome atsižvelgdami į atliekų sistemos administravimo praktikoje pasitaikančius probleminius atvejus, kurie kildavo dėl įvairių teisinių interpretacijų. Tarybai pritarus siūlytoms nuostatų korekcijoms, rinkliavos reglamentavimas taps aiškesnis ir atliekų turėtojams, ir atliekų sistemos administratoriui, ir savivaldybei. Atsiras ne tik daugiau galimybių suteikti paslaugas pagal teisėtus atliekų turėtojų poreikius, bet ir užkirsti kelią galimam piktnaudžiavimui“, – sakė Vilniaus miesto savivaldybės Energetikos skyriaus vedėjas Ilja Karužis.

Pasak jo, rinkliavos nuostatuose įtvirtinta galimybė kotedžų ir sublokuotų namų savininkams kreiptis dėl bendro naudojimo konteinerio pakeitimo į atskirą individualaus naudojimo konteinerį paliekant teisę administratoriui, atlikus faktinį patikrinimą vietoje, priimti sprendimą, nepažeidžiant kitų rinkliavos mokėtojų teisėtų interesų.

Nuostatų pakeitimai suteikia galimybę sodų paskirties namų savininkams kreiptis dėl individualaus atliekų konteinerio suteikimo ne tik pagal deklaruotus asmenų nekilnojamojo turto objekte, bet ir tais atvejais, kai nurodoma, jog jame yra nuolat gyvenama.

Nekilnojamojo turto registre neregistruotiems objektams, kurie naudojami renginiams, prekybai ar kitai terminuotai veiklai, suteikta galimybė teisėtai naudotis Vilniaus miesto atliekų tvarkymo sistema, t. y. atliekų turėtojams bus skiriami laikino naudojimo mišrių komunalinių atliekų konteineriai, o rinkliavos dydis bus apskaičiuojamas atsižvelgiant į nurodytus duomenis savivaldybės išduotame veiklai vykdyti leidime.

Energetikos skyriaus vedėjo Ilja Karužio teigimu, praktikoje pasitaikydavo atvejų, kai prašymo dėl lengvatos taikymo klientai negalėdavo pateikti laiku dėl objektyvių priežasčių arba dėl nuo jų nepriklausančių aplinkybių. Anksčiau prašymai dėl lengvatų taikymo už buvusius laikotarpius nebuvo svarstomi. Dabar nauji pakeitimai suteiks galimybę kiekvienu atveju vertinti faktines aplinkybes ir priimti sprendimą dėl lengvatos taikymo už praėjusį laikotarpį individualiai.

Tvirtinant nuostatų pakeitimus nustatyti 2021 metų rinkliavos dydžiai pagal nekilnojamojo turto objektų kategorijas. Dėl šių pakeitimų kitų metų rinkliavos tarifai nedidės, rinkliavos apskaičiavimo modelis nesikeis ir toliau laikantis principo „teršėjas moka“.  Atliekų turėtojams rinkliavos dydį lems faktiškai priduotų atliekų svoris per praėjusius metus. Miestiečiai, kurie atsakingai tvarkė savo atliekas, stengėsi jas rūšiuoti ir tokiu būdu gerokai sumažino bendrą mišrių atliekų kiekį, kitais metais gali tikėtis šiek tiek mažesnių arba panašių mokesčių už atliekų tvarkymą.

Ateinančiais metais savivaldybė ir jos valdoma įmonė „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (VASA) planuoja stiprinti atliekų turėtojų ir vežėjų kontrolę. Numatoma didinti vaizdo stebėjimo kamerų bendro atliekų surinkimo aikštelėse skaičių, plėsti kontrolierių veiklos apimtis bei intensyvumą. Įtraukiant seniūnijas ir miesto bendruomenes bus siekiama aktyvinti edukaciją apie atliekų tvarkymo kultūrą bei pažeidimų prevenciją.

TAIP PAT SKAITYKITE

Jung Lietuva
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu