Ekoklima

Pasikeitė nuostata dėl privalomo leidimo naujo nesudėtingojo statinio statybai ir rekonstrukcijai upėje ar jos dalyje

Pasikeitė nuostata dėl privalomo leidimo naujo nesudėtingojo statinio statybai ir rekonstrukcijai upėje ar jos dalyje

Atsižvelgus į tai, kad 2019 m. lapkričio 2 d. neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 8 d. nutarimas Nr. 1144 „Dėl Ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašo patvirtinimo“, Statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (Reglamentas) išbraukta nuoroda į šį teisės aktą ir pakoreguotos nuostatos, kuriose pateiktas reikalavimas, susijęs su šiuo teisės aktu. Nuo 2020 m. liepos 29 d. galiojančio Reglamento 3 priede nebeliko reikalavimo gauti statybą leidžiantį dokumentą statant ar rekonstruojant nesudėtingąjį statinį upėje ar jos dalyje, kuri, įgyvendinant Vandens įstatymą, įtraukta į ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą.

Leidimas statyti naują statinį privalomas šiais naujo nesudėtingojo statinio statybos atvejais:

1) kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, kurortuose, Kuršių nerijoje – statant I grupės nesudėtingąjį statinį; Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje) – statant I grupės nesudėtingąjį statinį (pastatą ne sodyboje, tiesiant susisiekimo komunikacijas, statant plokščiadugnius grūdų saugojimo bokštus, siloso ir šienainio tranšėjas, vėjo elektrines);

2) mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje (jei pagal Saugomų teritorijų įstatymą  šioje teritorijoje statyba galima), Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje) – statant II grupės nesudėtingąjį statinį;

3) statant II grupės nesudėtingąjį gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastatą;

4) magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose, esančiose 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies, – statant I ir (ar) II grupės nesudėtingąjį statinį;

5) statant II grupės nesudėtingų statinių kategorijai priskirtas nuotekų valyklas ir (ar) nuotekų kaupimo rezervuarus.

Leidimas rekonstruoti statinį privalomas šiais nesudėtingojo statinio rekonstravimo atvejais:

1) kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, Kuršių nerijoje – rekonstruojant I grupės nesudėtingąjį statinį;

2) mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje (jei pagal Saugomų teritorijų įstatymą šioje teritorijoje statyba galima), Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu rekonstruojamas ne sodyboje esantis statinys) – rekonstruojant II grupės nesudėtingąjį statinį;

3) rekonstruojant nesudėtingąjį pastatą, kai jo paskirtis keičiama į gyvenamąją;

4) magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose, esančiose 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies, – rekonstruojant I ir (ar) II grupės nesudėtingąjį statinį;

5) rekonstruojant nesudėtingąjį statinį į neypatingąjį ar ypatingąjį.

Statybos proceso dalyvius bei gyventojus kviečiame naudotis Statybos inspekcijos sukurtu patogiu, paprastu ir lengvai prieinamu automatiniu klausimynu, kurį užpildžius galima sužinoti, ar planuojamų naujų statinių statybai privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą: http://apklausos.vtpsi.lt/index.php/416549?lang=lt.

TAIP PAT SKAITYKITE

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu