Franke

Nustatyti savavališkos statybos darbai kultūros paveldo objekte

Paveldo objekte nelegalios statybos

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) „Pasitikėjimo linija“ gauto anoniminio pranešimo pagrindu atlikusi patikrinimą, nustatė pažeidimus vykdant statybos darbus kultūros paveldo statinyje.   

Statybos inspekcija, „Pasitikėjimo linija“ gavusi pranešimą apie galimai griaunamą kultūros paveldo statinį – gyvenamąjį namą, 2023-01-02 atliko patikrinimą Rokiškio r. savivaldybėje, Obelių sen., Audronių I k., J. Vienožinskio g. Patikrinimo metu nustatyta, kad kultūros paveldo teritorijoje, atliekami į kultūros paveldo objektų sąrašą įtraukto sodybos namo remonto darbai tiek statinio viduje, tiek išorėje. Statybos inspekcija nedelsdama kreipėsi tarnybinės pagalbos į Kultūros paveldo departamentą prašydama pateikti išvadas. 

Kultūros paveldo departamentas pateikė Statybos inspekcijai išvadą, kad šiuo atveju pažeidžiant Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (NKPAĮ) 14 straipsnio 1 dalies 1 punktą neturint parengto tvarkybos darbų projekto ir negavus leidimo atliekami pastato remonto darbai. Taip pat Kultūros paveldo departamentas konstatavo, kad pažeistas NKPAĮ 23 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimas kultūros paveldo tvarkybą atlikti pagal kultūros ministro patvirtintus paveldo tvarkybos reglamentus, nustatančius reikalavimus konkretiems tvarkybos darbams. 

Pažymėtina, kad Statybos įstatymo 2 straipsnio 20 dalyje nurodyta, kad kultūros paveldo statinys yra ypatingasis statinys, o statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 10 punkte, nurodyta, kad laikančiųjų konstrukcijų pertvarkymas priskiriamas statinio kapitalinio remonto statybos rūšiai, kuriai, vadovaujantis Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 4 punktu, kultūros paveldo statinio atveju statybą leidžiantis dokumentas yra privalomas. 

Atsižvelgdama į tai ir Kultūros paveldo departamento išvadas, Statybos inspekcija statytojui surašė savavališkos statybos aktą ir privalomąjį nurodymą nevykdyti jokių statinio statybos darbų. Už ypatingo statinio savavališką kapitalinį remontą kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, jų apsaugos zonose, konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje, kompleksinėje saugomoje teritorijoje, pajūrio juostoje arba kultūros paveldo statinio savavališką kapitalinį remontą statytojui gresia  bauda nuo vieno 1 700 iki 3 500 eurų. 

TAIP PAT SKAITYKITE

Ruukki
Moderni izoliacija
Ruukki Lietuva

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu

www.statybajums.lt