Franke

Nustatyti aiškesni statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo reikalavimai

Statybininkų atestavimas

Aplinkos ministras patvirtino statybos techninio reglamento „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ pakeitimus, kurie įgyvendina Statybos įstatymo pataisas. Tobulinant statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir statybos rangovų atestavimą, atsisakyta perteklinių reikalavimų ir ribojimų rinkos dalyviams.

Įgyvendinant Statybos įstatymo pakeitimus, atsisakyta statinio (jo dalies) ir projekto (jo dalies) ekspertizės rangovų atestavimo ir teisės pripažinimo procedūrų. Taip pat pakeistas asmenų, siekiančių eiti ekspertizės vadovų pareigas, profesinės patirties skaičiavimas, jų kvalifikaciją susieta su turima atestuoto vadovo patirtimi.

Pakeistos taisyklės dėl statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų išdavimo termino. Šie dokumentai turės būti išduoti ar motyvuotai atsisakyta juos išduoti ne vėliau kaip per Statybos įstatyme nustatytą terminą – 30 darbo dienų nuo visų dokumentų, tarp jų pareiškėjo užpildyto ir išlaikyto teisinių žinių egzamino testo gavimo atestuojančioje organizacijoje dienos.

Kartu pripažintos netekusiomis galios šiame statybos techniniame reglamente esančios taisyklės, kurios nustato kvalifikacijos tobulinimo mokymo programų vertinimo tvarką, nes numatoma, kad šią tvarką nustatys ne aplinkos ministras, kaip iki šiol, o atestavimą atliekanti organizacija – Statybos sektoriaus vystymo agentūra.

Taip pat patobulinta kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų išdavimo tvarka. Patikslinta, kokios kvalifikacijos atestatuose ir teisės pripažinimo dokumentuose turės būti įrašomos konkrečios statybos techniniame reglamente „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ išvardytos statinių grupių ir pogrupių kombinacijos, atsižvelgiant į veiklai vykdyti reikalingo išsilavinimo skirtumus.

Be to, atsižvelgiant į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 2023 m. atliktos studijos „Statybos priežiūros sistemos Lietuvoje efektyvumo didinimas“ rezultatus bei iš socialinių partnerių gautus siūlymus, suvienodinti inžinierių ir architektų, norinčių eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, profesinių žinių vertinimo egzaminų programų rengimui keliami reikalavimasi. 

Kadangi profesinių žinių vertinimo egzaminais turi būti tikrinamos asmenų profesinės, o ne teisinės žinios, atsisakyta pareigos atnaujinti tokių egzaminų programas kaskart pasikeitus statybos normatyviniams dokumentams ir ne rečiau kaip kas 5 metus. Numatyta, kad profesinių žinių vertinimo egzaminų programa turėtų būti atnaujinama, jei dėl technologijų naujovių, statybos normatyvinių dokumentų pasikeitimų ar kitų priežasčių ji nebėra tinkama įvertinti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinę kompetenciją.

Statybos techninis reglamentas „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ papildytas reikalavimais dėl asmenų, vertinančių pareiškėjų profesines žinias, nešališkumo ir nusišalinimo. Jame plačiau reglamentuojama statybos rangovų teisės pripažinimo dokumentų keitimo tvarka, nustatoma statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų keitimo tvarka pakeitus pavardę.

Taip pat patikslintos nuostatos dėl statybos rangovo kvalifikacijos atestato ir teisės pripažinimo dokumento išdavimo termino, nustatant, kad šie dokumentai turi būti išduoti ne vėliau kaip per Statybos įstatyme nustatytą terminą (20 darbo dienų) nuo visų dokumentų kvalifikacijos atestatui gauti gavimo atestavimą atliekančioje organizacijoje.

Kiti temos straipsniai

Rehau
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu