Franke

Nemuno vidurupio baseino I paketo projekto eiga Marijampolėje

Nemuno vidurupio baseino projektas

„Europos Sąjungos Sanglaudos fondas:žingsnis į mūsų gerovę”
 
Marijampolės savivaldybėje Nemuno vidurupio baseino I investicijų projektas turi 4 komponentus:

1. Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas Marijampolės mieste ir Puskelniuose.
Rangovas – UAB „Sumeda“ jungtinė veikla su UAB „Statybos ritmas”.
2008 birželio 27 d.darbai baigti ir valstybinės komisijos pripažinti tinkamais naudoti.
Įgyvendinto komponento vertė 22.018.900 litų.
Pastatyta 18,1 km vandentiekio ir 23,0 km nuotekų tinklų, 5 nuotekų stotys ir 1 trečio pakėlimo vandens stotis.
2. Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas Netičkampyje.
Rangovas – UAB „Šilna“ jungtinė veikla su UAB „Žemkasta”.
2008 liepos 11 d. darbai baigti ir valstybinės komisijos pripažinti tinkamais naudoti.
Įgyvendinto komponento vertė 5.870.000 litų.
Pastatyta 6,3 km vandentiekio ir 6,4 km nuotekų tinklų, 1 nuotekų stotis ir 1 trečio pakėlimo vandens stotis.


3. Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas į Balsupius (I dalis).
Rangovas – UAB „Žemkasta”.
2008 rugsėjo 05 d.darbai baigti ir valstybinės komisijos pripažinti tinkamais naudoti.
Įgyvendinto komponento vertė 1.590.000 litų.
Pastatyta 1,9 km vandentiekio ir 1,7 km nuotekų tinklų.


4. Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas į Kumelionis.
Rangovas – UAB „Žemkasta”.
Rangos darbų sutartis pasirašyta 2008 lapkričio 19 d.
Komponento vertė 1.055.460 litų.
Bus pastatyta 2,6 km vandentiekio ir 1,5 km nuotekų tinklų, 1 nuotekų siurblinė ir 1 trečio pakėlimo vandens stotis. 

Projekto trikdžiai:
Gyventojai, ypač kaimo vietovėse, gana vangiai tvarkosi dokumentus reikalingus vandens ir nuotekų tinklų įvadų paklojimui. Jie suskumba tvarkyti dokumentus, kai jau prasideda magistralinių tinklų statyba, o jau būna vėlu, nes projektuotojai nespėja taip greit parengti reikiamą dokumentaciją – techninį projektą, kitus riboja finansinės galimybės, dar kiti, naudojantys vandenį iš vietinių vandenviečių, nenori pasikloti naujų įvadų, motyvuodami tuo, kad esą seni. Tačiau seni tinklai dažniausia pakloti po pastatais, eina pro ūkinius pastatus, pakloti iš įvairiausių medžiagų, sujunginėti.

Nemuno vidurupio baseino I paketo projektas (2004/LT/16/C/PE/002) yra pirmasis vandentvarkos projektas iš penkių, kurie įgyvendinami Lietuvoje.  Vandentvarkos projektai vykdomi Nemuno žemupio, Nemuno aukštupio, Neries ir Ventos-Lielupės baseinuose. Nemuno vidurupio baseino I paketo projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2004 – 2009 m. Jis vykdomas Jurbarko, Kelmės, Kėdainių, Radviliškio, Raseinių, Šakių, Vilkaviškio rajonų savivaldybėse, Panevėžio miesto ir rajono savivaldybėse, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės  savivaldybėse.  Projekto finansavimui skirta per 176, 8 mln. litų ES Sanglaudos fondo lėšų (80 proc. projekto vertės) ir per 44,2 mln. litų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (20 proc. projekto vertės).

Projekto tikslai:
Įgyvendinti ES nuotekų ir geriamo vandens direktyvų reikalavimus; Išplėsti nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklus; sumažinti taršą, patenkančią į Nemuno vidurupio baseino hidrologinį upių tinklą su buitinėmis ir pramoninėmis nuotekomis iš šio baseino gyvenviečių, tuo pačiu mažinant taršą, tenkančią Nemunui ir Baltijos jūrai; sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje;  padidinti centralizuotai vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę.

Įgyvendinus projektą, gyventojai naudos kokybiškesnį vandenį, bei bus prijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų.

TAIP PAT SKAITYKITE

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu