Tikkuurila

Lietuvos jūrinėje teritorijoje numatomų plėtoti vėjo elektrinių poveikio aplinkai vertinimui parinktos alternatyvos

vėjo elektrinių poveikis

Po konsultacijų nustatytos Lietuvos jūrinėje teritorijoje numatomų plėtoti vėjo elektrinių poveikio aplinkai vertinimo alternatyvos. Energetikos ministerija š. m. birželio pabaigoje vykdė viešą konsultaciją dėl Lietuvos jūrinėje teritorijoje numatomų plėtoti vėjo elektrinių poveikio aplinkai vertinimui parinktų alternatyvų.

Primintina, kad 2020 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatyta Lietuvos jūrinės teritorijos dalis, kurioje tikslinga organizuoti konkursą apie 700 MW galios vėjo elektrinių plėtrai ir eksploatacijai.

Planuojama, kad pirmasis konkursas bus organizuojamas 2023 m. pabaigoje atlikus visus reikalingus veiksmus ir tyrimus, o būtent parengus  Lietuvos jūrinės teritorijos, skirtos atsinaujinančių išteklių plėtrai, specialųjį planą, atlikus numatomų plėtoti vėjo elektrinių poveikio aplinkai vertinimą, atlikus vėjo greičio ir kitų parametrų matavimus bei geologinius ir geofizinius jūros dugno tyrimus. 

Apibendrinus viešosios konsultacijos rezultatus, preliminariai poveikio aplinkai vertinimui pasirinktos šios alternatyvos, kuriomis siekiama neapriboti optimalaus vėjo elektrinių parko įrengimo Vyriausybės nutarimu patvirtintoje teritorijoje galimybių ir sumažinti rizikas būsimųjų konkursų dalyviams dėl vertintinų vėjo elektrinių parametrų: 

Parametrai                                                                        Maksimalios reikšmės
                                                                     Vėjo elektrinių modelis 1    Vėjo elektrinių modelis 2
Preliminari galia, MW                                                                        8–20+
Maksimalus įrengiamų vėjo elektrinių skaičius alternatyvoje        Iki 90
Maksimalus aukštis iki aukščiausio menties taško      300                                       350
Maksimalus rotoriaus diametras                                  250                                       320

Formuojant vėjo elektrinių parko alternatyvas, elektrinių išdėstymui planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje panaudotas Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano sprendinių strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitoje priimtas geometrinio išdėstymo principas, kaip atskaitos kriterijų priimant vėjo elektrinės vėjaračio skersmenį (D): 
–    vėjo kryptimi 7-10xD; 
–    statmenai vėjo krypčiai 4-5xD.

TAIP PAT SKAITYKITE

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu