Anza

Lietuva sėkmingai įgyvendina energijos efektyvumo didinimo tikslus

Energijos efektyvumas

Gerėjantys Lietuvos Respublikos ekonominiai ir energijos produktyvumo rodikliai (5,02 EUR/kgne, EUROSTAT duomenimis) bei energijos suvartojimo efektyvumo lygio artėjimas prie Europos Sąjungos vidurkio turi teigiamos įtakos šalies konkurencingumui regioniniame ir globaliame lygmenyje. Tai taip pat  prisideda prie šalies energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir išmetamų į aplinką šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo – teigiama Energetikos ministerijos kartu su Lietuvos energetikos agentūra parengtoje 2020 m. ataskaitoje dėl pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų.

„Lietuva 2020 m. pasiekė ženklių rezultatų energetinio efektyvumo srityje, tačiau tobulėti dar turime kur, toliau būtina didinti energijos produktyvumą mažinant skirtumą nuo Europos Sąjungos šalių vidurkio, kuris dar yra 3,549 EUR/kgne (arba daugiau kaip 40 proc.) mažesnis ir diegti energiją taupančias priemones pastatuose, įmonėse ir ypač transporte, kurios turi padėti siekti ne tik didesnių energijos taupymo tikslų, bet taip pat leisti mažėti ir sąskaitoms už energiją. Energijos vartojimo efektyvumas yra viena svarbiausių energetikos sričių, leidžiančių ne tik sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų bei kitų teršalų išmetimą į aplinką, bet taip pat didinanti ir energijos tiekimo saugumą“, – sako energetikos viceministrė Inga Žilienė.

Lietuvos išsikeltas tikslas per 2014-2020 m. laikotarpį sutaupyti 11,67 TWh energijos yra pilnai pasiektas. Per 7 metus iki 2020 metų pabaigos pavyko sutaupyti 12,96 TWh energijos ir 111 proc. įgyvendinti užsibrėžtą tikslą, kas apytiksliai atitinka metinį elektros energijos suvartojimą Lietuvoje. Šiam tikslui pasiekti, buvo įgyvendinamos energijos taupymo priemonės pastatų, energetikos, transporto ir kituose šalies ūkio sektoriuose. 

Parengtoje ataskaitoje pateikiami apibendrinti statistiniai duomenys apie šalies energijos vartojimo pokyčius, sektorių kuriuose didėja energijos vartojimas analizės santrauka, teisinės bazės pasikeitimų apžvalga ir energijos taupymo priemonių sukurto rezultato apibendrinimas. 

Artimiausiu metu ši ataskaita bus teikiama Europos Komisijai. 

2021–2030 m. Lietuva turi išsikėlusi dar ambicingesnį tikslą – sutaupyti 27 TWh ir sumažinti metinį energijos vartojimą nuo 64,74 TWh iki 52,64 TWh. Šių tikslų pasiekimas yra rimtas iššūkis, pareikalausiantis pastangų, finansinių išteklių ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo.

TAIP PAT SKAITYKITE

Rehau
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu