Balandžio 20d. Antradienis

Šilėja, UAB

Patalpinta: 2018 Gruodžio 20d.
Peržiūrų skaičius: 1986
TINKLALAPIS EMAIL
Adresas: Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
Telefonas: (8 5) 246 6968
Faksas: (8 5) 246 8782
Įmonės kodas: 121462961
Darbo laikas: I-IV 7:30-16:30 V 7:30-15:15
Tinklalapis: http://www.sileja.lt
El. paštas: kokybe@sileja.lt

ŠILĖJA, UAB PASLAUGOS

 • Pastatų administravimas
 • Pastatų techninė priežiūra
 • Pastatų šilumos ūkio priežiūra
 • Pastatų dujų ūkio priežiūra
 • Pastatų termoviziniai tyrimai
 • Patalpų valymo paslaugos
 • Paslaugos bendrijoms
 • Bendrijų administravimas
 • Plastikinių langų bei durų gamyba ir montavimas
 • Meistras į namus
 • Statybos remonto darbai
 • Transporto ir mechanizmų nuoma

Bendrijų ūkių administravimas

1.Bendro naudojimo objektų aprašo sudarymas, paskelbimas gyventojams, papildymas, pakeitimas

2.Nuolatinių stebėjimų vykdymas, tikrinant namo bendrojo naudojimo objektus

 1. Pastebėtų defektų, galimų avarinių situacijų ir kitų gedimų fiksavimas atitinkamuose dokumentuose, numatant priemones jiems šalinti
 2. Kasmetinių ir neeilinių apžiūrų atlikimas, apžiūros aktų ir namo techninės priežiūros žurnalų pildymas
 3. Namo būklės įvertinimas ir jo atitikimo privalomųjų reikalavimų visumai nustatymas pagal nuolatinių stebėjimų ir apžiūrų rezultatus
 4. Metinių ir ilgalaikių remonto ar kitokio tvarkymo darbų ir lėšų poreikio planų sudarymas, viešas skelbimas savininkams
 5. Būsto savininkų sprendimų priėmimo organizavimas remonto ar rekonstravimo darbams vykdyti
 6. Rangos darbų konkursų organizavimas vadovaujantis paslaugų kainos ir kokybės kriterijais, remonto ar rekonstrukcijos sutarčių sudarymas, remonto ar rekonstravimo darbų techninės priežiūros vykdymas, remonto darbų kontrolė ir darbų priėmimas
 7. Mėnesinių įmokų apskaičiavimas dėl atsiskaitymo už komunalines ir kitas paslaugas daugiabučio namo bendroms reikmėms, šių įmokų kontrolės, surinkimo ir naudojimo apskaita
 8. Pastato šilumos punktų ir kitos inžinerinės įrangos parengimo žiemai, priežiūros konkursų organizavimas, sutarčių sudarymas ir jų įgyvendinimo kontrolės užtikrinimas (jeigu nenuspręsta kitaip)
 9. Mėnesinių įmokų patalpų savininkams paskaičiavimas ir paskirstymas, pranešimų spausdinimas ir pristatymas, įmokų surinkimas ir mokėjimų kontrolės vykdymas, informacijos pateikimas skelbimų lentoje
 10. Bendro naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros, avarijų likvidavimo organizavimas, privalomųjų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų įgyvendinimo darbų pajamų ir išlaidų apskaitos tvarkymas
 11. Kasmetinių ir neeilinių butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimas, skatinimas steigti bendrijas bei pagalba jas steigiant, veiklos rezultatų apibendrinimas, ataskaitų ir informacijos teikimas butų ir kitų patalpų savininkams, protokolavimas, susirinkimų (balsavimo raštu) dokumentacijos saugojimas
 12. Skelbimų lentų įrengimas ir priežiūra
 13. Prevencinis darbas su skolininkais, ieškinių rengimas ir skolų išieškojimas teismine tvarka.
 14. Butų ir kitų patalpų savininkų apskaitos tvarkymas
 15. Namui priskirto žemės sklypo (jeigu jis Savivaldybės priskirtas arba privatizuotas), bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, holų, kitų patalpų) tvarkymas ar tvarkymo organizavimas, namo techninės ir kitos dokumentacijos tvarkymas
 16. Dalyvavimas viešuose aptarimuose dėl patalpų paskirties keitimo, protokolų apskaitos vykdymas ir jų saugojimas, kitų komisijų darbo organizavimas
 17. Pažymų, ataskaitų butų savininkams bei kitoms institucijoms rengimas ir išdavimas.
 18. Šilumos punkto ir kitos inžinerinės įrangos techninės dokumentacijos, instrukcijų ir schemų ruošimas ir iškabinimas
 19. Kiekvieno namo naudojimo (eksploatavimo) pajamų ir išlaidų apskaitos tvarkymas
 20. Administratoriaus civilinės atsakomybės draudimas
 21. Vėliavų iškėlimas švenčių metu

Pastatų techninė priežiūra

1. Bendrosios konstrukcijos:

1.1. pamatai:

1.1.1. mūrinių ar monolitinių remontas

1.1.2. plyšių tarp pamatų blokų užtaisymas

1.1.3. cokolių remontas

1.1.4. kiti pamatų darbai

1.2. nuogrindos:

1.2.1. nuogrindų aplink pastato sienas remontas

1.2.2. kiti nuogrindų darbai

1.3. sienos:

1.3.1. išorinių pastato sienų blokų sujungimo siūlių remontas,

1.3.2. medinių sienų išorinio apkalo remontas

1.3.3. smulkus balkonų, lodžijų remontas

1.3.4. kiti sienų darbai

1.4. stogai:

1.4.1. ruloninės stogo dangos remontas (susidariusių vandens pūslių, įlajų, stogo dangos taisymas)

1.4.2. užlipimo ant stogo angų dangčių ir bokštelių remontas

1.4.3. šlaitinių stogų dangos remontas

1.4.4. šlaitinių stogų karnizų ir kraigų remontas

1.4.5. parapetų ir vėdinimo kanalų kaminėlių mūrinio ir apskardinimo remontas

1.4.6. stoglovių nutekėjimo latakų, įlajų valymas ir remontas

1.4.7. šlaitinių čerpių, šiferio stogų remontas

1.4.8. stogelių virš įėjimo durų remontas

1.4.9. spyrių ir statramsčių įrengimas sijų ir gegnių nusvirimo vietose

1.4.10. stogo latakų remontas

1.4.11. vėjalenčių remontas

1.4.12. stogų valymas

1.4.13. ledo varveklių valymas

1.4.14. kiti stogo darbai

1.5. laiptinių konstrukcijos:

1.5.1. laiptinės laiptų turėklų ir porankių remontas

1.5.2. ištrupėjusių laiptų ir laiptinių aikštelių remontas

1.5.3. medinių laiptų ir pakopų remontas

1.5.4. laiptinių langų rėmų remontas

1.5.5. laiptinių palangių apskardinimo remontas

1.5.6. laiptinės langų įstiklinimas

1.5.7. kiti laiptinių remonto darbai

1.6. įėjimo į namą laiptai ir durys:

1.6.1. ištrupėjusių laiptų pakopų ir aikštelių remontas

1.6.2. įėjimo į namą ir rūsį durų remontas

1.6.3. stogelių virš įėjimo į namą valymas ir remontas

1.6.4. kiti laiptų ir durų remonto darbai.

2. Bendrojo naudojimo patalpos:

2.1. laiptinės:

2.1.1. laiptinių remontas

2.1.2. išardytų vamzdynų kanalų apkalo ar kanalų uždengimo durų atnaujinimas ir remontas

2.1.3. laiptinių dažymas

2.2. koridoriai, holai:

2.2.1. koridorių bei holų remontas

2.2.2. išardytų vamzdynų kanalų aptako ar kanalų uždengimo durų atnaujinimas

2.2.3. koridorių bei holų dažymas

2.2.4. kiti nedidelės apimties darbai

2.3. bendrojo naudojimo virtuvės, prausyklos ir tualetai:

2.3.1. bendrojo naudojimo virtuvių, prausyklų ir tualetų remontas

2.3.2. langų ir durų smulkių remontas

2.3.3. pertvarų smulkių remontas

2.3.4. išardytų vamzdynų kanalų apkalo remontas

2.3.5. kiti nedidelės apimties darbai;

2.4. rūsiai ir pusrūsiai, išskyrus gyventojų nuosavybės teise turimus ar nuomojamus sandėliukus:

2.4.1. rūsio, pusrūsio grindų atnaujinimas ir remontas

2.4.2. rūsio, pusrūsio švieslangių ir durų remontas, švieslangių stiklinimas

2.4.3. šilumos punktų ir elektros skydinių durų remontas, durų užraktų remontas ir keitimas

2.4.4. techninių koridorių durų remontas

2.4.5. šilumos punktų, elektros skydinių, salių, skalbyklų ir kitų patalpų valymas;

2.4.6. išgriuvusių rūsių ir pusrūsių pertvarų remontas

2.4.7. išdaužytų vietų grindyse ar sienose atnaujinimas;

2.4.8. kiti nedidelės apimties darbai.

3. Bendroji inžinerinė įranga:

3.1. šalto vandentiekio tinklai:

3.1.1. užsikimšusių vamzdynų valymas

3.1.2. profilaktinė vamzdynų, uždaromosios armatūros ir įvadų hermetizacijos apžiūra nustatytais terminais

3.1.3. vamzdynų, uždaromosios armatūros ir įvadų hermetizacijos remontas

3.1.4. prakiurusių vamzdynų remontas ir keitimas, įdedant naują vamzdyno dalį

3.1.5. vamzdynų uždaromosios armatūros remontas

3.1.6. vamzdynų sujungimų fasoninių dalių keitimas

3.1.7. vamzdynų dažymas ir ženklinimas nustatytose vietose

3.1.8. kontrolės matavimo prietaisų duomenų tikrinimas ir užrašymas nustatytais terminais

3.1.9. namų įvadų ir vamzdyno dalių apšiltinimas ar apšiltinimo remontas

3.1.10. kiti nedidelės apimties darbai;

3.2. fekalinės kanalizacijos tinklai:

3.2.1. trūkusių kanalizacijos vamzdynų ir fasoninių dalių keitimas antžeminėje pastato dalyje

3.2.2. užsikimšusių kanalizacijos vamzdynų valymas

3.2.3. hidrodinaminis kanalizacijos vamzdynų praplovimas

3.2.4. kanalizacijos vamzdynų sandūrų hermetizavimas

3.2.5. vamzdynų laikiklių įrengimas ir atnaujinimas

3.2.6. kanalizacijos uždaromosios armatūros priežiūra ir keitimas

3.2.7. kanalizacijos avarijų lokalizavimo ir likvidavimo organizavimas

3.2.8. kiti nedidelės apimties darbai.

3.3. lietaus kanalizacijos tinklai:

3.3.1. trūkusių ar užsikimšusių kanalizacijos vamzdžių stovų ar fasoninių dalių keitimas antžeminėje pastato dalyje

3.3.2. užsikimšusių lietaus kanalizacijos vamzdynų valymas

3.3.3. lietaus kanalizacijos vamzdynų laikiklių įrengimas ar atnaujinimas

3.3.4. trūkusių įlajų keitimas

3.3.5. latakų ir lietvamzdžių remontas

3.3.6. latakų ir lietvamzdžių valymas

3.3.7. kiti nedidelės apimties darbai

3.4. elektros instaliacija:

3.4.1. elektros instaliacijos remontas

3.4.2. elektros instaliacijos šilumos punktuose, elektros skydinėse ir vandens apskaitos mazguose remontas iratnaujinimas pagal norminių teisės aktų reikalavimus

3.4.3. apšvietimo prietaisų ir apšvietimo lempų keitimas šilumos punktuose, elektros skydinėse, vandens apskaitos mazguose ir kitose bendrojo naudojimo patalpose, laiptinėse, bendrojo naudojimo rūsio ar pusrūsio patalpose, salėse

3.4.4. apšvietimo prietaisų remontas, keitimas laiptinėse, koridoriuose ir rūsių ar pusrūsių patalpose

3.4.5. paketinių jungiklių paskirstymo dėžučių ir kitų įrenginių keitimas ir remontas

3.4.6. saugiklių, esančių įvadinėse apskaitos skirstomosiose bei laiptinėse įrengtose spintose, kalibravimas ir keitimas

3.4.7. šynų ir kitų armatūros, esančios įvadinėse apskaitos skirstomosiose ir kitose spintose, elektros skydinėseremontas

3.4.8. įžemiklių, įrengimų, įrankių, apsauginių priemonių ir kt. bandymai teisės aktuose nustatytais terminais;

3.4.9. elektros variklių ir kitų elektros įrenginių remontas

3.4.10. varžų matavimai nustatytais terminais

3.4.11. bendrojo naudojimo elektros apskaitos prietaisų rodmenų tikrinimas ir užrašymas nustatytais terminais

3.4.12. kontrolinių apskaitos prietaisų priežiūra

3.4.13. kiti nedidelės apimties darbai

3.5. ventiliacijos kanalai, angos ir kaminai:

3.5.1. užsikimšusių ventiliacijos kanalų valymas

3.5.2. ventiliacijos kanalų viršutinės dalies mūrinio remontas

3.5.3. kaminų būklės apžiūra nustatytais terminais

3.5.4. kaminų mūrinio ir tinklo remontas

3.5.5. kaminų galvučių mūrinio remontas

3.5.6. priešgaisrinių kopėčių remontas ir įrengimas

3.5.7. kiti nedidelės apimties darbai.

3.6. šiukšlių šalintuvai:

3.6.1. šiukšlių šalintuvų vožtuvų remontas

3.6.2. kiti nedidelės apimties darbai

Šilumos ūkio priežiūra

 • šilumos punktų nuolatinė techninė priežiūra ir remontas
 • šildymo ir karšto vandens sistemų nuolatinė techninė priežiūra ir remontas
 • vamzdynų šiltinimo, termoizoliacijos įrengimas ar keitimas
 • šildymo sistemų praplovimas
 • šildymo sistemų hidrauliniai bandymai
 • šildymo sistemų paruošimas šildymo sezonui
 • kiti šilumos ūkio darbai

Dujų ūkio priežiūra

 • dujų įrenginių periodinis ir metinis techninės profilaktikos atlikimas
 • automatikos sistemų techninio periodinio patikrinimo darbai
 • dujų sistemų įrenginių saugos, reguliavimo, blokavimo ir signalizacijos sistemų techninis patikrinimas
 • katilinių ir dujų ūkio eksploatavimo normatyvinės techninės dokumentacijos tvarkymas
 • dujų degimo proceso (išmetimo užterštumas) cheminė analizė, išvadų ir pasiūlymų pateikimas
 • dūmtakių, dūmtraukių techninės apžiūros ir traukos matavimai
 • katilinių paleidimo, derinimo darbai
 • šildymo, dujų katilų, dūmtraukių valymas ir priežiūra
 • kiti dujų sistemų nuolatinės priežiūros darbai

Termoviziniai tyrimai

 • pastato apžiūra ir sudėtingumo įvertinimas
 • pastato vizualinė apžiūra, reikalingų nuotraukų skaičių nustatymas
 • pastato tyrimas ir skenavimas termovizoriumi
 • ataskaitos paruošimas ir pateikimas

Valymo paslaugos

1) Teritorijos valymo darbai:

 • teritorijų valymas rankiniu ir mechanizuotu būdu, sniego sustumdymas, pakrovimas, išvežimas
 • medžių, krūmų genėjimas, gyvatvorių karpymas, nupjovimas ir atsodinimas
 • agronomo konsultacijos apželdinimo klausimais
 • šakų, krūmų, stambaus gabarito atliekų išvežimas
 • vejos, žolės pjovimas ir kiti aplinkos priežiūros darbai

2) Patalpų valymo darbai:

 • valymas po remonto darbų
 • kasdieninis valymas tarnybinėse ir individualiose patalpose

Paslaugos bendrijoms

Sudarome sutartis su Daugiabučių namų savininkų bendrijomis dėl paslaugų teikimo:

 • bendrijos buhalterinės apskaitos tvarkymas, komunalinių ir kitų paslaugų mėnesinių įmokų apskaičiavimas, paskirstymas ir surinkimas. Pranešimų už paslaugas suformavimas ir pristatymas.
 • bendrijos elektros ūkio priežiūros ir remonto darbai
 • bendrijos vandentiekio ir nuotekų priežiūros ir remonto darbai
 • bendrijos šilumos ūkio priežiūros ir remonto darbai
 • bendrijos bendro naudojimo patalpų valymas
 • bendrijos teritorijos priežiūra
 • bendrijos želdinių priežiūra, vejos pjovimas, šienavimas
 • kiti bendrijos darbai

Plastikinių langų gamyba ir montavimas

 • PVC langų profilis Decco 70 (B klasė)
 • PVC langų profilis Gealan S 8000 (A ir B klasės)
 • PVC langų profilis Gealan S 9000 (B klasė)

Meistras į namus

Atliekame įvairius smulkius darbus: veidrodžių, lentynų, paveikslų, karnizų kabinimas, plytelių klijavimas, grindjuosčių tvirtinimas, buitinės, elektros technikos pajungimas, baldų surinkimas, išrinkimas, sienų perdažymas, perdegusiųlempučių keitimas, latakų valymas, santechnikos, elektros bei apdailos darbai.

Statybos remonto darbai

 • stogo dangos remonto darbai
 • butų ir komercinių patalpų remonto darbai
 • statybinių konstrukcijų remonto darbai
 • bendrojo naudojimo vandentiekio ir kanalizacijos tinklų ir įrenginių remonto darbai
 • elektros sistemų remonto darbai
 • langų, durų angų remonto darbai
 • pašto dėžučių pakeitimas naujomis ir remontas
 • kiti remonto paslaugos

Transporto ir mechanizmų nuoma/paslaugos

 • vežame krovinius - statybines medžiagas, smėlį, žvyrą, skaldą, juodžemį, malkas ir kt.
 • mechanizuotas vejos, žolės pjovimas ir kiti aplinkos priežiūros darbai
 • pakrovėjas -krautuvas
 • žolės pjovimas benzininiu trimeriu

Pastatų administravimas Vilniuje ir Vilniaus rajone, pastatų techninė priežiūra Vilniuje ir Vilniaus rajone, pastatų šilumos ūkio priežiūra Vilniuje ir Vilniaus rajone, pastatų dujų ūkio priežiūra Vilniuje ir Vilniaus rajone, pastatų termoviziniai tyrimai Vilniuje ir Vilniaus rajone, patalpų valymo paslaugos Vilniuje ir Vilniaus rajone, paslaugos bendrijoms Vilniuje ir Vilniaus rajone, bendrijų administravimas Vilniuje ir Vilniaus rajone, plastikinių langų bei durų gamyba ir montavimas Vilniuje ir Vilniaus rajone, meistras į namus Vilniuje ir Vilniaus rajone, statybos remonto darbai Vilniuje ir Vilniaus rajone, transporto ir mechanizmų nuoma Vilniuje ir Vilniaus rajone.

Jūsų teigiami ir neigiami įvertinimai, pagyrimai, padėkos, nuomonės, skundai, atsiliepimai, komentarai – paskata dirbti tik dar geriau!

Mūsų kontaktai

Klientų aptarnavimo centras

Tel. (8 5) 246 6644, Mob. 8 615 14 489, El. p. dispecerine@sileja.lt Ukmergės g. 221, Vilnius

Informacija mokesčių klausimais, pažymų, skundų priėmimas, sutarčių sudarymas, gyventojų paraiškų bei užsakymų priėmimas dėl remonto darbų arba ištikus avarijai darbo laiku)

Klientų aptarnavimo kokybės kontrolės telefonas

Tel. (8 5) 204 1540, El. p. kokybe@sileja.lt

Administracija:

Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius

Tel. (8 5) 246 6968, Faks. (8 5) 246 8782, El.p. info@sileja.lt

Darbo laikas: I-IV 7:30 - 16:30 V 7:30 - 15:15

Pietų pertrauka 11:30 - 12:15

Avarinės tarnybos:

UAB „Grinda“ miesto avarinė dispečerinė tarnyba (Vandentiekio, kanalizacijos ir šilumos tinklų)

Tel. 1355, (8 5) 215 2112, 8650 99267 (ne darbo valandomis)

Telefono tinklų - Tel. 119

Elektros tinklų - Tel. (8 5) 261 1020 / (85) 270 0830

Dujų - Tel. 04; (8 5) 236 0407

Liftų:

UAB „Kone“, Tel. (8 5) 242 9796; 8 687 90 444

UAB „Schindler liftas“, Tel. (8 5) 216 2852, 8 700 70 112

UAB „Baltijos liftai“, Tel. 8 700 55 966

Gatvių apšvietimo - Tel. (8 5) 249 6005 / (8 5) 249 6104

 


Elonika, UAB
Elonika, UAB

Vandeninių gyatukų gamyba, vandeninių rankšluosčių džiovintuvų gamyba, elektrinių rankšluosčių džiovintuvų gamyba

plyteles247.lt
plyteles247.lt

Akmens masės plytelės, keraminės plytelės laukui ir vidui.

Oras LTD, atstovybė
Oras LTD, atstovybė

„Oras Group“ – pažangios santechninės įrangos gamintoja – Skandinavijos rinkos lyderė, siekianti vandens vartojimą padaryti paprastą ir tvarų.

E-santechnika.lt
E-santechnika.lt

Internetinėje svetainėje www.e-santechnika.lt įsigysite visų reikiamų prekių, medžiagų, įrankių, priedų, įrangų, įrengimų ir kita.

Gerunda, UAB
Gerunda, UAB

Didmeninė ir mažmeninė prekyba santechnikos prekėmis

Albau, UAB
Albau, UAB

Collomix, Warmup, Parfaitliss, Sakret, Rawlplug, maišyklė, maišytuvas, hidroizoliacija, šildomos grindys, profiliai, tinklas, smeigės, statybinės medžiagos.

PLUMBERA, MB
PLUMBERA, MB

mechanikos darbai-pastatų vandentiekis bei nuotekų šalinimas, šildymas (vandens iki 115 laipsnių temperatūros), vėdinimas ir oro kondicionavimas.

Era Moderna, MB
Era Moderna, MB

Lieto akmens stalviršiai kuriantiems savitas erdves.

Salgesta, UAB
Salgesta, UAB

Patikima ir ilgalaikė partnerė statybų ir apdailos klausimais

UTVT, UAB
UTVT, UAB

Vonios, dušo įranga, praustuvai, maišytuvai, klozetai ir bidė, vonios baldai, džiovintuvai, aksesuarai

vonia247.lt
vonia247.lt

Santechninė keramika, maišytuvai, dušo sistemos.

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu
www.vegas.lt

www.vegas.lt

Aukščiausios kokybės čiužiniai Jūsų ramiam miegui.
www.ruukkistogas.lt

www.ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai. Dizaino parinkimo programėlė...
MDS terasos

MDS terasos

Terasų įrengimas, produktai terasai.