Anza

Statytojo prievolė gavus nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius

Statytojo prievolė gavus nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius

Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) nustačius savavališką statybą ir surašius privalomąjį nurodymą pašalinti jos padarinius, statytojas tam tikrais atvejais turi teisę savavališką statybą įteisinti. Statybos inspekcija informuoja, ką reikėtų žinoti gavus nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius.

Nustačiusi savavališką statybą, Statybos inspekcija surašo privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius. Privalomajame nurodyme gali būti pateikti  šie savavališkos statybos pašalinimo būdai:   

1) nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę;

2) išardyti savavališkai pastatytas (įrengtas, sumontuotas ir pan.) ar perstatytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę;

3) atstatyti (atkurti) nugriautą kultūros paveldo statinį (išardytas jo dalis) ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę;

4) atstatyti nugriautą statinį ar išardytas statinio dalis, jeigu dėl statinio nugriovimo ar jo dalių išardymo buvo pažeistas viešasis interesas, ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę.

Tačiau ne visais atvejais statinio griovimas ar perstatymas yra vienintelis būdas pašalinti savavališkos statybos padarinius. 

Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme nustatyta, kad savavališką statybą tam tikrais atvejais galima įteisinti gavus statybą leidžiantį dokumentą (SLD). Vadovaujantis galiojančiu reglamentavimu, asmuo turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjęs įmoką (nustatyta Statybos įstatymo 1 priede) už savavališkos statybos įteisinimą, gauti SLD, šalinantį savavališkos statybos padarinius. 

Tačiau privalu žinoti, kad tai gali būti padaryta tik tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame (kurioje) nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. 

Pabrėžtina, kad privalomieji nurodymai turi būti įvykdyti per 6 mėnesius arba išimtiniais atvejais per Statybos inspekcijos nurodytą trumpesnį terminą, jeigu savavališka statyba šiurkščiai pažeidė trečiųjų asmenų teises ir iš esmės suvaržė jų galimybes tinkamai naudotis jų turimu nekilnojamuoju turtu. Statybos inspekcija šį terminą, jeigu yra svarbių priežasčių, asmens rašytiniu motyvuotu prašymu gali vieną kartą pratęsti 3 mėnesiams. Dėl privalomojo nurodymo vykdymo termino pratęsimo ilgesniam laikotarpiui ar dėl atsisakymo jį pratęsti asmuo gali kreiptis į teismą.

Jeigu asmuo per nustatytą privalomojo nurodymo įvykdymo terminą nurodymo neįvykdo arba negauna SLD, Statybos inspekcija privalomąjį nurodymą perduoda priverstinai vykdyti antstoliui, išskyrus atvejus, kai iškelta byla dėl privalomojo nurodymo teisėtumo arba privalomojo nurodymo įvykdymo termino pratęsimo. Tokiais atvejais privalomasis nurodymas perduodamas vykdyti antstoliui, jei teismas nusprendė nepanaikinti privalomojo nurodymo įsiteisėjimo arba kai sueina teismo nustatyti papildomi privalomojo nurodymo įvykdymo terminai ar įsiteisėja teismo sprendimas dėl privalomojo nurodymo termino nepratęsimo.

Tuo atveju, jei skolininkas neįvykdo pareigos, Statybos inspekcija turi teisę organizuoti priverstinį vykdymą ir griovimo išlaidas priteisti skolininkui. 

Suteikus teisę Statybos inspekcijai griauti neteisėtai pastatytą statinį, jai sudarius griovimo sąmatą, prieš atliekant viešųjų pirkimų procedūras, kurių metu parenkamas griovimo darbus atliksiantis rangovas, skolininkas informuojamas apie numatomus atlikti veiksmus ir raginamas informuoti, ar vykdys teismo sprendimą pats.

Kiti temos straipsniai

Pasyvūs namai

Pasyvūs namai Lietuvoje taps privalomi

Statybinės ir apdailos medžiagos Moderni izoliacija Medžiagos statybai, sodo, daržo prekės Langai ir durys Oficialus “Forbuild”, “Conecto”, “Kraso” ir “Bela”

Pastatų griovimas

Pastatų griovimas

Statybinės ir apdailos medžiagos Moderni izoliacija Medžiagos statybai, sodo, daržo prekės Langai ir durys Oficialus “Forbuild”, “Conecto”, “Kraso” ir “Bela”

Kelio užtvaro įrengimas

Kelio užtvaro įrengimas

Statybinės ir apdailos medžiagos Moderni izoliacija Medžiagos statybai, sodo, daržo prekės Langai ir durys Oficialus “Forbuild”, “Conecto”, “Kraso” ir “Bela”

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu