Ekoklima

Kada ir kokio liepto įrengimui prireiks leidimo?

liepto statyba leidimas

Artėjant maudynių, deginimosi, žvejybos sezonui lieptas tampa erdve,  leidžiančia mėgautis vandens teikiamais malonumais. Nusprendusiems įsirengti lieptą, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pataria pirmiausia išsiaiškinti, ar planuojamas lieptas laikytinas statiniu. Nuo to priklausys, ar privalu laikytis statinių statybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų. 

Lieptas, kaip inžinerinis statinys paviršinio vandens telkinyje, remiantis statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (toliau – STR) 3 lentelės 3.4 punktu, priskiriamas nesudėtingųjų inžinerinių statinių I ar II grupei (apskaičiuojant statinio matmenų įvertinimo koeficientą (K) ir atsižvelgiant į statinio aukštį).

Pagal STR nurodytą formulę padauginus liepto išorės kontūro vertikalios projekcijos į žemės ir vandens paviršių plotą ir aukštį, matuojamą nuo lieptu užstatyto žemės paviršiaus vidutinės altitudės[1] iki liepto aukščiausio laikančiosios konstrukcijos taško, pakeltu kubu, gautas koeficientas parodys, ar lieptas atitinka statinio požymius. Jeigu koeficientas mažesnis už 10, toks objektas nelaikomas statiniu ir jam netaikomos Statybos įstatymo ir reglamentų nuostatos dėl statinio projektavimo ir statybos, t. y. jam įrengti neprivalomas nei projektas, nei statybą leidžiantis dokumentas (SLD)Jeigu koeficientas didesnis už 10, liepto statybos reikalavimai priklausys nuo to, kuriai – pirmai ar antrai – nesudėtingų statinių grupei jis priskirtinas.

Atvejai, kada nesudėtingajam statiniui statyti privalomas savivaldybės administracijos išduodamas SLD, nurodyti statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“  3 priedo 1 punkte.

Statybos inspekcija atkreipia dėmesį, kad tuo atveju, jeigu SLD liepto statybai neprivalomas, jį (lieptą) teisėtai pasistatyti norimoje vietoje galima ne visada. Kai vandens telkinys yra išnuomotas, reikia gauti jo savininko raštišką sutikimą, o statant valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (NŽT) sutikimą.  

Norint statyti lieptą valstybinės reikšmės vandens telkinyje:

– NŽT sutikimas gaunamas Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus statinius išdavimo taisyklėse, patvirtintose 2012 m. balandžio 19 d. Nr. 1P-(1.3.)-146, nustatyta tvarka. Sutikimas gali būti išduodamas privataus žemės sklypo savininkui, kurio valdomas žemės sklypas ribojasi su valstybinės reikšmės paviršiniu vandens telkiniu, kuriame planuojama statyti laikinąjį nesudėtingą statinį; taip pat  valstybinės žemės naudotojui, kurio naudojamas žemės sklypas ribojasi su valstybinės reikšmės paviršiniu vandens telkiniu, kuriame planuojama statyti laikinąjį nesudėtingą statinį. Sutikimas išduodamas 10 metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo sutikimo išdavimo datos;

– jeigu lieptas pagal savo techninius požymius būtų priskiriamas I grupės nesudėtingiesiems statiniams, tai gauti SLD privaloma, jei lieptas būtų statomas kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, kurortuose, magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose, esančiose 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies;

– jeigu lieptas pagal savo techninius požymius būtų priskiriamas II grupės nesudėtingiesiems statiniams, tai gauti SLD privaloma, jei lieptas būtų statomas mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje (jei pagal Saugomų teritorijų įstatymą šioje teritorijoje statyba galima), Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje), magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose, esančiose 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies;

– SLD išduoda savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama liepto statyba, administracijos direktorius ar jo įgaliotas savivaldybės valstybės tarnautojas.

Statybos inspekcija pabrėžia, kad statant lieptą būtina laikytis aplinkosaugos reikalavimų – liepto dalis sausumoje negali užtverti praėjimo vandens telkinio pakrantės juosta, ir primena, kad liepto statyba valstybiniame vidaus vandens telkinyje, neturint galiojančio tarnybos sutikimo, laikoma savavališka statyba ir pažeidėjui gresia bauda nuo 289 iki 579 eurų.


[1] Altitudė, pranc. l’altitude – vietovės, statinio, bet kurio kito objekto ar jo taško vertikalus aukštis nuo sutartinio atskaitos taško.

Kiti temos straipsniai

Terasos įrengimas

Terasos – Jūsų asmeninė oazė

Statybinės ir apdailos medžiagos Moderni izoliacija Medžiagos statybai, sodo, daržo prekės Langai ir durys Oficialus “Forbuild”, “Conecto”, “Kraso” ir “Bela”

Jung Lietuva
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu