Tikkuurila

Ką daryti, kai statybos metu reikia keisti esminius statinio projekto sprendinius?

Ką daryti, kai statybos metu reikia keisti esminius statinio projekto sprendinius?

Sutvarkyta aplinka, vaismedžiai ir vaiskrūmiai nokina vaisius ir uogas, aptvertoje teritorijoje iškastas tvenkinys, tačiau idilę sugriauna kieme buvusio savininko pradėtas ir nebaigtas statyti pastatas, kurio paskirtį ir išvaizdą naujasis savininkas nori pakeisti. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pataria, ką turėtų daryti naujasis nebaigto statinio savininkas norėdamas pakeisti tokio statinio paskirtį.  

Statybos įstatymo 27 straipsnio 15 dalyje nurodyta, kad pasikeitus statytojui (užsakovui), statybos darbai ir statybos užbaigimo procedūros gali būti vykdomi pagal tą patį statybą leidžiantį dokumentą (SLD). Vadinasi, jei pasikeitė žemės sklypo ir statinio savininkas (statytojas), SLD perrašyti naujo savininko vardu nereikia, o statyba gali būti tęsiama pagal tą patį SLD.

Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje apibrėžta, kad esminiai statinio projekto sprendiniai yra statinio projekto sprendiniai, kuriais nustatoma statinio vieta sklype, statinio ar jo dalių paskirtis, statinio laikančiosios konstrukcijos ir jų išdėstymas, statinio išorės matmenys (aukštis, ilgis, plotis ir pan.) ir įgyvendinami specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai ir (ar) specialieji paveldosaugos reikalavimai.

Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (STR 1.05.01:2017) 48 punkte nustatyta, kad pakeitus esminius statinio (statinio projekte suprojektuotų statinių, kuriuos norint statyti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti privalomas SLD) projekto sprendinius  ir norint tęsti statybą, privaloma gauti naują SLD šio reglamento nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai nepažeidžiant teritorijų planavimo dokumentų, SLD, kitų teisės aktų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų ir esminių statinio reikalavimų:

– laikančiosios konstrukcijos keičiamos į ne blogesnes savybes turinčias konstrukcijas;

– dėl objektyvių priežasčių (nenumatytų aplinkybių, kliūčių) keičiama inžinerinio tinklo ar susisiekimo komunikacijos trasa ar jos dalis ir dėl to keičiasi inžinerinio tinklo ar susisiekimo komunikacijos ilgis;

– iki 1 m keičiama statinio vieta žemės sklype (teritorijoje);

– iki 1 m didinami statinio išorės matmenys;

– mažinami statinio išorės matmenys. 

Primintina, kad projektas keičiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos papildomos techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas, parengdamas naujos laidos projektą ar projekto sprendinių dokumentą (-us). Kai po SLD išdavimo keičiami Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir norint tęsti statybą privaloma gauti naują SLD, turi būti rengiamas naujos laidos projektas, kuriam turi būti atlikta ekspertizė, o pakeistas projektas statytojo  patvirtintas.

Kiti temos straipsniai

Terasos įrengimas

Terasos – Jūsų asmeninė oazė

Statybinės ir apdailos medžiagos Moderni izoliacija Medžiagos statybai, sodo, daržo prekės Langai ir durys Oficialus “Forbuild”, “Conecto”, “Kraso” ir “Bela”

Jung Lietuva
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu