Ekoklima

Individualaus namo nuotekų tvarkymas

Individualaus namo nuotekų tvarkymas

Individualaus namo arba jų kvartalo statytojas turi spręsti , kur nuvesti buitines nuotekas (toliau – BN) iš statomo gyvenamojo būsto. Paprasčiausia statytojams, besikuriantiems šalia jau įrengtų miesto ar gyvenvietės kanalizacijos tinklų, kai BN nuvedamos į miesto kanalizacijos tinklus ir jų valymas už nustatytą mokestį tampa vietinės vandenvalos įmonės rūpesčiu.

Tačiau tokią galimybę turi tik nedaugelis statytojų, nes miestų ir gyvenviečių kanalizacijos sistemos yra menkai išvystytos.

Daugeliui statytojų patiems tenka pasirinkti BN kanalizavimo sistemą. Norint priimti racionaliausią ekonominiu ir ekologiniu atžvilgiu sprendimą, reikalingos bent elementarios žinios apie BN kanalizavimo principus.

Viskas prasideda nuo BN priimtuvo / vietos numatymo ir įvertinimo , kur bus išleidžiamos buitinės nuotekos.  Kai šalia yra ežeras, upelis, melioracijos griovys ar status šlaitas – geriausia rinktis vietinius BN biologinio valymo įrenginius ir į aplinką išleisti nuotekas, išvalytas iki Lietuvoje nustatytų aplinkosauginių normatyvų.

Tai reglamentuoja : LAND 10 – 96. Nuotekų užterštumo normos. LR aplinkos apsaugos normatyvinis dokumentas. Vilnius, 1997.

Kai atviro BN priimtuvo šalia statomo namo nėra, tenka rinktis vieną iš dviejų išeičių – po valymo įrenginių BN infiltruoti į filtracijai palankų gruntą arba įsirengti nuotekų kaupimo rezervuarą.  BN filtravimo įrenginių projektavimą, įrengimą ir eksploatavimą reglamentuoja atitinkamos taisyklės:  LAND 21 – 97. Buitinių nuotekų filtravimo įrenginių projektavimo, įrengimo ir eksploatavimo gamtosauginės taisyklės. LR aplinkos apsaugos normatyvinis dokumentas. Vilnius, 1997. 

Ar šalia namo esantis gruntas tinka BN filtravimui, kokia yra grunto sandara, kokiame gylyje yra gruntinis vanduo galima nustatyti tik atlikus žvalgybinį geologinį gręžinį. Jį atlikęs geologas parašo geologinių tyrimų ataskaitą. Statybos sklypo geologinis tyrimas reikalingas ir namo pamatų projektavimui, todėl galima pasinaudoti ir pamatų projektavimui atliktu tyrimu. 

Nuotekų kaupimo rezervuarų įrengimą reglamentuoja atitinkamos rekomendacijos: R 22 -00. Nuotekų kaupimo rezervuarų bei septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės rekomendacijos. LR aplinkos ministerija. Vilnius, 2000. 

Taigi yra trys BN kanalizavimo alternatyvos. Kokią pasirinkti? Teisingai parinkti BN kanalizavimo sistemą gali tik geras aplinkos apsaugos ar statybos inžinierius, įvertinęs nuotekų priimtuvą, konkretaus sklypo reljefą, kanalizacijos išvado iš namo įgilinimą, geologinių tyrimų ataskaitą.

Nuotekų kaupimo rezervuarai.

Šis BN kanalizavimo būdas racionalus tik tuomet, kai šalia statomo namo nėra BN priimtuvo ir pagal geologinių tyrimų ataskaitą gruntas nepalankus filtravimui. BN rezervuarai gali būti iš surenkamo gelžbetonio elementų arba plastikiniai. Pastarieji visada geriau, nes yra absoliučiai hermetiški, nereikalinga hidroizoliacija, greitesnis ir pigesnis montavimas, platesnis pasirinkimas. Rinkoje yra siūloma rezervuarų modelių, kurių talpa nuo 3 kub. m. iki 80 kub. m. Papildomai galima užsisakyti ir nuotekų lygio kontrolės signalizatorių, kurio pultas įspėja namo šeimininkus, kada reikia išsikviesti komunalinę mašiną BN išvežimui. Tai patogu, nes nereikia kilnoti rezervuaro dangčio ir tikrinti nuotekų lygį rezervuare. BN išvežimas skirtinguose miestuose ir gyvenvietėse kainuoja skirtingai.

Buitinių nuotekų filtravimo įrenginiai

Šis BN kanalizavimo būdas pigiausias eksploatavimo požiūriu ir visada racionalus, kai nėra BN priimtuvo, bet gruntas palankus išvalytų BN filtravimui. LAND 21-97 reikalauja išvalyti į filtravimo įrenginį nuvedamas nuotekas iki liekamojo užterštumo pagal BDS7 ~ 150 mgO2 / litre, todėl naudojant šį BN kanalizavimo būdą nebūtini elektros energiją naudojantys BN valymo įrenginiai su orapūte. Pavyzdžiui firmos „Traidenis” –  gaminamas NV tipo valymo įrenginys, kuris gali išvalyti BN iki liekamojo užterštumo pagal BDS7 ~ 25 mgO2 / litre. 

Čia tikslinga paminėti, kad LAND 21-97 normatyvus galima pasiekti gerokai pigiau, pavyzdžiui, naudojant  BN valyklas ir filtravimo šulinius iš surenkamo gelžbetonio elementų. Šios valyklos patogios dar ir tuo , kad jas galima montuoti dideliame 4 – 5 metrų gylyje, tai yra tinka kanalizuojant ir namo rūsį.

Neblogas sprendimas yra ir plastikiniai kelių kamerų septikai su infiltraciniu šuliniu arba tranšėjomis, tačiau jų sumontavimui reikalingos specifinės sąlygos – mažas kanalizacijos išvado iš namo įgilinimas, žemas gruntinio vandens lygis, o naudojant infiltracines tranšėjas ir nemažas laisvas žemės sklypo plotas.

Labai ekologiškas sprendimas galėtų būti ir mišri kanalizavimo sistema, kai labai užterštos nuotekos iš tualeto nuvedamos į nuotekų kaupimo rezervuarą, o sąlyginai švarios nuotekos iš dušo, vonios ar pirties patenka į trikamerinį septiką ir infiltruojamos į gruntą. Tiesa, tai ne pats pigiausias variantas statybos kaštų atžvilgiu.

BN filtravimo įrenginių, septikų, biofiltrų eksploatavimas yra nebrangus, nes išvežti likutinį dumblą reikia daugiausia 2 kartus per metus – rudenį ir pavasarį, be to nereikalinga elektros energija.

Biologinio nuotekų valymo įrenginiai / valyklos /

Kai šalia namo yra nuotekų priimtuvas, neabejokite – racionaliausia statyti biologinę BN valyklą. Svarbu, kad nuotekos būtų išvalomos iki LAND 10-96 nustatytų normatyvų. Šiose valyklose BN prisotinamos oru, todėl valykloje yra elektros energiją naudojanti orapūtė, kurios darbo resursas irgi neamžinas ir ją vis tiek reikės kas kelis metus pakeisti.

Į biologinę BN valyklą reikėtų žiūrėti kaip į gyvą organizmą, nes biologinė valykla veikia tol, kol yra gyvos BN teršalus neutralizuojančios bakterijos. Be to būtina laiku išvežti likutinį dumblą, žiūrėti, kad nenutruktų elektros energijos tiekimas orapūtei arba laiku pakeisti filtrus. Tik tuomet biologinė valykla veiks pagal savo paskirtį, neteršdama aplinkos.

Kiti temos straipsniai

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu