Ekoklima

Ar ant pastato stogo sumontuota saulės elektrinė tampa pastato dalimi ir kokie reikalavimai keliami statybų vadovui bei rangovų atestacijai?

Ar ant pastato stogo sumontuota saulės elektrinė tampa pastato dalimi ir kokie reikalavimai keliami statybų vadovui bei rangovų atestacijai?

Šiandien autonominės saulės elektrinės tapo prieinamos beveik visiems namų savininkams. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) pastebi, kadpadaugėjo atvejų, kai gyventojams, nusprendusiems ant pastato stogo ar žemės sklype sumontuoti saulės elektrinę, kyla klausimų, ar toks įrenginys laikomas pastato dalimi.  

Statybos inspekcija informuoja, kad statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.16 papunktyje nurodyta, kad statinio dalis yra statinio patalpa ar patalpos, statinio konstrukcija ar jos dalis, inžinerinė sistema ar jos dalis. Todėl vadovaujantis nurodyto teisės akto nuostatomis, pastate įrengta saulės šviesos energijos elektrinė, kurios energija skirta pastato naudojimo ir priežiūros tikslams, pastate gyvenančių, dirbančių ar jį kitaip naudojančių žmonių poreikiams tenkinti, laikytina pastato inžinerinės sistemos dalimi bei pastato dalimi. Jeigu saulės šviesos energijos elektrinė įrengiama ne kaip pastato inžinerinė sistema, kurios energija skirta ne pastato naudojimo ir priežiūros tikslams, pastate gyvenančių, dirbančių ar jį kitaip naudojančių žmonių poreikiams tenkinti, tai ji laikytina įrenginiu, sumontuotu pastate.

Kadangi elektrinės montuojamos ant žemės ar įrengiamos ant pastatų stogų bei pastato išorinių konstrukcijų, neretai kyla neaiškumų ir dėl reikalavimų statybų vadovams bei rangovų atestacijai. 

Remiantis statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 3 lentelės 3.11 punktu, saulės šviesos energijos elektrinės, kurių galingumas iki 30 kW, priskiriamos nesudėtingųjų inžinerinių statinių II grupei. Statant II grupės nesudėtinguosius inžinerinius statinius (saulės šviesos energijos elektrines galingumas iki 30 kW ) rangovui kvalifikacijos atestatas neprivalomas. Statybai vadovauti (būti statybos vadovu) turi teisę  neatestuoti asmenys.

Didesnės kaip 30 kW galios saulės šviesos energijos elektrinės yra neypatingieji statiniai. Statant neypatinguosius inžinerinius statinius (saulės šviesos energijos elektrines) rangovui kvalifikacijos atestatas neprivalomas, o statybai vadovauti (būti statybos vadovu) turi teisę atestuoti asmenys neypatingųjų statinių statybai.

Statant ypatinguosius inžinerinius statinius (saulės šviesos energijos elektrines) rangovui kvalifikacijos atestatas privalomas, statybai vadovauti (būti statybos vadovu) turi teisę atestuoti asmenys ypatingųjų statinių statybai.

Atkreipiame dėmesį: jeigu montuojant saulės šviesos energijos elektrinę ant pastato stogo, fasado bus pertvarkomos pastato laikančiosios konstrukcijos ir nekeičiami pastato išorės matmenys, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 10 punkto nuostatomis, tai būtų pastato kapitalinis remontas. Tokiu atveju, jei tai neypatingojo pastato kapitalinis remontas, tuomet rangovui  atestatas yra neprivalomas. Statybai vadovauti (būti statybos vadovu) turi teisę  atestuoti asmenys neypatingųjų statinių statybai. Jei atliekamas ypatingojo pastato kapitalinis remontas, rangovui  atestatas privalomas. 

Jeigu montuojant saulės šviesos energijos elektrinę nebus pertvarkomos pastato laikančiosios konstrukcijos, tai būtų pastato paprastasis remontas. Atliekant ypatingojo ar neypatingojo pastato paprastąjį remontą rangovui  atestatas yra neprivalomas, statybai vadovauti turi teisę  atestuoti asmenys ypatingųjų ar  neypatingųjų statinių statybai. 

Svarbu žinoti, kad prie prašymo gauti leidimą gaminti elektros energiją pareiškėjas privalo pateikti statybos užbaigimo aktą arba deklaraciją apie statybos užbaigimą, surašytą Statybos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka, kai užbaigiama naujo energetikos objekto (elektrinės), skirto elektros energijai gaminti, statinių statyba arba esamo energetikos objekto (elektrinės), skirto elektros energijai gaminti, statinių rekonstravimui, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, kai užbaigus energetikos objekto (elektrinės) statinių statybą ar rekonstravimą, neprivaloma surašyti statybos užbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos užbaigimą.

Kiti temos straipsniai

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu