Tikkuurila

Ką būtina žinoti koreguojant detalųjį planą supaprastinta tvarka

Detaliojo plano koregavimas supaprastinta tvarka

Detaliuosiuose planuose (arba vietovės lygmens bendruosiuose planuose, kuriuose nustatomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas) nustatytus kai kuriuos sprendinius galima koreguoti nevykdant visų teritorijų planavimo proceso etapų procedūrų. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) primena, ką privalu žinoti, norint koreguoti detalųjį planą supaprastinta tvarka.

Teritorijų planavimo įstatymo (TPĮ) 28 straipsnio 9 dalyje numatyta, kad supaprastinta tvarka galima koreguoti detaliuosiuose planuose (arba vietovės lygmens bendruosiuose planuose, kuriuose nustatomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas) nustatytą statinių statybos zoną, statybos ribą ir statybos liniją, inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) komunikacinių koridorių ribas, konkretų pastatų ir viešųjų erdvių išdėstymą nekeičiant užstatymo tipo ir nemažinant šių erdvių ploto, automobilių stovėjimo vietų išdėstymą, apželdinamą teritorijos dalį, planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus beijoms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, jeigu tai nepažeidžia įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių ir nesikeičia nustatytos pasekmės ar poveikis aplinkai.   

Minėtų korektūrų atveju nepriimamas sprendimas dėl dokumento rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo, nesikreipiama dėl planavimo sąlygų, neorganizuojamas viešas svarstymas, korektūros nereikia teikti tikrinti Statybos inspekcijai. Tačiau labai svarbu žinoti, kad kompleksinio teritorijų planavimo dokumento koregavimui turi raštu pritarti visi žemės sklypo valdytojai ir naudotojai bei Teritorijų planavimo komisija

Atkreipiame dėmesį, kad butų ar kitų patalpų savininkai, net jeigu jie nėra sudarę žemės sklypo, kuriame stovi daugiabutis namas, nuomos ar pirkimo sutarčių, yra laikomi žemės sklypo naudotojais, todėl, koreguojant detalųjį planą pagal TPĮ 28 straipsnio 9 dalį, iš jų visų taip pat privalu gauti pritarimus raštu. Statybos inspekcija (asmenų skundų pagrindu), vertindama detaliųjų planų korektūrų, parengtų pagal TPĮ 28 straipsnio 9 dalį, teisėtumą, nustato pažeidimų dėl to, kad korektūroms būna pritarę ne visi žemės sklypo valdytojai ir naudotojai, ypač tais atvejais, kai korektūra rengiama žemės sklype, kuriame stovi daugiabutis gyvenamasis namas. Taigi pabrėžiame, kad prievolė gauti pritarimus raštu iš visų žemės sklypo valdytojų ir naudotojų nustatyta visoms supaprastinta tvarka rengiamoms korektūromstaip pat ir tomskurios rengiamos daugiabučio gyvenamojo namo sklype.

Taip pat primename, kad informacija apie korektūrą turi būti paskelbta savivaldybės interneto svetainėje ir LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Kiti temos straipsniai

Kompensacija už servitutą

Kaip nustatoma kompensacija už servitutą?

Vaikų žaidimų aikštelės Statybinės ir apdailos medžiagos Želdinimo projektai, konsultacijos Tabariškių žaluma, UAB Protingi namai Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) dažnai

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu