Tikkuurila

Vyriausybė perskaičiavo ir atnaujino rinkliavų dydžius už Statybos inspekcijos teikiamas paslaugas

statybos inspekcijos teikiamų paslaugų įkainiai

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) atkreipia dėmesį, kad 2020 m. liepos 1 d. įsigalioja nauji rinkliavų dydžiai už Statybos inspekcijos teikiamas paslaugas. Pareiškėjai, teikdami Statybos inspekcijai prašymus dėl paslaugų teikimo, nuo š. m. liepos 1 d. turės sumokėti pakeisto dydžio rinkliavą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė), atsižvelgdama į faktinį paslaugų teikimo išlaidų pasikeitimą, perskaičiavo ir Vyriausybės 2020 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 709 patikslino dalį Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų rinkliavų dydžių (toliau – nutarimas).

Atliekant skaičiavimus, buvo įvertintas darbo užmokesčio padidėjimas. Keičiant rinkliavų dydžius atsižvelgta ir į tai, kad, siekiant mažinti korupcijos apraiškas ir užtikrinti kuo skaidresnę priežiūrą, šiuo metu Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema „Infostatyba“ objektus Statybos inspekcijos teritorinio padalinio, kurio teritorijoje yra statinys, atstovams statybos užbaigimo komisijose skirsto automatiškai, t. y. nepriklausomai nuo specialisto darbo vietos., dėl ko į statybos užbaigimo komisijas paskirti specialistai  vyksta į objektus, esančius įvairiuose teritoriniam padaliniui priskirtuose rajonuose.

Pažymėtina, kad sprendimą dėl rinkliavų perskaičiavimo lėmė ir tai, kad pagrindiniai Statybos inspekcijos išduodami statybos leidimai yra leidimai statyti ar rekonstruoti statinius įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus, t. y. didelius susisiekimo statinių (geležinkelis „Rail Baltica“, magistralė „Via Baltica“, susisiekimo koridorius Rytai–Vakarai) ir inžinerinių tinklų (dujotiekis į Lenkiją, elektros tinklų jungtis su Lenkija ir Švedija) projektus. Tokie statiniai dažniausiai vykdomi keliuose rajonuose, todėl tikrinamų duomenų kiekis yra itin didelis.

Informaciją apie pasikeitusius rinkliavų už Statybos inspekcijos paslaugas dydžius galite rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4edac900ba0711eab9d9cd0c85e0b745 (rinkliavų dydžius keičiančio nutarimo 62–72 punktai).

TAIP PAT SKAITYKITE

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu