Anza

Viešajai konsultacijai teikiami elektros rinkos modelio pakeitimai

elektros rinkos modelis

Energetikos ministerija parengė ir teikia viešajai konsultacijai Elektros energetikos įstatymo ir lydinčiųjų įstatymų pakeitimo projektus, kuriais į nacionalinę teisę perkeliami Europos Sąjungos (ES) elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių pakeitimai.

Siekiant, kad Lietuva būtų patraukli naujiems investuotojams, kurie šalyje diegtų pažangias technologijas ir naujas elektros energetikos sektoriaus veiklas, pirmiausia turi būtų užtikrintas teisinio reguliavimo aiškumas ir suprantamumas. Būtent todėl yra siekiama Lietuvoje, kaip ir visoje ES įtvirtinti modernų elektros energijos rinkos modelį, kuris būtų pritaikytas rinkos naujovėms, lankstesnis, labiau pagrįstas rinkos veikimu bei sudarantis sąlygas į rinką labiau integruoti atsinaujinančių išteklių energetiką.

Siūlomi teisinės aplinkos pokyčiai yra svarbi Lietuvos elektros energetikos sektoriaus transformacijos dalis. Jais siekiama užtikrinti pažangiausių ES elektros sektoriaus teisinio reguliavimo principų, priemonių ir metodų praktinį realizavimą Lietuvos elektros energetikos sektoriuje, bei visapusišką integraciją į ES elektros rinką ne tik technine, bet ir teisine prasme.

Siūlomais pakeitimais nustatomas teisinis pagrindas besivystančioms ir naujoms veikloms elektros energetikos sektoriuje, tarp jų platesnės apimties balansavimo paslaugų teikimui, energijos kaupimui, elektros energijos telkimui ir vartotojų paklausos pokyčio valdymui, kurios lems didesnį Lietuvos elektros energijos rinkos konkurencingumą ir likvidumą bei darys teigiamą įtaką vartotojų gaunamų paslaugų kokybei.

Priėmus įstatymų projektus būtų skatinamas didesnis vartotojų įgalinimas veikti elektros energijos rinkoje ne tik pasyviai vartojant elektros energiją, bet ir aktyviai prisidedant prie jos gamybos, kaupimo, telkimo ir realizavimo rinkoje. Siekiama sudaryti palankesnes sąlygas visiems vartotojams įsitraukti į rinkos procesus, sąmoningai valdyti savo energijos vartojimą, siekti didesnio efektyvumo ir turėti ekonominės naudos.

Lietuvoje bus vystomos ir kuriamos naujos paslaugos elektros energetikos sektoriuje, kurios skatins naujų rinkos produktų ir paslaugų segmentų plėtrą, didinančią Lietuvos elektros energetikos sistemos darbo saugumą ir patikimumą, skaitmenizavimą ir pažangiųjų technologijų diegimą. Įstatymų pakeitimais siūloma įtvirtinti nuostatas dėl vartotojų teisės sudaryti dinamiškos (kintamosios) elektros energijos kainos sutartis, galimybes vartotojams naudotis nemokama tiekėjų pasiūlymų palyginimo priemone, įtvirtinti nuostatas dėl elektromobilumo integravimo į elektros energijos tinklą, paskatinti lankstumo priemonių naudojimą skirstymo tinkluose, detaliau reglamentuoti uždarų skirstymo sistemų veikimą.

Su viešosios konsultacijos dokumentais susipažinti galite čia.

TAIP PAT SKAITYKITE

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu