Franke

VERT: reguliuotojo užduotis – užtikrinti, kad rinkos pažanga nevyktų vartotojų sąskaita

VERT

Laiku priimti strateginiai reguliavimo ir infrastruktūros sprendimai leido Lietuvai tapti pirmąja šalimi Europos Sąjungoje (ES), visiškai atsisakiusia energetinių išteklių importo iš Rusijos bei Baltarusijos, tačiau keičiantis pasauliui nebeužtenka akcentuoti tik iškastinio kuro vartojimo mažinimą.

Apie tai antradienį konferencijoje „Rinką įgalinantys sprendimai“ kalbėjo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) nariai. 

„Energetikos kainų šuoliai išlieka problema, kuri yra sprendžiama ne tik nacionaliniu, bet ir ES lygmeniu, tačiau rinka ir mes visi keičiamės ir sukuriame poreikį naujoms technologijoms bei inovacijoms.

Sparti atsinaujinančios energetikos plėtra reikalauja didelių investicijų, naujų produktų ir verslo modelių, tačiau mes, kaip reguliuotojas, negalime pamiršti svarbiausios savo misijos – rūpintis vartotojais. Būtent todėl tam tikrais atvejais yra būtinos intervencijos į besiformuojančią, bręstančią rinką, ką rodo ir kitų ES valstybių patirtys“, – akcentavo VERT narė Jelena Dilienė.

Konferencijos metu pristatyti sprendimai, kuriuos numatoma priimti ES lygmeniu. Jų tikslas – apsaugoti vartotojus nuo kainų šuolių, skatinti atsinaujinančios energetikos plėtrą ir padidinti elektros energijos sistemos lankstumą.

„Svarbu pažymėti, kad nuo praėjusių metų nacionaliniame reguliavime taikome ir tiekėjų rizikos vertinimus, kuomet tikriname jų apsidraudimo strategijas bei priemones, o šiemet tokia praktika jau siūloma ir europiniu lygmeniu.

Apskritai, elektros rinkos dizaino peržiūra atneša naujovių ir reguliuotojui. Šiuo metu vyksta intensyvios derybos tarp Europos Komisijos, Europos Parlamento bei ES Tarybos dėl galutinių nuostatų, šias derybas tikimasi užbaigti iki metų pabaigos. Svarbiausi tikslai, kurių siekiama Elektros rinkos dizaino peržiūra, yra du: tai vartotojų apsauga nuo kainų pikų ir atsinaujinančių energijos išteklių skatinimas bei elektros energijos sistemos lankstumo didinimas“, – teigė J. Dilienė.

Ateities kliento vizija

Renginio metu vykusioje diskusijoje „Ateities kliento vizija” dalyvavęs VERT pirmininkas Renatas Pocius akcentavo, jog ateityje nemaža dalis vartotojų taps aktyviais vartotojais ir pilnaverčiais rinkos dalyviais.

„Tuo tarpu mes, kaip reguliuotojas, vadovaudamiesi naujuoju ES elektros rinkos dizainu, užtikrinsime savalaikę vartotojų apsaugą bei rinkos lankstumą. Taip pat organizuosime edukacinius renginius, kurie pasiteisino anksčiau, pavyzdžiui, užsiėmėme visuomenės švietimu dėl elektros tiekėjo pasirinkimo. Panašių projektų, atsižvelgdami į poreikį, aktualijas, tikriausiai turėsime ir ateityje“, – teigė R. Pocius.

Pasak jo, besitęsianti elektrifikacija reikšmingai padidins elektros energijos suvartojimą šalyje, tačiau dėl įdiegiamų pokyčių sistema taps lankstesnė, taip pat bus galima tobulinti reagavimo į paklausą (angl. demand response) priemones.

TAIP PAT SKAITYKITE

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu