Ekoklima

VERT primena – AE vystytojai turi laiku atkeipti dėmesį į leidimų galiojimo laiką

AE vystytojai

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), apžvelgdama 2023 m. leidimų veikti elektros energetikos sektoriuje išdavimo procesą bei siekdama jį kiek įmanoma optimizuoti 2024 m., atkreipia rinkos dalyvių dėmesį į kelis svarbius aspektus.

Leidimų išdavimo terminai

Leidimai veikti elektros energetikos sektoriuje yra išduodami per 30 kalendorinių dienų nuo visų reikiamų duomenų ir dokumentų gavimo VERT dienos.

Tuo atveju, jeigu pateikti ne visi leidimams išduoti reikalingi dokumentai arba pateikti duomenys yra neteisingi, taip pat jeigu jų nepakanka nustatyti, ar dokumentai atitinka nustatytus reikalavimus, VERT ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo registravimo dienos praneša prašymą pateikusiam asmeniui, kad būtina pateikti trūkstamus dokumentus ar patikslinti informaciją, kuriuos privaloma pateikti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo VERT pranešimo gavimo dienos.

Leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus pratęsimas

Leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus (toliau – leidimas) galiojimo terminas gali būti pratęstas neribotą kartų skaičių asmeniui pateikus įrodymus, kad atlikti suplanuotus darbus vėluojama dėl valstybės, kitų asmenų veiksmų ir (ar) neveikimo ar nenugalimos jėgos aplinkybių.

Leidimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą 6 mėnesių laikotarpiui (statant ar įrengiant vėjo elektrinę, didesnės negu 6 MW leistinos generuoti galios saulės šviesos energijos elektrinę ar hibridinę elektrinę, kurioje elektros energijai gaminti naudojama vėjo energija – vieną kartą 12 mėnesių laikotarpiui). Pažymėtina, kad šiuo atveju ne mažiau kaip 50 procentų projekto įgyvendinimo darbų atlikimą turi patvirtinti nepriklausomas auditas, kurio atlikimą organizuoja leidimo turėtojas.

Atkreipiame dėmesį, kad asmuo privalo kreiptis į VERT dėl leidimo galiojimo termino pratęsimo likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų iki leidimo galiojimo pabaigos.

Daugiau informacijos – ČIA (https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/technine-prieziura/Leidimas-pl%C4%97toti-elektros-energijos-gamybos-paj%C4%97gumus.aspx).

Kiti temos straipsniai

Rehau
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu