Ekoklima

Už tvarką prie atliekų konteinerių atsakingi visi

tvarka prie atliekų konteinerių

Uostamiestyje atliekų surinkimo konteinerių stovėjimo vietas ir aikšteles prižiūrėti priskyrus miestiečiams, atliekų surinkėjui (šiuo metu Klaipėdos mieste atliekas surenka UAB Ecoservice Klaipėda) prievolė tvarkyti aplinką aplink konteinerius jų ištuštinimo metu niekur nedingo. Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 68.5 punktu, atliekų surinkėjas privalo konteinerių ištuštinimo metu užtikrinti konteinerių aikštelės ar konteinerių stovėjimo vietos tvarką ir švarą, 3 m atstumu aplink konteinerių aikštelę ar stovėjimo vietą, t. y. surinkti, sušluoti tuo metu esančias smulkias komunalines atliekas. Vadovaujantis taisyklių 68.18 punktu atliekų surinkėjai privalo konteinerių tuštinimo metu surinkti į konteinerius netilpusias atliekas.

Techniškai netvarkingus konteinerius pakeisti privalo atliekų surinkėjas. Vadovaujantis taisyklių 68.20 punktu atliekų surinkėjai privalo netinkamus naudoti konteinerius pakeisti be papildomo mokesčio nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas komunalinių atliekų surinkimo teikimas. Gyventojai dėl techniškai netvarkingų konteinerių ar konteinerių, kurie laisvai važinėja pučiant vėjui gali kreiptis į atliekų surinkėją tel. Nr. 8 46 38 3473. Atliekų surinkėjas turi patikrinti konteinerių techninę būklę bei užfiksuoti konteinerių ratukus.

Vadovaujantis taisyklių 68.16 punktu atliekų surinkėjai privalo ištuštinę konteinerius, uždaryti konteinerių dangčius. Vadovaujantis taisyklių 68.3 punktu atliekų surinkėjas privalo tuštinti pagal nustatytą grafiką, kuris skelbiamas atliekų surinkėjo ir UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro internetiniuose tinklapiuose. Jei atliekos nebuvo išvežtos laiku arba paslauga suteikta nekokybiškai, gyventojai gali pranešti UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro kokybės inspektoriams 8 46 390781 kasdien darbo valandomis arba elektroniniu paštu kokybe@kratc.lt.

Primename, kad gyventojai taip pat turi laikytis jiems nustatytų pareigų, t.y. privalo uždaryti konteinerių dangčius po komunalinių atliekų išmetimo į konteinerius, mišrias komunalines atliekas išmesti į konteinerį prieš tai tvarkingai sudėjus jas į plastikinius maišelius ir juos užrišus, neužstatyti atliekų konteinerių transporto priemonėmis, savavališkai nekeisti konteinerių stovėjimo vietos. Didžiąsias atliekas, naudotas padangas, buityje susidarančias pavojingas atliekas atvežti į didžiųjų atliekų aikšteles ir (ar) perduoti atliekų surinkėjui taisyklių nustatyta tvarka.

Draudžiama palikti didžiąsias, statybos ir griovimo atliekas, padangas šalia konteinerių.

Pastebėjus ir užfiksavus taisyklių reikalavimų pažeidimus galima pranešti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriui, tel. Nr. 8 46 219543, el. p. viesojitvarka@klaipeda.lt. Nustatyti ir nubausti pažeidėjus dažniausiai padeda nuotraukos, filmuota medžiaga, kur matosi galimi pažeidėjai ir pažeidimo esmė.

2019 m. balandžio 12 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-93 Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklėse buvo išplėstas Faktiškai naudojamos teritorijos apibrėžimas. Faktiškai naudojama teritorija – pagal teritorijų planavimo dokumentą prie pastato ar jų grupės suplanuotas žemės sklypas, bet neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre arba, jeigu pagal teritorijų planavimo dokumentą prie pastato ar jų grupės nesuplanuotas žemės sklypas, teritorija iki įstatymų nustatyta tvarka suformuoto gretimo sklypo ar faktiškai naudojamos teritorijos, bet ne daugiau kaip 50 metrų nuo pastatų išorinių atitvarų, arba kitu teisėtu pagrindu faktiškai naudojama teritorija. Faktiškai naudojamai teritorijai taip pat priskiriama mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių stovėjimo vietų ir jų aikštelių užimama teritorija ir teritorija 3 metrų spinduliu aplink konteinerių stovėjimo vietas ir jų aikšteles. Mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių stovėjimo vietų ir aikštelių priskyrimą atliekų turėtojams nustato Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Girulių Kalno, Melnragės miškų, Girulių pakalnės, Antrosios Melnragės, Pirmosios Melnragės, Mažojo Tauralaukio, Virkučių, Miestiečių laukų, Mažojo kaimelio, Miško, Vynerio promenados, Universiteto, Parko gyvenamųjų rajonų mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių stovėjimo vietų ir aikštelių priskyrimas atliekų turėtojams buvo patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-05-30 įsakymu Nr. AD1-881.

2019-07-11 įsakymu Nr. AD1-1042 buvo patvirtintas Stadiono, Bomėlio Vitės, Didžiosios Vitės, Lietuvininkų, Priestočio, Naujamiesčio, Bokštų, Rotušės, Senosios elektrinės, Skulptūrų parko, Mažųjų lankų, Geležinkelio stoties, Šiaurės rago, Piliavietės, Senosios perkėlos, Smiltynės miško, Smiltynės jachtklubo, Naujosios perkėlos ir Smiltynės miško gyvenamųjų rajonų mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių stovėjimo vietų ir aikštelių priskyrimas atliekų turėtojams.

Kitų gyvenamųjų rajonų mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių stovėjimo vietų ir aikštelių priskyrimo atliekų turėtojams sąrašai dar rengiami. Parengtas įsakymo projektas bus skelbiamas Klaipėdos miesto savivaldybės internetiniame tinklapyje. Konteinerių stovėjimo vietas galima matyti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos interneto svetainėje, virtualiame Klaipėdos miesto žemėlapyje, paspaudus atliekų konteineriai (varnelę): http://klaipeda.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=88a5514e62b0432fa885c5000dc24ad0 Paspaudus žemėlapyje ant konteinerio simbolio galima pamatyti kam jis priskirtas.

Visi priskirtų namų bendro naudojimo objektų valdytojai privalo pasirašyti tarpusavio susitarimus dėl mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių stovėjimo vietų ir aikštelių priežiūros, jei konteinerių stovėjimo vietos ir aikštelės yra priskirtos dviem ir daugiau skirtingų bendrojo naudojimo objektų valdytojų. Vadovaujantis Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių nustatyta tvarka konteinerių stovėjimo vietų ir aikštelių aplinka turi būti tvarkoma ne mažiau kaip 3 kartus per savaitę. Tai atlieka priskirtų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai.

Kiti temos straipsniai

Ledo arenos vizualizacija

Ledo arenos projektavimas įsibėgėja

Įsibėgėja Klaipėdoje planuojamos statyti ledo arenos projektavimas. Jau įvyko viešas projektinių pasiūlymų pristatymas, kurio metu visi besidomintys šiuo objektu turėjo

Jung Lietuva
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu