Ekoklima

Teritorijų planavimo viešinimo procedūros bus aiškesnės

Teritorijų planavimo viešinimas

Trečiadienį Vyriausybės posėdyje papildytas Vyriausybės nutarimas dėl „Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų“, kuris atitinka praėjusių metų pabaigoje priimtas Teritorijų planavimo įstatymo pataisas ir aiškiau detalizuoja teritorijų planavimo viešumo procedūras. 

Patikslintuose nuostatuose numatyta, kad papildomai apie teritorijų planavimo dokumentų viešumo procedūras elektroniniu paštu informuojami planuojamoje teritorijoje esančių seniūnijų seniūnai ir seniūnaičiai. Apie rengiamus detaliuosius planus ar vietovės lygmens bendruosius planus, viešinimo procedūras papildomai bus informuojama prie planuojamos teritorijos ribų įrengtame informaciniame stende. 

Kai koreguojamas teritorijų planavimo dokumentas ir šiam koregavimui taikoma supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka, nebereikės registruotais laiškais papildomai informuoti planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojų ar naudotojų, nurodant, kad su šia informacija galima susipažinti informaciniuose stenduose. 

Nuostatuose taip pat numatyta, kad ne tik mero, bet ir jo įgalioto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimai dėl žemės sklypo naudojimo būdo keitimo visuomenei paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemoje ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo priėmimo.

TAIP PAT SKAITYKITE

Rehau
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu