Anza

Teritorijų planavimo stebėsenos procesas bus aiškesnis ir skaidresnis, duomenys bus atveriami visuomenei

Teritorijų planavimo stebėsena

Aplinkos ministerija parengė ir teikia derinti Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo pakeitimus, kurie mažina administracinę naštą savivaldybėms ir jų institucijoms, planavimo organizatoriams.

Numatyta, kad savivaldybėms nebereikės rengti popierinių ataskaitų, nes kuriant sąsajas tarp esamų valstybės duomenų sistemų didžioji dalis duomenų į Teritorijų planavimo stebėsenos informacinę sistemą pateks automatiškai. 

Taip pat bus peržiūrimos ir modernizuojamos stebėsenos procedūros, kad stebėsenos procesas būtų sklandesnis, aiškesnis ir efektyvesnis. Kartu didinamas skaidrumas ir duomenų atvirumas, užtikrinant informacijos apie stebėsenos ataskaitas, pateikiamus rodiklius viešumą.

Dar vienas aprašo pakeitimas įtvirtina, kad nuo šių metų gegužės 1 d. valstybės teritorijos bendrojo plano ir valstybės teritorijos dalių bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo stebėseną atliks Aplinkos ministerijai pavaldžios viešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo agentūros (SSVA) Urbanistikos padalinys. Iki šiol už tai atsakinga buvo Aplinkos ministerija.

Tam, kad valstybės teritorijos bendrojo plano ir valstybės teritorijos dalių bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo stebėseną, kaip numatyta Teritorijų planavimo įstatymo pataisose, perimtų SSVA, praėjusią savaitę pritarė Vyriausybė.

Siūloma, kad SSVA Urbanistikos padaliniui būtų perduotas apraše apibrėžtų procesų vykdymas ir atsakomybės, ji taptų atsakinga už Teritorijų planavimo stebėsenos informacinės sistemos ir stebėsenos ataskaitų bei jų turinio pritaikymą efektyvesniam stebėsenos procesui jį automatizuojant, supaprastinant duomenų pateikimą. 

Numatoma patikslinti ir aktualizuoti stebėsenos ataskaitos priedų – rodiklių lentelių formatą, teikiamus duomenis, matavimo vienetus ir jų šaltinius.

Planuojama, kad SSVA Urbanistikos padalinys bus atsakingas už stebėsenos rezultatus ir turės atnaujinti stebėsenos dokumentuose pateikiamą informaciją, remdamasis Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano analize, Lietuvos urbanistinės politikos pagrindinių krypčių ir jų įgyvendinimo rekomendacijomis.

Tikimasi, kad perdavus stebėsenos funkcijas SSVA, bus užtikrinta darni teritorijų plėtra ir viešasis interesas įgyvendinant kompleksinius bendruosius planus, tai prisidės prie nuoseklaus valstybės erdvinio planavimo politikos įgyvendinimo.

Pastabas ir pasiūlymus Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo pakeitimų projektui galima teikti Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) iki balandžio 25 d.

TAIP PAT SKAITYKITE

Jung Lietuva
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu