Rockwool

Teismo sprendimas: „Oskierkų rūmų“ komplekse statybos darbai atlikti savavališkai

Oskierkų rūmai

Vilniaus miesto apylinkės teismas 2022-12-20  sprendimu išnagrinėjo civilinę bylą dėl Statybos inspekcijos surašytų privalomųjų nurodymų statytojui UAB „Oskierkų rūmai“ panaikinimo. Teismas netenkino ieškovo UAB „Oskierkų rūmai“ ieškinio ir paliko galioti Statybos inspekcijos privalomąjį nurodymą nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų bei privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) gavusi pranešimą dėl galimai savavališkų statybos darbų adresu Klaipėdos g. 9, Vilnius, 2022-05-18 atliko patikrinimą ir nustatė, kad statytojas UAB „Oskierkų rūmai“ savavališkai, neturėdamas statybą leidžiančio dokumento (SLD), vykdė ypatingosios kategorijos statinio – kiemo rūsio, priskiriamo „Oskierkų rūmai“ pastatų kompleksui, rekonstravimo darbus. Statytojas turėjo tik Kultūros paveldo departamento  prie Kultūros ministerijos išduotą leidimą atlikti kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus. 

Statytojui 2022-07-18 buvo surašytas savavališkos statybos aktas dėl pastato – kiemo rūsio, adresu Klaipėdos g. 9, Vilniuje, „Oskierkų rūmai“ pastatų komplekse, savavališkos statybos (statinio rekonstravimo), privalomasis nurodymas nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų bei privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius, kuriuos statytojas ginčijo byloje. 

Už nustatytus grubius pažeidimus Statybos inspekcija nutarimu statytojui skyrė 19500,00 Eur baudą. Administracinio nusižengimo byloje, priimant nutarimą, nustatyta, kad asmuo dar nuo 2019 m. realiai siekė atlikti ypatingojo (kultūros paveldo statinio) kiemo rūsio rekonstravimą, keičiant paskirtį į gyvenamosios (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai) paskirties pastatą. Jo atliekami darbai užfiksuoti 2022-05-18 patikrinimo metu yra statinio rekonstravimo darbai, kuriems būtinas SLD. Asmeniui išduotas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos leidimas bei Paveldo tvarkybos darbų projektas tėra tik vienas iš statinio rekonstravimo, keičiant jo paskirtį į gyvenamosios (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai) paskirties pastatą, etapų (rekonstravimo darbų dalis). UAB „Oskierkų rūmai“ dėl Statybos inspekcijos nutarimo, kuriuo paskirta bauda, pateikė skundą.  

2022-08-17 Statytojas kreipėsi su ieškiniu į Vilniaus miesto apylinkės teismą, prašydamas panaikinti Statybos inspekcijos surašytus minėtus privalomuosius nurodymus. Statytojas ieškinyje laikėsi pozicijos, kad savavališkos statybos akte nurodytiems darbams pakanka Kultūros paveldo departamento išduoto leidimo atlikti kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus ir Statybos įstatymo normos dėl SLD privalomumo netaikomos, o Statybos inspekcija konstatuodama savavališką statybą peržengė savo kompetencijos ribas, nes neturėjo pagrindo tikrinti ir kontroliuoti kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų. Pirmosios instancijos teismas nesutiko su ieškovo argumentais ir paliko Statybos inspekcijos privalomuosius nurodymus galioti.

Teismo sprendime pažymima, kad teismas pilnai sutinka su atsakovo argumentais, kad kultūros paveldo objekte atliekant statybos tvarkomuosius darbus yra taikomi Statybos įstatymo ir jį įgyvendinančių statybos techninių reglamentų reikalavimai ir jeigu atliekant statybos tvarkomuosius darbus kartu yra atliekami ir tvarkomieji paveldosaugos darbai, tai yra taikomi tiek Statybos įstatymo ir jį įgyvendinančių statybos techninių reglamentų reikalavimai, tiek Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimai. Teisės aktuose nėra nuostatų, numatančių, jog statybos darbai nelaikomi statybos darbais, jei objekte atliekami susiję tvarkomieji paveldosaugos darbai.

Pirmosios instancijos teismo sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka. Civilio proceso kodeksas nustato 30 dienų apeliacinio skundo padavimo terminą nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos.

TAIP PAT SKAITYKITE

Rehau
Moderni izoliacija
Ruukki Lietuva

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu

www.statybajums.lt